Bulgarian English Russian
Намери лекар
Д-р Златинка ЖЕЛЕВСКА
Д-р Златинка ЖЕЛЕВСКА
Специалист клинична лаборатория

клинична лаборатория

Д-р Румяна ЧОЛАКОВА
Д-р Румяна ЧОЛАКОВА
Началник вирусологична лаборатория

E-mail: r_cholakova@abv.bg

Д-р Румяна Чолакова e завършила хуманна медицина във ВМИ-Пловдив през 1986 г.

Три години работи като участъков терапевт във II-ра поликлиника в Стара Загора. През 1993 г. придобива специалност вирусология. 10 години работи като Началник на вирусологична лаборатория в ХЕИ-Стара Загора и още 16 години като медицински представител и мениджър ключови клиенти към световни фармацевтични компании.

Д-р Румяна Чолакова е Началник на Вирусологична лаборатория към МЦ "Трета поликлиника", разположена на територията на Болница "Тракия" - Парк.

Дарина АНДАСОРОВА
Дарина АНДАСОРОВА
медицински лаборант

Медицински лаборант

Д-р Евгени МАРИНОВ
Д-р Евгени МАРИНОВ
Специалист "Образна диагностика"

Специалист "Образна диагностика"

Д-р Татяна МАРИНОВА
Д-р Татяна МАРИНОВА
Началник Микробиологична лаборатория

Специалист микробиолог

Лаб. Христина ЯНЕВА
Лаб. Христина ЯНЕВА
Лаборант Микробиологична лаборатория

Лаборант Микробиологична лаборатория

Ст.м.с. Виолена РАДИНОВА
Ст.м.с. Виолена РАДИНОВА
Старша мед.сестра

Старша мед.сестра

Ст.м.с. Елена ДИМИТРОВА
Ст.м.с. Елена ДИМИТРОВА
Старша мед.сестра

Старша мед.сестра

Д-р Виолета ИЛИЕВА
Д-р Виолета ИЛИЕВА
Специалист "Образна диагностика"

специалист образна диагностика

Д-р Николай НАЗЛЪМОВ
Д-р Николай НАЗЛЪМОВ
Началник отделение "Образна диагностика"

Специалист по образна диагностика

Д-р Теодора ТЕРЗИЕВА
Д-р Теодора ТЕРЗИЕВА
Специалист "Образна диагностика"

Специалист "Образна диагностика"

Ст.лаб. Мария ПЕТРОВА
Ст.лаб. Мария ПЕТРОВА
Старши лаборант "Образна диагностика"

Старши лаборант "Образна диагностика"

Д-р Иван НЕЙЧЕВ
Д-р Иван НЕЙЧЕВ
Специалист офталмолог

Специалист офталмолог

Д-р Митко ГЕОРГИЕВ
Д-р Митко ГЕОРГИЕВ
Ортопед-травматолог

Специалист ортопед-травматолог

Ст.м.с. Теменужка ХРИСТОВА
Ст.м.с. Теменужка ХРИСТОВА
Ст. мед. сестра

Старша медицинска сестра

Д-р Румен ДЕЛИЕВ
Д-р Румен ДЕЛИЕВ
Специалист уролог

Специалист уролог

Ст.м.с. Валентина ТЕНЕВА
Ст.м.с. Валентина ТЕНЕВА
Ст. мед. сестра

Старша медицинска сестра в ОАИЛ

Ст.м.с. Тинка ГЕОРГИЕВА
Ст.м.с. Тинка ГЕОРГИЕВА
Ст. мед. сестра

Старша медицинска сестра

Д-р Пламен ЯНЕВ
Д-р Пламен ЯНЕВ
Акушер-гинеколог

Д-р Пламен Янев е роден през 1958 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:
* Завършва медицина в ВМИ Пловдив-1983
* Специализира Акущерство и Гинекология в ОРБ „Стоян Киркович"-Стара Загора
* Призната специалност по Акушерство и Гинекология-12.1989 г,-София

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

* Курс по колпоскопия
* Курс по урогинекология
* Курс по оперативни гинекологични техники
* Курсове по микроинвазивна хирургия и гинекологична ендоскопия
* Европейски сертификат I-во и II-ро ниво по "Оперативна лапароскопия в гинекологията" от Медицински Университет Плевен - ТЕЛЕЦ по оперативна лапароскопия, проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н.

Д-р Таня НАЧЕВА
Д-р Таня НАЧЕВА
Акушер-гинеколог

лекар

Д-р Стефан БУЗАЛОВ, д.м.
Д-р Стефан БУЗАЛОВ, д.м.
Специалист по акушерство, оперативна гинекология и онкология

Е-mail: stefan.buzalov@abv.bg

Д-р Стефан Бузалов завършва хуманна медицина във Висш медицински институт - Пловдив през 1984 г. До 1990 г. работи като акушер-гинеколог към МБАЛ „Проф.Ст.Киркович". През 1990 г. става асистент в катедра „Акушерство и гинекология" към Университетска болница в Стара Загора и работи тук до 2010 г. Работил е 4 години в клиника „Торакс" в Пловдив, където извършва най-вече лапароскопски интервенции в гинекологията. От 2010 г. е на постоянна работа в МБАЛ „Тракия" в Стара Загора".

