Bulgarian English Russian
Новини Събития      Терапията с HIPEC дава шанс на болните от рак в напреднал стадий
Терапията с HIPEC дава шанс на болните от рак в напреднал стадий

Проф. д-р Александър Юлиянов, д.м. FACS:
Терапията с HIPEC дава шанс на болните от рак в напреднал стадий

Проф. Юлиянов е международно признат експерт в областта на коремната хирургия и онкология. Ръководител е на Хирургията на Болница "Тракия" в Стара Загора.

- Проф. Юлиянов, какво представлява метода HIPEC, който прилагате в Болница „Тракия"?
- HIPEC всъщност е абревиатура на хипертермична интраперитонеална химиотерапия. Това може би звучи неразбираемо за неспециалистите. Ето за какво става въпрос. Голяма част от туморите имат способността да се разпространяват върху съседните органи в коремната кухина. Клетки от тумора могат да се откъснат и премествайки се, например, на 5 см встрани - от стомаха върху черния дроб, върху дебелото черво, тънкото черво, панкреаса - осъществяват миграция върху всички органи. Така болестта ангажира множество коремни органи и проблемът става огромен. Прилагана венозно, химиотерапията обичайно не може да повлияе ефективно болестта, тъй като органите са покрити с предпазна ципа, наречена перитонеум. Туморните клетки се „закачат" перитонеума и започват да растат. Това състояние се нарича перитониална карциноматоза. При операцията хирургът премахва всички тумори, които вижда. За да унищожим и раковите клетки, които не можем да видим, в края операцията ние прилагаме химиотерапия на оперираните органи чрез HIPEC. Защото, ако вкараме химиотерапевтика по венозен път, перитонеумът не му позволява да достигне достатъчна концентрация в туморите, разположени от вътрешната страна на перитонеума. HIPEC преодолява този проблем, но това не е единственото предимство на метода. Използвайки специална апаратура ние прилагаме загрят разтвор на химиотерапевтик в много високи концентрации по време на операцията директно в коремната кухина. Контролираме процеса с позициониране на термосонди в различни части на корема. Темпатурата се измерва в реално време на 5 различни места, защото в определени области са нужни високи температури, а на други нормални. Колкото е по-висока температурата, толкова по-голям е ефектът на химиотерапевтика. Способността му да убива раковите клетки се увеличава в пъти. Чрез HIPEC постигаме концентрации с 400, дори 500 пъти по-големи от тези, които можем да достигнем с венозната химиотерапия.
- Колко време продължава тази процедура?
- Обикновено продължителността само на HIPEC е около час и половина, но продължителността на операцията зависи от броя и разположението на туморите, които трябва да отстраним. Една от последните ни процедури продължи 9 часа, защото оперирахме 20 локализации на болестта.
- Какви са резултатите от практическото прилагане на HIPEC? Имате ли пациенти, преодолели болестта?
- Комбинирането на хирургична операция с метода HIPEC дава впечатляващи резултати при една болест, която до скоро се смяташе за присъда. Да си представим, че имаме пациент, при който прогнозите за оцеляване са 0% заради перитониалната карциноматоза. Мога да потвърдя, че при различните ракови състояния, предизвикани от перитониална карциноматоза, възможностите за излекуване чрез хирургия плюс HIPEC вече се движат между 40 и 90% в зависимост от диагнозата. Това е колосална промяна в лечебната стратегия и успех на съвременната онкология. Ще ви дам следния пример - при 100% смъртност на заболелите от карцином на апендикса с перитонеални метастази преди, днес - с помощта на HIPEC, е постигната 5-годишна преживяемост при 90% от пациентите. Като цяло ключът за успех от лечението е внимателна селекция на пациентите и извършване на много прецизна операция. HIPEC е само добавка и не може да замести свръхспециализираната хирургична интервенция.
- От колко време се прилага HIPEC и до каква степен методиката е утвърдена?
- Прилагането на HIPEC не е нещо ново за света, но в България навлезе в последните 3-4 години. До преди 10 години HIPEC се смяташе за експериментална процедура. През последните 5 години започват да се променят стандартите както в Европа, така и в САЩ и Канада по отношение на някои болести. Ако сега погледнете препоръките за лечение на определени заболявания, протичащи с перитониална карциноматоза, ще видите, че в САЩ, Франция, Канада, Холандия и други страни, препоръките са за лечение с операция плюс HIPEC.
- Това означава ли, че хората, които са „отписани", имат реален шанс да продължат да живеят?
- Точно това означава - че имате реален шанс да обърнете съдбата на човек, който съвременните лечебни стандарти определят като нелечим. Защото HIPEC тепърва се дефинира като стандартно лечение. За да бъде включена една процедура в лечебните стандарти, са необходими изследвания с години. За щастие 2016 г. и 2017 г. донесоха много положителни резултати за циторедукцията с HIPEC, които доказаха ефективността на този метод. При наличието на научна доказателствена база, вече е въпрос на здравните системи да кажат „да". Но това е ригидна система, в която утвърдените стандарти се променят бавно. Тоест, ако в Щатите нещо се случило преди 10 години, при нас ще бъдат нужни, примерно, още 5 години.
- Колко процедури са необходими за лечението на един пациент с напреднал стадий на болестта?
- Обичайно се смята, че HIPEC е процедура, която се извършва еднократно. Това е така, но само ако можете да установите чрез хирургията пълен контрол над болестта. При 70-80% от пациентите една процедура с HIPEC е достатъчна, но има и пациенти, коиот не се повлияват от една процедура. Имаме пациенти, които са напълно „отписани" за лечение, включително и от протоколите за HIPEC. Дори сред тях имаме случаи, които се повлияват. Идват след една година, след 2 години и ние сме радостни да установим, че нямат никакъв белег на заболяване. Естествено има го и обратното - пациенти с минимална болест, за които мислим, че много лесно ще се справим, а се случва обратното. Имаме пациенти с първични тумори на перитонеума - представете си 2 квадратни метра покрити с тумори. При тях виждаме как след две процедури болестта се смалява със 70% и смятаме да продължим с трета, защото те няма какво да губят, нямат и друга лечебна алтернатива. За съжаление НЗОК не покрива тази процедура, защото касата плаща в рамките на консолидирания си бюджет, а не в рамките на себестойността на едно лечение.

