Bulgarian English Russian
Новини Събития      Профилактиката на каротидните стенози може да предотврати появата на исхемичен инсулт
Профилактиката на каротидните стенози може да предотврати появата на исхемичен инсулт

Доц. д-р Димитър Петков, дм:
Профилактиката на каротидните стенози може да предотврати появата на исхемичен инсулт

Доц. д-р Димитър Петков, д.м. е началник на отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, в болница "Тракия", Стара Загора. Доцент по сърдечно-съдова хирургия в Медицинския факултет на Тракийския университет, Стара Загора. Автор и съавтор в над 90 научни разработки, публикувани и представени на научни форуми в България и по света, както и публикации в реномирани български и международни списания. Гост-лектор на различни национални и международни форуми. Член на Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия, European Society for Vascular Surgery и International College of Angiology, USA.
През тази година той и ръководеното от него отделение получи наградата на Български Лекарски Съюз за "Принос в развитието, въвеждането в практиката и прилагането на иновативни медицински техники".
Разговаряме с доц. д-р Димитър Петков по повод Световния ден за борба с инсулта 29 октомври.

- Доцент Петков, кажете ни защо стенозите на каротидните (сънните) артерии са рисков фактор за развитието на инсулт?
- Стесненията (стенозите) на сънните (каротидни) артерии са един от типичните засегнати от атеросклерозата участъци в артериалната система на човешкото тяло. За съжаление те са в основата на високата заболеваемост и смъртност от инсулти - около 87% от тях са исхемични, а над 30% се дължат на атеросклеротична плака на сънните артерии, предизвикваща стеснения (стенози) или тромбози (запушване) в тях. Последните публикувани данни доказват, че класическото стеснение на сънната артерия от атеросклеротична плака, в съчетание с нейното разязвяване и развитие на нестабилни липидни ядра в нея са в основата на инсулта. Въпреки тежката патология трябва да отбележим, че смъртността от различните изяви на атеросклерозата (исхемична болест на сърцето, артериална недостатъчност на крайниците, аневризми на аортата и инсулти) намалява в силно развитите икономически държави. Това ни дава основание да работим активно за редукция на смъртността и в България.

- В какво се състои профилактиката на каротидните стенози като мярка за предпазване от инсулт?
- Профилактиката е лесна, но нашите лекари трябва активно да работят за налагането й в България. Пациентите също трябва активно да търсят възможност за контакт със специалист при наличие на транзиторни исхемични атаки (подобна на инсулт симптоми, отзвучаващи за 24 часа), исхемична болест на сърцето и/или признаци за хронична артериална недостатъчност на крайниците (некрози и гангрени на пръстите и стъпалата), защото те подлежат на ултразвуков скрининг на каротидните артерии, който може да бъде извършен от сертифициран невролог, съдов хирург или ангиолог. При откриване на значима стеноза, разязвена плака или нарастваща холестеролова вакуола пациентът трябва да бъде насочен към съдов хирург, за адекватна оценка и последващо поведение - ангиография (цветна снимка на кръвоносните съдове) и при необходимост - оперативно лечение или каротидно стентиране.

- Какво в тази насока могат да очакват пациентите на Болница "Тракия"?
- Болница "Тракия" винаги е преследвала най-високите стандарти в диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчните инсулти. От една година сме и активен участник в европейската инициатива „ANGELS" - международен проект на Европейската организация за инсулти (ESO), целящ да увеличи броя на болниците, специализирани в лечението на инсулти и да оптимизира терапевтичния подход във вече функциониращите центрове в Европа. Болницата ни разполага с целия набор от специалисти и апаратура за диагностика и съвременно лечение на инсултите - оперативно лечение, каротидно стентиране, системна и транскатетърна локална фибринолиза. Само преди дни болницата инициира регионална работна среща, посветена на оптимизирането на спешната помощ за пациенти с инсулт и насочването им към нас за извършване на оптимално бързо и адекватно лечение.

- Какви са резултатите, какво показват данните от провежданото лечение, с които Вие разполагате?
- Данните са категорични - ранното откриване и адекватно лечение на каротидните стенози са ключът към снижаване на смъртността и тежката инвалидизация след исхемичен мозъчен инсулт в развитите държави по света. Най-добрият начин за лечение е извършването на интервенция (операция или стентиране на стесненият участък), която да изпревари заплашващият пациента инсулт. Тук бих искал да отбележа, че нашата Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия разполага със специалисти и оборудване, предлагащо най-високо европейско ниво на диагностика и лечение на каротидните стенози. В последните няколко години е актуален въпроса, коя е по-добрата методика - оперативното лечение или стентирането на каротидните стенози? Отговорът е - всяка една от методиките има предимства и недостатъци. За пациентите най-добрата възможност е да се насочват към болници, осигуряващи пълната гама на диагностика и лечение на това изключително опасно заболяване, тъй като само там могат да получат адекватна на тяхната нужда медицинска помощ.

Интервю на Татяна СТЕФАНОВА, E-Burgas.com

Най-честите грешки, които допускаме при хранене на децата
Най-честите грешки, които допускаме при хранене на децата
Късното или прекалено ранното захранване на малките деца с алергизиращи храни е сред най-често срещаните грешки, които родителите допускат в детското хранене. Нарушеното разнообразие при храненето, което води до лоши хранителни навици е друг сериозен проблем за малчуганите. Това обясни в интервю за e-Burgas.com д-р Ралица Пейчева, педиатър в Болница „Тракия“, Стара Загора. Подценяването на основните изисквания за здравословен режим води до липса на вкусови предпочитания и дори до развитие на неофобия - страх от опитване на нова храна, посочва тя. Родителите допускат сериозна грешка и като използват храната като награда, поощрение или като наказание. Тогава се загубва удоволствието от храненето и се нарушава първия социален досег на децата до него като социално умение.
ВИЖ ОЩЕ
Светът лекува рака на гърдата все по-успешно, благодарение на ранното му откриване
Светът лекува рака на гърдата все по-успешно, благодарение на ранното му откриване
Д-р Петър Славов е хирург в Хирургично отделение на Болница „Тракия". Има над 30-годишен клиничен опит в областта на общата хирургия лечението на рак на гърдата. Разговаряме с д-р Славов по повод Световния ден за борба с рака на гърдата - 19 октомври. - Д-р Славов, какво показват последните данни за рака на гърдата като заболяване? - На пръв поглед зачестяването на случаите на рак на гърдата е стряскащо. Ако преди около тридесет години, когато аз започнах работа, рак на гърдата се откриваше при 45 на 100 хиляди жени, сега се открива при 65 на 100 хиляди жени. В някои страни като САЩ, Скандинавските страни, честотата надхвърли 100 на 100 хиляди. Обаче точно в тези страни напоследък има едно забавяне на темпото и забавяне на честотата. На пръв поглед увеличението на честотата е много стряскащо. Но ако разгледаме една друга статистика - съотношението на броя на новорегистрираните и броя на починалите, виждаме как главоломно намалява смъртността при това заболяване.
ВИЖ ОЩЕ