През годините специализира основно оперативна гинекология и онкология. От 2008 г. до 2013 г. извършва над 1200 лапароскопски операции. В този период преминава успешно курсове за напреднали за 1-во и 2-ро ниво по лапароскопска хирургия в гинекологията в ВМИ „Телец" Плевен. Преминава 3 курса в Центъра по миниинвазивна и телехирургия в Световния медицински център ИРКАТ в Старсбург по хирургия на онкологията в гинекологията, нови тенденции в лечението на гениталния пролапс по лапароскопски път и новости в оперативната лапароскопия.

Има две специализации в Льовен, Белгия по модерна хистероскопия и по лапароскопски шевове, както и специализация в Лондон по оперативна лапароскопия на шевове, и курс в Барселона по лапароскопска анатомия на тазово дъно. Д-р Бузалов притежава най-високото, трето ниво, в лапароскопската хирургия в гинекологията. Той работи в екип с д-р Пламен Янев, с когото заедно са преминали повечето от гореописаните специализации по лапароскопска хирургия в гинекологията.

През 2018 г. защитава дисертация на тема "Лапароскопско оперативно лечение на гинеталния пролапс" и получава званието "Доктор по медицина".

Днес в цялата страна има само два екипа, които извършват операции на пролапс на тазово дъно по лапароскопски път. Единия екип е на д-р Стефан Бузалов, д.м. и д-р Пламен Янев от МБАЛ „Тракия" - Стара Загора.

Д-р Иван ИВАНОВ
Д-р Иван ИВАНОВ
Акушер-гинеколог

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

от 07.2010 - *МБАЛ "Тракия" Стара Загора
Длъжност: акушер - гинеколог
*Здравен Център Гален Стара Загора
Частна практика

01.2010 - 07.2010 - Многопрофилна Болница за Активно Лечение Бургас АД
гр. Бургас и МЦ Света София - Бургас
Длъжност: акушер - гинеколог.

04.2007 - 01.2010 - Многопрофилна Болница за Активно Лечение „НиаМед" ООД
гр. Стара Загора
Длъжност: акушер - гинеколог.
Управител

02.2006 - 03.2007 - Специализирана Болница за Активно Лечение по
акушерство и гинекология „Ева" ЕООД - гр. Сливен.
Длъжност: акушер - гинеколог
Управител

01.2004 - 10.2005 - Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД
гр.Раднево.
Длъжност: акушер - гинеколог.

06.2003 - 09.2003 - SHARP Grossmont Hospital San Diego, CA, U.S.A
Длъжност: OR Aide

02.2000 - 04.2003 - Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД
гр.Раднево.
Длъжност: акушер - гинеколог

03.2000 - 04.2003 - Служба Трудова Медицина ЕООД - гр. Стара Загора.
Координатор на скринингова програма по акушерство и
гинекология.

11.1997 - 02.2000 - Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД
гр.Гълъбово.
Длъжност: акушер - гинеколог

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията - Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора - 26.Февруари.2001
Колпоскопия - Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора - 21.Март.2005
Weil-Cornell Medical Obstetrics & Gynecology Seminar in Salzburg -2005
Фетална морфология, 3D/4D приложения; МБАЛ СВ.СОФИЯ, СОФИЯ.
Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Krankenanhalt Rudolfstiftung, Vienna. Mentor: Prof. Gerhard Sliutz. - October 2008. Оперативна гинекология, Генекологична ендоскопия, Перинатология.
Фондация по фетална медицина, Лондон - сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография.
Курс по гинекологична лапароскопия - Телекомуникационен Университетски Ендоскопски Център Плевен, 2010 г.
Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Hietzing Hospital, Vienna. Mentor: Prof. Paul Sevelda - July 2011.Оперативна гинекология, Генекологична ендоскопия.

Д-р Явор ПИПЕРОВ
Д-р Явор ПИПЕРОВ
Ортопед-травматолог

ортопед-травматолог

Д-р Христо БИНЕВ
Д-р Христо БИНЕВ
Ортопед-травматолог

лекар

Д-р Мариела РУСЕВА
Д-р Мариела РУСЕВА
Началник клинична лаборатория

E-mail: mariela.ruseva@abv.bg

Д-р Мила АТАНАСОВА
Д-р Мила АТАНАСОВА
Микробиолог Микробиологична лаборатория

Специалист микробиолог

Ст.лаб. Теодора БОНЕВА
Ст.лаб. Теодора БОНЕВА
Старши лаборант Микробиологична лаборатория

Старши лаборант

Д-р Калина ПИПЕРКОВА
Д-р Калина ПИПЕРКОВА
Началник АГ-отделение

E-mail: slanze1960@abv.bg

Образование:
• Медицина ВМИ, гр. Пловдив

Специалност:
• Акушерство и гинекология

Следдипломна квалификация:
• Гинекологична ендокринология
• Ултразвукова диагностика
• Колпоскопия
• Хистероскопия
• Лапароскопия
• Женско здраве, Холандия, Германия

 

Д-р Петьо БРАТОЕВ
Д-р Петьо БРАТОЕВ
Ръководител екип "Ортопедия и травматология"

Е-mail: pbratoev@abv.bg
Специалист по ортопедия и травматология

Д-р Красимир КРУМОВ
Д-р Красимир КРУМОВ
Ортопед-травматолог

ортопед-травматолог

Д-р Митко ХРИСТОВ
Д-р Митко ХРИСТОВ
Ортопед-травматолог

ортопед-травматолог

Д-р Стойчо ТОДОРОВ
Д-р Стойчо ТОДОРОВ
Ортопед-травматолог

Ортопед-травматолог

Д-р Иван ВАСИЛЕВ
Д-р Иван ВАСИЛЕВ
Началник патохистологична лаборатория

лекар

Д-р Гео ЦИРОВСКИ
Д-р Гео ЦИРОВСКИ
Специалист по хирургия и онкология

E-mail: gcirovski@abv.bg

Д-р Цировски има над 25 години стаж като хирург.

