Bulgarian English Russian
Новини Събития      Д-р Иван Сираков, д.м.: Постигнахме високо качество в извършването на ендоскопски изследвания и лечението на пациенти
Д-р Иван Сираков, д.м.: Постигнахме високо качество в извършването на ендоскопски изследвания и лечението на пациенти

Началникът на Гастроентерологично отделение в Болница „Тракия" д-р Иван Сираков, д.м.:
Постигнахме високо качество в извършването на ендоскопски изследвания и лечението на пациенти

- Д-р Сираков, превъртя се една пълна година, втора за Вас като началник на Гастроентерологично отделение в Болница „Тракия". Каква беше тя в сравнение с предходната 2017?
- Изминалата 2018 година беше много успешна като резултати за Гастроентерологично отделение на Болница „Тракия". Сработването на екипа, попълването му с млади, умни и амбициозни колеги в лицето на д-р Йордан Йорданов, а от няколко месеца и д-р Иван Трифонов, доведе до много продуктивна и в същото време гладка работа. А когато работата върви, в операционната винаги е приятно, въпреки тежките казуси, които ни се налага да решаваме.
Наистина постигнахме впечатляващ ръст в броя на извършените ендоскопски процедури - над 30%. Извършихме общо над 2600 ендоскопски манипулации. От тях най-много са колоноскопиите - над 1000 изследвания. 326 са извършените през 2018 г. ендоскопски интервенции за обследване и отпушване на жлъчните пътища и панкреасния канал - така наречената ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ). Увеличи се броят на манипулациите, касаещи чернодробната патология, насочените биопсии под ехографски контрол, които общо бележат над 30% ръст. Това говори добре за организираността и способностите на целия ни екип и ни нарежда в Топ 5 на най-големите болнични центрове, в които се работи тази специфична патология.
След като изредих всички тези големи цифри ще подчертая, че водеща цел в нашата работа не е броят, а качеството на извършените прегледи, манипулации и лечението на пациентите. Защото аз и екипът ми сме убедени, че ако здравната система в България се фокусира върху качеството в болничните услуги, а не върху „пътечното" им отчитане, всичко коренно ще се промени. Всяка една манипулация, извършена в нашата операционна, е записана и архивирана, и това е неоспоримо доказателство за нашата работа. Получените резултати са вкарани в системата за обработка на данните, а тя ни позволява да проследим във времето броя на пациентите, вида на лекуваната патология, а когато се налага повторно постъпване на някои от тези пациенти, имащи показания за това - да проследяваме динамиката в състоянието им.
Този начин и възможности за работа дава възможност да оценим и тълкуваме получените усложнения, а също и резултатите от по-нататъшното лечение при пациентите, на които сме диагностицирали заболявания, изискващи хирургично лечение и които са били оперирани от хирургичните екипи на проф. Александър Юлиянов. Доволен съм, че по брой на усложнения, необходимост от повторна манипулация и смъртност, ние стоим в долната граница на средния процент за Европа. А да си даваш равносметка за тези неща е единственият начин да държиш ниво и качество в такъв тип работа. Търсят ни все повече пациенти от цяла България, включително от София, тъй като възможностите на Болница „Тракия" и на лекарските екипи тук са много големи.

- Как е организирана работата в Гастроентерологично отделение?
- Създали сме няколко лечебни програми в полза на нашите пациенти, по които работим всекидневно. Например, такава е програмата ни за откриване и лечение на хронични възпалителни автоимунни заболявания на червата. Или хепатологичната програма, с която скринираме пациенти с новооткрити от нас хронични заболявания на черния дроб - например хронични вирусни хепатити. Със съдействието на редица фирми осъществихме безплатна за пациентите скринингова програма за изследване за хепатит В и С. Това са хоспитализирани в различните отделения на Болница „Тракия" пациенти за предстоящи оперативни или инвазивни интервенции. Само през миналата година чрез тази програма се натъкнахме на над 80 безсимптомни пациенти, носители на хепатит В и хепатит С инфекция. Това са състояния, които се откриват на случаен принцип и улавянето им е трудно. Пациентите с хроничен хепатит имат правото да бъдат лекувани по Здравна каса напълно безплатно. Диспансеризирането на тези пациенти, създаването на здравно досие на всеки от тях, в което се архивират и попълват всички данни за развитието на заболяването им във времето, е гаранция за качество в диагностиката и лечението им.

