Bulgarian English Russian
Новини Събития      Д-р Борислав Борисов: Въвеждаме иновативни за Стара Загора практики за лечение на рисковите сърдечни заболявания
Д-р Борислав Борисов: Въвеждаме иновативни за Стара Загора практики за лечение на рисковите сърдечни заболявания

Д-р Борислав Борисов е роден в Стара Загора. Завършва хуманна медицина през 1985 г. във ВМИ Пловдив. Има две специалности - вътрешни болести и кардиология. Д-р Борисов е един от утвърдените специалисти по инвазивна кардиология. Практикува коронарни интервенции на сърце, интервенции на периферни съдове, на мозъчни и по-специално на каротидни артерии, интервенции на съдове на долни крайници и други. Д-р Борисов е специалист в областта на постоянната кардиостимулация и използването на сложни устройства като кардиовертери, дефибрилатори, системи за ресинхронизираща терапия.

Една от посоките, в които ще се развива инвазивния сектор в кардиологично отделение на Болница "Тракия" Парк е интервенционално лечение на мозъчни инсулти, съвместно с невролозите от Неврологично отделение. Това лечение е от изключително значение за оцеляването и инвалидизацията на болните от мозъчен инсулт, смята д-р Борисов.

- Д-р Борисов, измина повече от седмица, откакто Кардиологично отделение приема пациенти. Какви са първите случаи, в които помогнахте?
- Работата на отделението стартира нормално. През инвазивния кардиологичен сектор в началото на ден преминаваха около 5-6 пациенти, но броят им вече нарасна на 8-10. Дотук преминаха пациенти с болести на съдовете на сърцето, както и пациенти с периферни съдови заболявания. През Спешно приемно отделение преминаха 3 случая със съмнение за остър миокарден инфаркт, но изследванията, които проведохме в кардио-ангиографската лаборатория за щастие не ги потвърдиха. Един от пациентите се оказа с клапен проблем на сърцето и беше насочен от нас за смяна на клапата. Започнаха и инплантациите на кардио стимулатори по лапароскопски път. През първите дни бяха направени 3 инплантации, но броят им ще нарасне значително с времето.
- Кои са най-големите предимства на новото кардиологично отделение в Болница "Тракия" Парк?
- Предимствата са много, но вероятно най-важното от тях е съчетаването на свръхмодерна техника за диагностика и лечение на сърдечните заболявания с високоспециаолизиран екип от шестима кардиолози. Колегите, с които ще работя в отделението са добре познати като имена - д-р Мариела Синджирлиева, д-р Михаил Михалев, д-р Ленко Михов, д-р Златина Арнаудова. Наши сътрудници ще бъдат и лекари, които повишават своята квалификация по специалността кардиология.
- Какво представлява самото отделение?
- Кардиологично отделение е разположено на най-горните два етажа в сградата на болницата до Парк „Аязмото" в Стара Загора. На единия етаж е ситуиран стационарния сектор с капацитет от 22 легла. На другия етаж е разположен инвазивния сектор, който разполага с 8 легла.
Новото кардиологично отделение на Болница "Тракия" Парк притежава най-съвременни възможности за лечение на заболяванията на сърцето, голяма част от които се появяват за първи път в Стара Загора. Трите най-важни звена в отделението са Сектор за инвазивна кардиология, Лабораторията по електрофизиология на сърцето и функционалния кабинет.
- България държи незавидното първо място по смъртност от инфаркт на миокарда. Ще помогнат ли новите методики на лечение в кардиологично отделение за овладяването на рисковите сърдечни заболявания?
- Инвазивната кардиология позволява много точно диагностициране на проблемите на сърцето и на заболяванията на съдовете на сърцето, аортата, периферните артерии, кръвоснабдяващи крайниците и мозъка. Ивназивната методика позволява проблемите не само да бъдат диагностицирани, но и лекувани успешно с интервенционални и оперативни методи. Благодарение на инвазивната кардиология през последните години отчитаме значително намаляване на смъртността от остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия и други рискови заболявания на сърцето. Ако смъртността преди е била от порядъка на 18-20%, сега тази смъртност е намалена неколкократно и е от порядъка на 3-4%, до голяма степен благодарение именно на инвазивните методи на лечение.
Секторът за инвазивна кардиология функционира 24 часа в денонощието без почивен ден за пациенти с остър миокарден инфаркт и други рискови състояния на сърцето. Секторът разполага с последен модел кардиоангиограф с възможности за триизмерна реконструкция на образите, подобно на реконструкцията при компютърната томография. Модерната техника позволява прецизно лечение по неоперативен път на заболявания на съдовете на сърцето, мозъка, долните крайници, коремните органи, белите дробове, както и на туморни заболявания. Инвазивната лаборатория разполага и с ротаблатор - апарат, който третира увреждания на съдовете, където е отложено голямо количество калций. Калцият води до невъзможност за лечение с обичайните средства, защото твърдостта на уврежданията е равна на тази на камъка. Такива отлагания се устновяват все по-често и са свързани с наличието на придружаващи заболявания - захарен диабет, артериална хипертония, бъбречни увреждания, както и с по-високата възраст на пациентите. Прилагайки ротаблация, тези отлагания на калций се преодоляват и се избягва необходимостта от хирургично лечение.
В Центъра за постоянна кардиостимулация се извършват имплантации на пейсмейкъри и устройства за лечение на сърдечна недостатъчност и на животозастршаващи аритмии, които често са единствената възможност за пациентите, при които медикаментозната терапия е без ефект. Лабораторията по електрофизиология на сърцето за електрокардиологично лечение на сърдечни аритмии е първата подобна лаборатория извън София. Благодарение на супермодерната техника и опитните специалисти в лабораторията се установяват точните причини за аритмиите и тяхната прецизна локализация, което позволява окончателното им излекуване с приложение радиофреквентна енергия. Новост е и възможността за лечение на високо кръвно налягане с неоперативна денервация на бъбреците, когато то не се овладява с медикаменти. След това лечение намаляват количеството и дозите на медикаментите за лечение на високо кръвно налягане и се постига максимален контрол на хипертонията. Този комплекс от модерни технологии и методи за лечение на целия спектър от сърдечни заболявания е уникален и първия извън столицата с такъв широк арсенал от терапевтични възможности. Функционалният кабинет разполага с уникален кардиоехограф, последна дума на техниката, с възможности за триизмерно изследване на сърцето в реално време през гръдния кош и през хранопровода. Триизмерният образ установява с максимална прецизност структурата и работата на камерите, предсърдията и клапите на сърцето. Същият апарат позволява не само изследване на цялостната функция на сърцето, но и детайлизиране на функцията на всички 16 сегмента на лява камера, което е невъзможно за кардиоехографите без триизмерен образ. Във функционалния кабинет се извършват също изследвания на сърцето на бягаща пътека, запис на ЕКГ или артериално кръвно налягане за 24-48 часа, ултразвуково изследване на артерии и вени. Кабинетът разполага и с най-съвременни системи за мониториране на сърдечния ритъм (Холтер), мониториране на артериално налягане и други диагностични системи. Секторът разполага и с последно поколение доплерехограф за ултразвуково изследване на съдовете на сърцето и периферните съдове отвътре. Предоставената по този начин информация води до още по-добра преценка и точност на последващите интервенции.
- При какви условия става лечението на болните в кардиологично отделение?
- Както казах, болните, нуждаещи се от непрекъснато наблюдение и грижи, се лекуват в интензивен сектор с 8 легла. Останалите болни се мониторират със система за дистанционно наблюдение, докато са на територията на отделението.
От 11 април болницата ни разполага с най-модерния ехограф на „Дженерал Електрик", който е единствен в България и един от малкото въобще в Европа. Този ехограф беше показан на последния кардиологичен конгрес в Амстердам през септември миналата година. Той позволява много детайлно и прецизно изследване на сърцето, особено на частите на лява камера. Освен това той има възможността да дава обемно изображение в реално време, така наречения 4D режим, който ни дава възможност за още по-прецизно установяване на проблемите на различните структури на сърцето. Този ехограф е ситуиран в приемния кабинет, но мобилен и ще се използва във всеки един от секторите на болницата - хирургичните отделения, урологията, педиатрията и други.
Всички здравноосигурени пациенти не доплащат за лечението, с изключение на случаите, когато НЗОК не покрива стойността на необходимите скъпоструващи консумативи или импланти.