Специализации:
* Колопроктология;
* Лапароскопска хирургия
Притежава сертификат от "Европейската асоциация за лапароскопска хирургия"

Заемани длъжности и компетенции:
* Началник на хирургично отделение в МБАЛ "Тракия" - Стара Загора от 2009 г. до днес.
* Главен асистент към катедра "Хирургични болести" към Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Приемни дни в МЦ "Трета поликлиника":
* понеделник и петък: 14:00 ч. - 17:00 ч.

Д-р Красимир ПЕЙЧЕВ
Д-р Красимир ПЕЙЧЕВ
Хирург

лекар

Д-р Петър СЛАВОВ
Д-р Петър СЛАВОВ
Специалист по хирургия и онкология

Специалист по хирургия и онкология.

Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ
Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ
Специалист по хирургия и онкология

E-mail: karaboydev@abv.bg
GSM: 0888573663

Образование и квалификации:
1999 г. - придобива специалност по Хирургия;
2003 г. - придобива специалност по Онкология;
Лапароскопска хирургия;
Хирургия на хепатобилиарната система и панкреаса - ВMA - София;
Интраоперативна фиброхоледохоскопия;
Ехография - УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ - София;
Сертификат за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминалната ехография и ехография на повърхностни структури.

Професионално развитие:
Трудов хирургически стаж - 19 години в Университетска болница - Стара Загора;
Стаж като университетски преподавател - 20 години в Медицински факултет - Тракийски университет, Стара Загора;
1996 г. - асистент по хирургия - Втора хирургична клиника - ВМИ - Стара Загора;
2001 г. - старши асистент по хирургия - Втора хирургична клиника - ВМИ - Стара Загора;
от 2005 г. - главен асистент по хирургия - Втора хирургична клиника - ВМИ - Стара Загора.

Лекарска дейност:
* Хирургични прегледи, поставяне на диагноза и следоперативно проследяване;
* Оперативно лечение на хернии на предната коремна стена - слабинни, бедрени, пъпни, епигастрални, следоперативни;
* Безкръвни операции при жлъчнокаменна болест;
* Лапароскопски ("безкръвни") операции при остър апендицит;
* Висококачествено оперативно лечение на тумори на дебелото и правото черво;
* Висококвалифицирано оперативно лечение при рак на стомаха;
* Оперативно лечение при язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника и нейните усложнения;
* Висококвалифицирано оперативно лечение на доброкачествени образувания на млечните жлези, злокачествени тумори на млечните жлези, възпалителни заболявания на млечните жлези;
* Оперативно лечение на доброкачествени образувания на задстомашната жлеза (кисти, псевдокисти), злокачествени тумори на панкреаса;
* Оперативно лечение на кисти, ехинокок на черния дроб, камъни в жлъчните пътища;
* Висококвалифицирано оперативно лечение на заболявания на щитовидната жлеза - струма, тумори;
* Оперативно лечение на хиатални хернии - хернии през хранопроводния отвор на диафрагмата, т.нар. диафрагмални хернии;
* Оперативно и медикаментозно лечение на хемороиди и анални фисури;
* Оперативно лечение на перианални фистули;
Извършва оперативно лечение на дермоидни кисти, пиларни кисти;
* Оперативно отстраняване на фиброми, липоми, атероми, бенки и други образувания по кожата;
* Ехографски изследвания - д-р Карабойдев е с придобит опит в ехографската диагностика на заболявания на млечни жлези, коремни органи, щитовидна жлеза.

Доц. д-р Димитър ПЕТКОВ, д.м.
Доц. д-р Димитър ПЕТКОВ, д.м.
Началник отделение Съдова хирургия

http://www.drdpetkov.blogspot.com

Образование и квалификация:
1990 г. - Висше образование - медицина, ВМИ, гр. Стара Загора.
1995 г. - Специалност по хирургия, Медицински университет, гр. София.
1998 г. - Специалност по съдова хирургия, Тракийски университет, Медицински факултет, гр. Стара Загора
2005 г. - Защитена дисертация, СНС, гр. София
2006 г. - Образователна и научна степен "Доктор по медицина" (д.м.), ВАК, гр. София
2007 г. - Професионална квалификация "Здравен мениджмънт", Медицински университет, гр. София

Научна дейност:
Над 80 научни разработки, публикувани и представени на научни форуми в България и по света.
Участие в редица статии, публикувани в реномираните международни списания: Angiology; Acta Hystochemica; International Angiology; Autoantigens, Autoantibodies, Autoimmunity; International Journal of Angiology; Scandinavian Journal of Immunology; Clinical and Experimental Rheumatology; Immunology Letters, както и в множество български специализирани научни издания.
Гост лектор в Атланта и Чикаго, САЩ.
Член на авторският колектив, написал книгата "Съдови заболявания".
Член на Редакционния съвет на списание "Ангиология и съдова хирургия"

Членства:
Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова хирургия;
Съсловно Сдружение на Съдовите хирурзи в България;
Българското дружество за Ендоваскуларна Терапия;
Националното Дружество по Флебология;
European Society for Vascular Surgery;
International College of Angiology, USA.