- Чернодробните изследвания под ехографски контрол също са важна част от работата ви. Какви възможности имате в това направление?
- Чернодробните манипулации също са инвазивни и се извършват под ехографски контрол чрез насочена биопсия. Например, когато видим с ехограф някакво образувание в черния дроб, правим биопсия и вземаме материал за хистологично изследване. От 1 година работим контрастно усилена ехография, която ни дава възможност да определим всички огнищни промени на черния дроб. Това изследване ни помага да разберем вида на тези огнищни промени - дали са доброкачествени или злокачествени и при необходимост да биопсираме дори тези от тях, които са по-малки от 1 см.

- Казвате, че през миналата година най-голям е броят на извършените изследвания на дебелото черво чрез колоноскопия. Защо е толкова важно това изследване?
- Колоноскопията безспорно е златният стандарт за изследване на дебелото черво и най-важната част от програмата за борбата с рака на дебелото черво. Когато на няколко години хората си правят такова изследване, могат да предотвратят появата му или поне ракът и доброкачествените образувания да бъдат хванати в ранен стадий. Но, въпреки извършените над 1000 колоноскопии през 2018 г. в Болница „Тракия", процентът на това скринингово изследване сред българските пациенти е изключително нисък. Масово пациентите на възраст над 50 години в България не биват насочвани от личните лекари и от немалко мои колеги за колоноскопия. Самите пациенти отлагат извършването му от някакъв свой криворазбран страх и заради факта, че в много центрове изследването продължава да се извършва без анестезия. Всички ендоскопски манипулации, всички чернодробни биопсии и насочени биопсии под ехографски контрол в отделението ни, се извършват в условията на венозна или ендотрахеална анестезия, т.е. пациентите ни са в комфорт и не усещат болка. Така, че тези страхове от тяхна страна са напълно неоснователни. В Европа профилактичната колоноскопия на 50-годишна възраст е задължително изследване. В САЩ възрастовата граница от тази година е 45 г. по препоръка на Американската онкологична асоциация. В България ниският процент на профилактиктични или при показания изследвания води до все по-висок процент пациенти с рак или с доброкачествени образувания в дебелото черво.
Но аз отново ще подчертая, че важен не е големият брой изследвания, а тяхното качество. В Болница „Тракия" качеството ни интересува, затова над 96% от всички колоноскопи са извършени докрай, а в останалите случаи е имало някаква обективна причина - тежки сраствания при многократно оперирани пациенти или голям, стенозиращ тумор в дебелото черво на пациента, което не е позволило то да бъде огледано докрай. Против всякаква логика обаче тази година Здравната каса намали още парите за извършване на това най-масово изследване, чрез които се открива един от най-честите видове рак - този на дебелото черво. Заплащането от страна на касата вече не може да покрие дори разходите по престоя на пациента в болницата, да не говорим за използваните консумативи и т.н. „Пътечната медицина",менижирана от Здравната каса, слага под общ знаменател и плаща една и съща стойност за оглед на 20 см. от дебелото черво, тоест само на ректума, за оглед на 40 - 50 см, или на 100 см, както и ако бъде приложен „златния стандарт" при това изследване - оглед на цялото дебело черво. Както правим ние. Защото в нашата болница частични изследвания не се случват!

- Рекорден е и броят на извършените ендоскопски обследвания на жлъчни пътища и на панкреасния канал. Защо интересът към тази процедура е толкова голям?
- На първо място, защото Болница „Тракия" е едно от малкото места в България, извън столицата, където ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) се извършва реално и наистина бива разрешен проблемът на пациента. Основната цел на изследването ЕРХПГ е да осигури временна или трайна проходимост на жлъчните пътища и на панкреатичниа канал. През последните години то се превърна основно в терапевтична процедура, а за спешните пациенти с гнойно,тежко възпаление на жлъчните пътища, с остър панкреатит, процедурата е животоспасяваща. Ефектът винаги е впечатляващ, защото след отстраняване на жлъчния камък или след стентиране на запушените пътища, състоянието на пациента рязко се подобрява, а инфекцията отшумява в рамките на няколко дни.
Извършването на ЕРХПГ изисква отлична екипност с участието на опитен анестезиолог и специфични умения, оборудване с голям брой консумативи, рентгенова апаратура тип С-рамо и много други неща, с които нашата операционна е оборудвана. Разходите по тези пациенти винаги са най-големи, а нивото на трудност по диагностиката и лечението им е възможно най-високо. Затова центровете в България, в които се прави тази манипулация, не са толкова много. Ние имаме претенциите, че в Централна и Южна България сме най-работещия център за този вид изследвания.