Безплатни очни прегледи за деца и родители ще проведе преди старта на учебната година Болница "Тракия"
Безплатни очни прегледи за деца и родители ще проведе преди старта на учебната година Болница
Специалистите по очни болести от офталмологично отделение на Болница "Тракия" ще преглеждат безплатно деца на 9 септември. Ще бъдат прегледани над 20 деца с кривогледство и рефракционни аномалии. За записване на час за безплатен преглед на дете на посочената дата се обадете на телефон 0895582913. Кампанията цели да напомни на родителите преди началото на новата учебна година, че трябва да се грижат за зрението на своите деца, особено когато са в ученическа възраст и когато прекаляват със заниманията с компютър и електронни устройства с ярки дисплеи.
ВИЖ ОЩЕ
Ст.м.с. Десислава НИКОЛОВА: Екипността е ключът към успеха в работата на медицинските сестри от Ортопедично отделение
Ст.м.с. Десислава НИКОЛОВА: Екипността е ключът към успеха в работата на медицинските сестри от Ортопедично отделение
За ст.м.с. Десислава Николова да работи в отделението по ортопедия и травматология на Болница „Тракия" е едновременно предизвикателство и удовлетворение. Тя е една от най-младите старши медицински сестри в моделната болница и то на едно от най-тежките отделения. Затова, освен с грижата за пациентите, е натоварена с куп административна и организационна работа. За Десислава обаче работата носи най-голямо удовлетворение, когато изписва оздравелите пациенти, дошли преди това със силно страдание, често обездвижени и неспособни да се грижат за себе си. Благодарността в очите на пациентите е онова, което най-силно я мотивира заедно с 11-те медицински сестри от екипа ѝ да се справят ден след ден с напрежението и стреса по време на безкрайните дежурства и да обичат работата си с цялото си сърце.
ВИЖ ОЩЕ