Награди:
Награда за най-добра научна работа на III Балкански Конгрес по Ангиология и Съдова хирургия, Плевен, България (авторски колектив).
Награда на Съюза на учените в България за високи научни постижения, София.
Награда на 44 годишен световен конгрес на International College of Angiology, New York, USA г.(авторски колектив).
Наградата на Японската хирургична асоциация на 103-ти Международен Конгрес в Sapporo, Japan.

Професионален опит:
1991-2008 г. - Лекар, съдов хирург, Клиника по Съдова хирургия, Университетска болница, гр. Стара Загора.
1991-2011 г.- асистент, старши и главен асистент по съдова хирургия, Катедра "Специална хирургия", Медицински Факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора.
От 2000 г. - Републикански консултант по съдова хирургия.
От 2008 г. - Съдов хирург в отделение по съдова хирургия, Болница "Тракия", гр. Стара Загора.
От 2010 г. Началник на отделение по съдова хирургия, Болница "Тракия", гр. Стара Загора.
От 2012 г. - хабилитиран за Доцент по сърдечно-съдова хирургия към Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.
От 2014 г. - Началник на отделение по съдова хирургия в Болница "Тракия" Парк, гр. Стара Загора.

 

Д-р Ваньо ПЕТРОВ
Д-р Ваньо ПЕТРОВ
Началник Спешно приемно отделение

лекар

Ст.м.с. Добринка МИХАЙЛОВА
Ст.м.с. Добринка МИХАЙЛОВА
Старша медицинска сестра

Професионален път:
* 2012 г. Старша медицинска сестра Клиника по гръдна хирургия МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД
* 2008г.- 2012г Старша медицинска сестра Клиника по гръдна хирургия УМБАЛ Стара Загора ЕАД
* 1995-2008г - медицински секретар Първо Педиатрично отделение МБАЛ „проф. Д-р Ст. Киркович" АД
* 1988-1995г- медицински специалист Първо Педиатрично отделение МБАЛ „проф. Д-р Ст. Киркович" АД
* 1987- 88г: медицинска сестра, неврологично отделение МБАЛ гр. Самоков
* 1985 -1987г: студент по медицина; ИПЗК Христина Хранова

Заемани длъжности
* Старша медицинска сестра Клиника по гръдна хирургия МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД

Образование и обучение
* Тракийски университет, Медицински факултет: Образователно квалификационна степен бакалавър, Управление на здравни грижи" - 2011 г.
* Медицинска техника инжинеринг ООД: Рани и грижи за раните с превръзки Eurofarm - 2011 г.
* Тракийски университет, Медицински факултет: Наставничество по управление на здравни грижи приоритети и отговорности - 2010 г.
* Пол Хартман България: Съвременни тенденции в лечението на рани и материали за еднократна употреба - 2010 г.
* Б.Брауни Медикал ЕООД - иновативни продукти на Б.Браун, превенция на убожданията 2010 г.
* Национален център по заразни и паразитни болести Колабориращ център на СЗО: Превенция и контрол на вътреболничните инфекции - 2010 г.
* МУ София, отдел следдипломно обучение: Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болни - 2007г.
* МУ София, отдел следдипломно обучение: Поведение, здравни грижи и приложение на антихемофилен глобулин при деца с коагулопатии, хемофилия, тробоцитопения и анемия - 2006 г.
* Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново - Стопански Факултет: Образователно квалификационна степен бакалавър, специалност - социални дейности - 2004 г.
* Техникум по икономика гр. Стара Загора, придобита квалификация „машинопис и кореспонденция"
* ИПЗК „Христина Хранова" Стара Загора: медицинска сестра детски профил.
* Гимназия „Христо Ботев", езикова паралелка с немски език

Владеене на чужди езици - руски и немски

Технически умения и компетенции:
Компютърна и ИТ грамотност, добро владеене на Microsoft Оffice - Word; Exel, мултимедийни презентации: Power Point
специален приложен медицински софтуер - Гама консулт, GeoCon Plan Profesional.

 

Д-р Ленко МИХОВ
Д-р Ленко МИХОВ
Специалист по кардиология и вътрешни болести

Д-р Ленко МИХОВ е роден в Тополовград.
Завършва хуманна медицина през 1982 г. във ВМИ "И.П.Павлов" Пловдив.

Специалности:
* Вътрешни болести - от 1986 г.
* Кардиология - от 1990 г.

Длъжности:
* Гл.асистент ВМИ-Стара Загора, Катедра "Вътрешни болести" - до 1994 г.
* Началник "Кардиологично отделение" в ОРБ "Проф.Ст.Киркович" от 1996 г. до 2012 г.
* Отговорник "Неинвазивна кардиология" в МБАЛ "Проф.Ст.Киркович" - Ст.Загора - 2012 г. - 2014 г.
* Кардиолог в "Кардиологично отделение" в МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Ст.Загора - от април 2014 г.

Чужди езици:
Владее английски, руски и италиански езици.

Д-р Михаил МИХАЛЕВ
Д-р Михаил МИХАЛЕВ
Специалист по кардиология и инвазивна кардиология

Специалист по кардиология и инвазивна кардиология

Д-р Златина АРНАУДОВА
Д-р Златина АРНАУДОВА
Специалист по кардиология и вътрешни болести

Д-р Златина АРНАУДОВА завършва хуманна медицина в Медицински университет Варна през 1986 г.

Специалности:
* Вътрешни болести - от 1994 г.
* Кардиология - от 1997 г.

Чужди езици:
Владее английски език.

Д-р Георги ДИМИТРОВ
Д-р Георги ДИМИТРОВ
специализант Съдова хирургия

специализант Съдова хирургия

Д-р Павел АТАНАСОВ
Д-р Павел АТАНАСОВ
Съдов хирург

Специалист по съдова хирургия

Д-р Валентин ХРИСТОЗОВ
Д-р Валентин ХРИСТОЗОВ
Началник Очно отделение

Д-р Валентин ХРИСТОЗОВ е завършил медицина в Медицинския факултет в Стара Загора през 1995 г. Специалист в лазерно лечение на очните болести, оперативното лечение на катаракта и глаукома, пластични операции на клепачи и травми на очите.

Д-р Христозов има аспирантура към Очната клиникана УниверситетскатаМБАЛ - в гр. Стара Загора на тема " Наследствена очна патология и слепота в Старозагорски район".

От 2001 г. със специалност по Очни болести.

Завършени курсове:

2006 г. - Катарактална хиругия - в Нагпур - Индия

2003 г . - Флуоресцеинова ангиография

2004 г. - Лазерно лечение при диабетна ретинопатия

2002 г. - Компютърна периметрия

2003 г. - Ултразвукова диагностика при очни заболявания

2008 г. - Оптична кохерентна томография

Има 15 публикации в специалиализирани очни издания.

Участия на конгреси в страната и чужбина:

Годишна среща на Американската Академия по Офталмология

2008 г. - Атланта

2009 г. - Сан Франциско

2010 г. - Чикаго

2011 г. - Ню Орлеанс

2012 г. - Световен конгрес по глаукома - Ванкувър , Канада

2015 г. - Световен конгрес по глаукома - Хонг Конг

Член е на Американската Академия поОфталмология, Българското дружество по Офталмология и Съюза на офталмолозите в България.

Практикува:
ОСТ-скенер на ретината при диабет, денегереация на макулата и глаукома; безконтактна тонометрия; пахиметрия на роговицата; лазерно лечение при диабетна ретинопатия и глаукома; флуоресцеинова ангиография; компютърна периметрия; оперативно лечение на вътрешно перде

 

 

 

Д-р Петя ТОДОРОВА
Д-р Петя ТОДОРОВА
Специалист офталмолог

Специалист офталмолог

Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА
Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА
Специалист офталмолог

E-mail: zhelyazkova.d@gmail.com

Специалист офталмолог

Доц.д-р Петър РУЕВ, д.м.
Доц.д-р Петър РУЕВ, д.м.
Началник УНГ-отделение

E-mail: petar.rouev@mail.bg

Доц.д-р Петър Руев е специалист УНГ-болести, слухопротезиране, онкология, пластични операции и др.

Образование:
* 1987 - 1993 - Хуманна медицина, Медицински Факултет, Тракийски университет - Стара Загора

Специализации и курсове:
* 1997 - Основен курс по оториноларингология: МУ, София, Катедра по УНГ Болести (ИСУЛ), Ръководител: проф. д-р Г. Георгиев;
* 1997 - 1998 - DAAD Stipendium, Ruhr University Bochum, HNO Klinik, St. Elisabeth Hospital, Ръководител: Prof. Dr. H. Hildamnn;
* 1999-2002 - Индивидуално обучение по хирургия на средното ухо към НМТБ "Цар Борис III", София, Ръководител: Проф. Г. Едрев;
* 2000 - OAD Stipendium, Allgemeine HNO Abt., HNO-Universitatsklinik Graz, Ръководител: Univ. Prof. Dr. H. Stammberger;
* 2000 - Курс по "Рутинно изследване на слуха (аудиометрия)", МУ, София;
* 2000 - Семинар по оториноларингология в Залцбург;
* 2002 - Курс по хирургия на външния слухов проход, Baden-Baden;Ноември 2003 - Курс по "Корективна септоринопластика", МУ София;
* 2004 - Курс по модерно слухопротезиране, Phonak, Zurich
* 2005 - Курс по "Korrektur abstehender Ohrmuscheln", Erfurt (пластична хирургия на ушната мида);2007 г. - Jahresversammlung der Deutschen Geselschaft fur Hals-Nasen-Ohren-Heilkund, Kopf und Hals-Chirurgie e.V., Bonn, Gasteig Kulturzentrum Munchen, Germany, 16-20 Mai
* 2005 - Курс по хирургия на BAHA (оперативно "костно" слухопротезиране), Erfurt;
* 2006 - Основен курс по онкология: СБАЛО - София, Ръководител: проф. д-р Черноземски;
* 2006 - Курс по здравен мениджмънт за ръководители на лечeбни заведения, ВМА София;
* 2007 - Индивидуален курс по лазер-хирургия в оториноларингологията, МУ, София, Катедра по УНГ Болести, Ръководител: Доц. Д-р Ив. Чалъков.
* 2007 г. - Bochumer Operationskurs "Mikrochirurgie des Mittelohres", Bochum
* 2008 г. - Alexandria 9thSeptorhinoplastyCourse, Alexandria, Egypt, Director: Prof. Dr. Hossam M.T. Foda
* 2008 г. - Jahresversammlung der Deutschen Geselschaft fur Hals-Nasen-Ohren-Heilkund, Kopf und Hals-Chirurgie e.V., Bonn, World Conference Center Bonn, Germany, 30 April - 4 Mai
* 2008 г. - 5th Widex Congress of Paediatric Audiology, Amsterdam
* 2008 г. - II Interuniversitary Instructional Workshop on Endoscopic nose and sinus surgery, on Functional and aesthetic rhinoplastyand on Otoplasty, Alexandroupolis, Grece
* 2009 г. - Jahresversammlung der Deutschen Geselschaft fur Hals-Nasen-Ohren-Heilkund, Kopf und Hals-Chirurgie e.V., Bonn, Hansa Messe Rostock, Germany, 20-24 Май
* 2009 г. - FROM THEORY TO PRACTICE, International, Interdisciplinary Conference in Otology and Neuro-Otology, Stara Zagora, 08-10 May
* 2009 г. - 5th BIENNIAL INTERNATIONAL "MILANO MASTERCLASS" Milan, Italy • Segment #1 SINONASAL & SKULL BASE ENDOSCOPIC SURGERY, March 27-29, 2009 • Segment #2 RHINOPLASTY, March 29-31
* 2009 г. - FIRST BULGARIAN COURSE ON RHINOSEPTOPLASTY, Borovetz
* 2010 г. - Congestion & Inflammation Summit: Inflammatory Upper Airway Diseases - Pathophysiology, Treatment and New Insights, 22-23 January 2010, Hotel Hilton, Prague, Czech Republic
* 2010 г. - The 6th Widex Congress of Paediatric Audiology, Dubai, United Arab Emirates, 13-15 May
* 2010 г. - VII Balkan Congress of Otolaryngology & Head and Neck Surgery, Nis, Serbia, 10-13 June
* 2010 г. - XIIth International Otology Course of the Causse Ear Clinic, Colombiers, France, 1-3 July
* 2010 г. - Образна диагностика в ОРЛ - клинично и хирургично приложение, Старозагорски минерални бани, 16-19.09
* 2010 г. - XI Белинов Симпозиум: Глухота - диагностика и лечение, Пловдив, 28-31.10
* 2011 - ENTAcademyMeeting, Cologne, Germany, 17-18 March
* 2011 - Jahresversammlung der DeutschenGeselschaftfur Hals-Nasen-Ohren-Heilkund, KopfundHals-Chirurgiee.V., Bonn, Konzerthaus/Cinemaxx Freiburg i. Br., Germany, 1-5 Juni

Доктор по Оториноларингология - въз основа на защитена дисертация на тема: "Универсален неонатален слухов скрининг чрез електрическа реакционна аудиометрия" - Ноември 2003.

Д-р Михаил МИХОВ
Д-р Михаил МИХОВ
Оториноларинголог

Оториноларинголог

Д-р Антоанета БАЧОВСКА
Д-р Антоанета БАЧОВСКА
Оториноларинголог (консултант)

Оториноларинголог, отоневролог (консултант)

Д-р Величка СИМОВА
Д-р Величка СИМОВА
Специалист вътрешни болести и гастроентерология

Специалист вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Румяна ИВАНОВА
Д-р Румяна ИВАНОВА
Специалист вътрешни болести и гастроентерология

Специалист вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Тихомир ТРАНДЕВ
Д-р Тихомир ТРАНДЕВ
Специалист вътрешни болести и гастроентерология

Специалист вътрешни болести и гастроентерология

Доц. д-р Господин ДИМОВ, д.м.
Доц. д-р Господин ДИМОВ, д.м.
Началник ОАИЛ

анестезиолог

Д-р Иван КАЛЧЕВ
Д-р Иван КАЛЧЕВ
Началник "Интензивна структура"

Началник "Интензивна структура"

Д-р Атанас ТОДОРОВ
Д-р Атанас ТОДОРОВ
Анестезиолог

лекар

Д-р Георги ГЕОРГИЕВ
Д-р Георги ГЕОРГИЕВ
Анестезиолог

лекар

Д-р Жанета УЗУНОВА
Д-р Жанета УЗУНОВА
Н-к Неонатално отделение, неонатолог и педиатър

Началник Неонатално отделение, неонатолог и педиатър

Д-р Мила КАНТАРДЖИЕВА
Д-р Мила КАНТАРДЖИЕВА
Педиатър

Педиатър в Неонатологично отделение

Д-р Стойно СТОЙНОВ
Д-р Стойно СТОЙНОВ
Специалист уролог

лекар

Д-р Галин ГАНЧЕВ
Д-р Галин ГАНЧЕВ
Хирург

Д-р Галин ГАНЧЕВ е роден през 1979 г. Завършва медицина в Медицински факултет на Тракийския университет Стара Загора.

Има призната специалност по хирургия. От 2012 г. е докторант по хирургия с тема на дисертационния труд „Проучвания върху възможностите за лечение на бенигнените заболявания на жлъчния мехур със стандартна и трансумбиликална лапароскопска холецистектомия".
Има интереси в областта на коремната хирургия, онкохирургията и миниинвазивната хирургия.

Квалификационни курсове:
* Чернодробна резекционна хирургия и радиотермоаблация
* Конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията
* Хирургия на чернодробните метастази
* Лапароскопска хирургия

 

 

Д-р Иван НЕДЕЛЧЕВ
Д-р Иван НЕДЕЛЧЕВ
Специалист вътрешни болести

лекар

Д-р Стойчо СТОЙЧЕВ
Д-р Стойчо СТОЙЧЕВ
Специалист вътрешни болести

лекар

Д-р Нина НЕДЕВА
Д-р Нина НЕДЕВА
Спешно приемно отделение

Лекар

м.с. Красимира КИРОВА
м.с. Красимира КИРОВА
Спешно приемно отделение

Медицинска сестра

Д-р Рая ДЕЛЕВА
Д-р Рая ДЕЛЕВА
Специалист клинична лаборатория

клинична лаборатория

Ваня ИЛИЕВА
Ваня ИЛИЕВА
Старши клиничен лаборант

клинична лаборатория

Д-р Борислав БОРИСОВ
Д-р Борислав БОРИСОВ
Началник кардиологично отделение

Д-р Борислав Борисов е роден в Стара Загора. Завършва хуманна медицина през 1985 г. във ВМИ Пловдив.
Има две специалности - вътрешни болести и кардиология.
Д-р Борисов е един от утвърдените специалисти по инвазивна кардиология. Практикува коронарни интервенции на сърце, интервенции на периферни съдове, на мозъчни и по-специално на каротидни артерии, интервенции на съдове на долни крайници и други.
Д-р Борисов е специалист в областта на постоянната кардиостимулация и използването на сложни устройства като кардиовертери, дефибрилатори, системи за ресинхронизираща терапия.

Д-р Мариела СИНДЖИРЛИЕВА
Д-р Мариела СИНДЖИРЛИЕВА
Специалист по кардиология и инвазивна кардиология

Специалист по кардиология и инвазивна кардиология

Д-р Гергана САРАЙЛИЕВА-КАРАМИХОВА
Д-р Гергана САРАЙЛИЕВА-КАРАМИХОВА
Детски невролог, педиатър

Специалист по педиатрия и детска неврология

Проф.д-р Александър ЮЛИЯНОВ, д.м., FACS
Проф.д-р Александър ЮЛИЯНОВ, д.м., FACS
Началник хирургично отделение, специалист по хирургия и онкология

Проф. Юлиянов е международно признат експерт в областта на коремната хирургия и онкология. Редактор и рецензент в редица престижни международни медицински издания като Frontiers in Oncology, Central European Journal of Medicine, European Journal of Cancer Care, Medical Science Monitor, Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, World Journal of Hepatology и др.

Ръководител на Клиниката по Хирургия на Университетската болница в Стара Загора до април 2014г. Понастоящем ръководи Хирургията на високотехнологичната Болница "Тракия" Парк в Стара Загора.

Специализации по чернодробно-панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, онкохирургия на стомаха и дебелото черво, хирургия на саркомите и ГИСТ при водещи световни авторитети - Dr. Yuman Fong (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Ню Йорк, САЩ), Dr. Steven Curley (MD Anderson Cancer Center, Хюстън, САЩ), Dr. Francesco Izzo (Giovanni Pascale National Cancer Institute, Неапол, Италия), Dr. Gui-Bernard Cadiere (St. Pierre University Hospital, Брюксел, Белгия), Mr. RJ Heald (Basingstoke Hospital, Великобритания), Dr. Jaques Marescaux (IRCAD-EITS, Страсбург, Франция), Mr. N Pearce & Mr MA Hilal (SGH, Саутхямптън, Великобритания) и др.

Защитена докторска дисертация на тема "Проучване на възможностите за хирургично лечение на чернодробните тумори с резекция и интраоперативна радиотермоаблация".

Екипът на доц. Юлиянов е разработил и извършил за първи път в света редица операции.

Д-р Антоанета ГЬОНКОВА
Д-р Антоанета ГЬОНКОВА
Началник отделение физиотерапия и рехабилитация

Д-р Антоанета Гьонкова е родена в Стара Загора.
Завършва медицина във ВМИ София. От 1984 г. е специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Дълги години е началник отделение „Физикална и рехабилитационна медицина" в Университетска болница - Стара Загора. Има допълнителни квалификации по лазерна терапия и мануална терапия, както и по електродиагностика и електростимулация с нискочестотни токове.
Д-р Гьонкова е главен асистент и преподавател в Медицински факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Преподавател е и в Медицински колеж по специалността "Рехабилитатор".
Има научни публикации в областта на ранната рехабилитация при ендопротезиране на колянна и тазобедрена става, както и публикации на тема „Ранна рехабилитация на пациенти с мозъчно-съдова болест".

Д-р Татяна ГИДИКОВА
Д-р Татяна ГИДИКОВА
Акушер-гинеколог

нннн

Д-р Теодора ТЕРЗИЕВА
Д-р Теодора ТЕРЗИЕВА
Специалист образна диагностика

лекар

Д-р Митко ГЕОРГИЕВ
Д-р Митко ГЕОРГИЕВ
Ортопед-травматолог

ортопед-травматолог

м.с. Милка НЕДЕЛЧЕВА
м.с. Милка НЕДЕЛЧЕВА
Медицинска сестра

старша медицинска сестра в отделение "Ортопедия и травматология"

Д-р Радостина ДЕНЧЕВА
Д-р Радостина ДЕНЧЕВА
Специалист физиотерапия и рехабилитация

Специалист физиотерапия и рехабилитация

Д-р Симона ЦВЕТКОВА
Д-р Симона ЦВЕТКОВА
Специалист физиотерапия и рехабилитация

Физиотерапия и рехабилитация

Д-р Веселина ДИМОВА
Д-р Веселина ДИМОВА
Началник педиатрично отделение, педиатър

е родена в Рудозем, но живее дълги години в Пловдив и Стара Загора.