- Готвите научни статии, които ще публикувате в наши и чуждестранни научни списания. В каква посока ще бъдат тези статии?
- Научната ни работа обхваща интересни случаи от медицинска гледна точка на особени казуси и редки заболявания, на които сме се натъквали в практиката си и сме успявали да дадем адекватен отговор и решение. Много от тях определено представляват принос за медицинската практика в страната ни. Първите ни две статии за тази година вече са изпратени за печат.

- Какви нови цели си поставяте до края на 2019 г.?
- Целта ни през 2019 г. ще бъде да разширим териториите, в които още можем да се развиваме. Всички работещи лекари в отделението ни, особено младите ни колеги, ще продължат участието си в обучения и конгреси в чужбина. Надяваме се, че пак ще бъдем поканени да участваме и като демонстратори на ендоскопски процедури на някой от научните форуми в България. Мечтата ни е да направим регионален или национален ендоскопски форум по гастроинтестинална ендоскопия в нашата болница.Това е сериозно събитие, което изисква голяма подготовка. Ще увеличим обема на работа и скринирани, лекувани и проследявани пациенти с хронични възпалителни автоимунни чревни заболявания. В тази посока е новото за Болница „Тракия" изследвене на калпротектин, което се прави по най-модерната методика в света и съответно гарантира прецизни резултати. То е скринингово при пациенти с болков и диариен синдром, подуване, коремен дискомфорт и носи иинформация и при проследяване състоянието на пациентите, на които вече е диагностицирано това заболяване. Ще се увеличи по същия начин обема на работа и при пациентите по хепатологичната програма. Заради големият интерес и брой пациенти за преглед в Гастроентерологично отделение на МБАЛ „Тракия", планираме неколкократно през годината да направим дни на отворените врати, в които ще преглеждаме допълнително пациенти, включително и неосигурени, които трудно си позволяват специализиана медицинска помощ.

Болница "Тракия" Стара Загора празнува 10 години от откриването си!!!
Болница
Точно преди 10 години, на 13 февруари 2009 г., МБАЛ „Св.Иван Рилски" (преименувана 5 години по-късно на МБАЛ „Тракия") получава официално своето разрешение за дейност. Модерната сграда, построена на мястото на рухналата постройка на някогашната Трета поликлиника, придаде на района около кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий" и ул. „Христо Ботев" модерен и приветлив вид. Благодарение на съвременната си визия и функционалност, сградата на МБАЛ „Св.Иван Рилски" спечели наградата „Сграда на годината". Пет години по-късно, на 2 април 2014 г., е открита втората сграда на Болница „Св.Иван Рилски" - непосредствено над стадион „Берое". В търсене на своята идентичност и по-добра разпознаваемост, в края на 2014 година болницата е преименувана на МБАЛ „Тракия". За улеснение на пациентите, двете болнични сгради условно са наречени „Болница „Тракия" - Център и Болница „Тракия" - Парк.
ВИЖ ОЩЕ
Петима възрастни пациенти вече живеят без постоянен катетър след емболизация на простатата
Петима възрастни пациенти вече живеят без постоянен катетър след емболизация на простатата
Иновативна процедура, с впръскване на запушващи микросфери в кръвоносните съдове на простатната жлеза, помогна на петима възрастни пациенти да се освободят от постоянните катетри, които са били принудени да използват денонощно, заради прекомерното ѝ уголемяване. Аденомът на простатата при тези пациенти е достигнал толкова големи размери, че е притиснал и напълно е запушил пикочния канал. Поради това мъжете са били принудени да ползват постоянни катетри. „В такова състояние изпадат обикновено много възрастни мъже, над 80 години, при които измененията на простатната жлеза са толкова значими, че вече не позволяват хирургичното ѝ отстраняване или пък имат някакви други противопоказания, поради които оперативното лечение е невъзможно", обясни инвазивният кардиолог д-р Борислав Борисов, под чието ръководство се извършват тези манипулации.
ВИЖ ОЩЕ