Д-р Стефан Бузалов: Първи в България въвеждаме супермодерна лапароскопска техника в гинекологията
Д-р Стефан Бузалов: Първи в България въвеждаме супермодерна лапароскопска техника в гинекологията
- Д-р Бузалов, с каква нова лапароскопска техника ще работите след откриването на новата сграда на Болница "Тракия" Парк? - АГ-отделението остава в досегашната сграда на болницата в центъра на града, но ще бъде разширено за сметка на отделението по „Ортопедия и травматология", което се мести в новата сграда до парк „М.М.Кусев". Ще имаме много нова апаратура и инструментариум, последна дума на технологиите в световен мащаб. И това е много радостно, защото качеството на лапароскопските операции е пряко свързано с качеството на лапароскопската апаратура. Ще работим едновременно с техника на лидерите „Olympus" и „Карл Щорц". Важна новина е, че ще разполагаме с 3D-камери и 3D-монитори на „Olympus". Те ще бъдат изключително полезни особено при извършването на хирургични лапароскопски шевове - един от най-трудните етапи на операцията. Чрез тази техника хирургът получава обемен триизмерен образ. Имаш усещането, че си вътре в коремната кухина. Резолюцията е огромна, а това е много важно при лапароскопските операции.
ВИЖ ОЩЕ
Д-р Антоанета Гьонкова: Уникален уред за лазерна терапия лекува широка гама от неврологични, ортопедични и възпалителни заболявания
Д-р Антоанета Гьонкова: Уникален уред за лазерна терапия лекува широка гама от неврологични, ортопедични и възпалителни заболявания
- Д-р Гьонкова, отделението по „Физикална и рехабилитационна медицина" в новата Болница "Тракия" Парк започна да работи и прие първите си пациенти. Хора с какви проблеми могат да се обръщат за помощ към отделението? - Да, отделението вече работи, прие първите си пациенти. Подходящи за болнично лечение при нас са хора с увреждане на опорно-двигателния апарат и дегенеративни ставни заболявания - например гонартроза, коксартроза, спонделоартрози. Отделението има отлични възможности за лечение на травми на опорно-двигателния апарат - счупвания на кости, луксации на стави, на пациенти с увреди на периферна нервна система - дискови хернии, радикулити. Лекуваме заболявания на централната нервна система - мозъчен инсулт, множествена склероза, паркинсонова болест и други. Целта на болничното лечение е пациентите, които имат различна степен на двигателни увреди и нарушения в равновесие, координация, походка, да получат адекватна рехабилитация, да станат независими в ежедневието си. Тоест - да възстановим мускулната сила, обема на движение в ставите, да преодолеем различни контрактури, които биха се получили в резултат на заболяването. Също така да обучим пациентите да ходят самостоятелно или с помощни средства, да се качват и слизат по стълби. Ще отбележа, че всички тези дейности се извършват и по клинични пътеки на Здравната каса.
ВИЖ ОЩЕ