Професионален път:
* 1979-1985 г. - Студент по медицина, Медицински Университет - Пловдив
* 1986-1988 г. - ОПЛ, Стара Загора
* 1988-1995 г. - специализант по детски болести и ординатор в I Детско отделение, МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 1996-1998 г. - Специалист по Детски Болести, Първо детско отделение в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 1998-2002 г. - Старши ординатор в Първо детско отделение в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 2002-2013 г. - Началник на Първо отделение по педиатрия в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 2014 г. до сега - Нчалник Педиатрично отделение в МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Парк, Стара Загора

Образование и обучение:
* 1985 г. Завършва хуманна медицина в Медицински университет "И.П.Павлов" в Пловдив.
* 1993 г. - Основен курс по Детски болести, Медицински Университет, София.
* 1994 г. - Интензивно лечение в педиатрията, Медицински Университет,София
* 1997 г. - Интензивно лечение в педиатрията, Медицински Университет,Пловдив
* 1999 г. - Детска пулмология, Медицински Университет,София
* 2001 г. - Залцбург, Австрия, Филаделфия семинар, Детска пулмология, астма
* 2003 г. - Абдомиална ехография, Медицински Университет, София
* 2004 г. - Новости в педиатрията, Медицински Университет,София
* 2005 г. - Здравен мениджмънт, Медисински Университет, София
* 2005 г. - Остра бъбречна недостатъчност в детската възраст, Медицински Университет, София
* 2006 г. - Спешни състояния в диабетологията, Медицински Университет,София
* 2007 г. - Актуални проблеми на детската неврология, Медицински Университет, София
* 2008 г. - Актуални проблеми в Детската гастроентерология, Медицински Университет, София
* 2010 г. - Актуални проблеми в педиатрията, Медицински Университет, София
* 2013 г. - ТФЕ (трансфонтанелна ехография), Тракийски Университет, Стара Загора
* 2014 г. - Абдоминална ехография в детската възраст, Медицински Университет, София

Научна и преподавателска дейност:
Има научни публикации, провежда следдипломно обучение на лекари по педиатрия

Чужди езици: английски и руски

Д-р Катерина ДИКОВА
Д-р Катерина ДИКОВА
Лекар-ординатор

лекар

Д-р Елена КАРАНДЖУЛОВА
Д-р Елена КАРАНДЖУЛОВА
Невролог

специалист Нервни болести

Д-р Аида КАРАМИНЧЕВА
Д-р Аида КАРАМИНЧЕВА
Невролог

специалист Нервни болести

Д-р Румен ПЕТКОВ
Д-р Румен ПЕТКОВ
Невролог

специалист Нервни болести

Д-р Пламен ЦАНЕВ
Д-р Пламен ЦАНЕВ
Невролог

Д-р Пламен Цанев е специализирал електроенцефалография и лечение на епилепсия в Медицински университет Пловдив, Медицински университет София и в Институт по неврология в Лондон.
Завършва медицина в МУ - Пловдив през 1987 г., а през 1992 г. придобива специалност по неврология. От 1987 г. до 2014 г. работи в неврологично отделение на УМБАЛ Стара Загора и в Катедра по неврология към Медицински факултет на Тракийския университет в Стара Загора.
От 2014 г. д-р Пламен Цанев е част от екипа на отделението по Нервни болести на Болница „Тракия".

Д-р Стоян ЛЕКУШЕВ
Д-р Стоян ЛЕКУШЕВ
Началник неврологично отделение

невролог

Д-р Ваня ПЕЕВА
Д-р Ваня ПЕЕВА
Детска пулмология и фтизиатрия, педиатър

е родена в Стара Загора.

Образование:
* Завършва медицина през 2004 г. в Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора.
* Придобива специалност по педиатрия през 2013 г.
* Придобива специалност детска пулмология и фтизиатрия през 2018 г.

Професионален път:
От 2006 г. до 2008 г. работи в Детско отделение към МБАЛ- гр. Гълъбово. През 2008 г. печели конкурс за клинична ординатура към МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович". Работи във Второ отделение по педиатрия - деца от 3 до 18-годишна възраст от 2008 до 2011г., а от 2011 до 2014 г. в Първо отделение по педиатрия - деца от 0-3-годишна възраст. От 2014 г. работи в Отделението по педиатрия на МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Парк.

Член е на Българската педиатрична асоциация. Притежава сертификат за извършване на Трансфонтанелна ехография.

 

Д-р Галина КИСЬОВА
Д-р Галина КИСЬОВА
Детски ендокринолог, педиатър

Лекар, специалист оп педиатрия и детска ендокринология

Д-р Ралица ПЕЙЧЕВА-ЯНЧЕВА
Д-р Ралица ПЕЙЧЕВА-ЯНЧЕВА
Педиатър

Образование и обучение:
* 1996 г.-2001 г. - ГПЧЕ „Ромен Ролан"
* 2003 г.- 2008 г. ТрУ- