Bulgarian English Russian
Новини Събития      БАПЗГ стартира курсове за обучение на професионалисти по здравни грижи в Болница "Тракия"
БАПЗГ стартира курсове за обучение на професионалисти по здравни грижи в Болница

БАПЗГ стартира курсове за обучение на професионалисти по здравни грижи в Болница "Тракия"

В Болница "Тракия" стартират серия от курсове за професионалисти по здравни грижи, на базата на договор между здравното заведение и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Изтегли ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсовете.

Заявки за участие в курсовете може да се изпращат до 1 месец преди началото на съответния курс:

1. Обучение на операционни медицински сестри в лапароскопска хирургия. Курс за операционни сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 4
Начало - 09.10.2017
База: Операционен блок

2. Обучение на операционни медицински сестри в артроскопска хирургия. Курс за операционни сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 4
Начало - 09.10.2017
База: Операционен блок

3. „Конвенционални и цитоскопски оперативни техники при пациенти с урологични заболявания". Курс за операционни сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 2
Начало - 09.10.2017
База: Операционен блок

4. Оперативни техники при лечение на заболявания на периферните кръвоносни съдове. Курс за операционни сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 2
Начало - 09.10.2017
База: Операционен блок

5. Оперативни техники в ото-рино-ларингологията с поставяне на кохлеарни импланти. Курс за операционни сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 3
Начало - 08.05.2017 и 25.09.2017г.
База: Операционен блок

6. Иновативни оперативни техники при ендопротезиране и реендопротезиране. Курс за операционни сестри:
Продължителност - 2 модула по10 работни дни
Брой курсисти - 4
Начало - по желание на курсиста - април, май, октомври
База: Операционен блок

7. Базов курс за обучение на операционни медицински сестри:
Продължителност - 20 работни дни
Брой курсисти - индивидуален
Начало - по желание на курсиста
База: Операционен блок

8. Обучение на медицински сестри при ендоскопии на гастро-интестиналния тракт. Курс за медицински сестри:
I модул: "Гастроскопия, колоноскопия и полипектомия"
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 4
Начало - 29.05.2017г.
База: Отделение по Гастроентерология

II модул: "Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография /ERCP/"
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 4
Начало - 04.09.2017 г.
База: Отделение по Гастроентерология

III модул: „ Поставяне на протези по хода на гастро-интестиналния тракт"
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 4
Начало - 09.10.2017
База: Отделение по Гастроентерология

9. Усъвършенстване на операционни сестри в поливалентната хирургия. /Обща хирургия, Урология, Ортопедия, Съдова хирургия/. Курс за операционни сестри:
Продължителност - 2 модула по10 работни дни
Брой курсисти -6
Начало - по желание на курсиста
База: Операционен блок

10. Специални здравни грижи за пациент в хирургично отделение с превързочни техники. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - по желание на курсиста
База: Хирургично отделение

11. Специални здравни грижи при пациент с колостома, илеостома или уростома. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 3 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - по желание на курсиста
База: Хирургично отделение

12. Участие на медицински специалисти при извършването на временна електрокардиостимулация - външна, трансвенозна, трансезофагеална. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - по желание на курсиста
База: Кардиологично отделение

13. Подготовка и специални здравни грижи при коронарна ангиграфия. курс за медицински сестри. Курс за медицински сестри.
Продължителност - 4 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - по желание на курсиста
База: Кардиологично отделени

14. Техники на мониториране при сърдечни заболявания. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 3 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - 08.05.2017 г. ; 16.10.2017 г.
База: Кардиологично отделение

15. Специални здравни грижи в кардиореанимация - грижи за болен в кардиогенен шок, белодробна вентилация, интрааортна балонна помпа. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - 15.05.2017 г.; 02.10.2017 г.
База: Кардиологично отделение

16. Специални здравни грижи за пациент след ендопротезиране. Живот с изкуствена става. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 7
Начало - 08.05.2017 г.; 16.10.2017 г.
База: Ортопедично отделение

17. Техники на извършване на тонална надпрагова аудиометрия; говорна аудиометрия; евокирани слухови потенциали. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 5
Начало - 08.05.2017 г.; 16.10.2017 г
База: УНГ отделение

18. Специални грижи за пациенти след кохлеарна имплантация. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 3 работни дни
Брой курсисти - 5
Начало - 17.05.2017 г.; 02.10.2017 г.
База: УНГ отделение

19. Подготовка и следоперативни грижи при пациенти с ендоваскуларно лечение на абдоминална аневризма (EVAR). Курс за медицински сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 6
Начало - 15.05.2017 г.; 25.09.2017 г.
База: Съдова хирургия

20. Психологически проблеми при пациенти с ампутации. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 3 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - 03.05.2017 г.; 09.10.2017 г.
База: Съдова хирургия

21. Специални здравни грижи за пациенти след хибридни съдови операции. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 5
Начало - 08.05.2017 г.; 16.10.2017 г.
База: Съдова хирургия

22. Съвременни тенденции в болничната хигиена и нозокомиални инфекции. Курс за медицински сестри:
Продължителност - 3 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - 05.06.2017 г.; 02.10.2017 г.
База: МБАЛ ТРАКИЯ

23. Лабораторна хематология - нови тестове и методи в клиничната хематология. Курс за медицински лаборанти:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - по желание на курсиста
База: Клинична лаборатори

24. Обучение и усъвършенстване на медицински лаборанти при работа с имунологични анализатори. Хормонални тестове - нови тестове и методи. Курс за медицински лаборанти:
Продължителност - 5 работни дни
Брой курсисти - 10
Начало - по желание на курсиста
База: Клинична лаборатория

Съдови хирурзи приложиха успешно EVAR процедури при пациенти с трудна анатомия на абдоминалната аорта
Съдови хирурзи приложиха успешно EVAR процедури при пациенти с трудна анатомия на абдоминалната аорта
Поредните ендоваскуларни процедури при пациенти с трудна анатомия на аневризми на абдоминалната аорта (ААА) извърши екипът на отделението по „Съдова и ендоваскуларна хирургия" в Болница „Тракия". Интервенциите бяха извършени съвместно с Проф. Готфрид Момерц и Д-р Огнян Каменов от Мариен Хоспитал, Аахен, Германия. Процедурите преминаха успешно, а пациентите вече са си у дома. Подробности за интервенциите научаваме от Доц. Петков: - С какво тези EVAR процедури бяха по-различни от стандартните? - За да може да бъде извършена стандартна EVAR процедура са необходими множество условия на които анатомията на аневризмата на аортата да отговаря...
ВИЖ ОЩЕ
Гастроентеролозите на Болница "Тракия" представиха инвазивни методики пред лекари от Старозагорска област
Гастроентеролозите на Болница
Новият ръководител на отделението по Вътрешни болести, гастроентерология и ендокринология на Болница "Тракия", д-р Иван Сираков, дм, представи екипа си на среща с общопрактикуващи лекари, специалисти по вътрешни болести и преподаватели по медицина в Тракийския университет. В екипа на отделението са утвърдените специалисти по вътрешни болести и гастроентерология д-р Величка Симова, д-р Тихомир Трандев, д-р Румяна Иванова, анестезиологът д-р Иванка Пеева и новите им колеги д-р Ана Маринкова - специализант по гастроентерология и д-р Йордан Йорданов - лекар-ординатор. Инвазивната гастроентерология е основен акцент в работата на отделението от началото на март, посочи д-р Иван Сираков. Той и младите му колеги д-р Ана Маринкова и д-р Йордан Йорданов представиха по три клинични случая, които са лекували с модерните инвазивни методики през последните 2 месеца.
ВИЖ ОЩЕ