Bulgarian English Russian
Трета поликлиника      ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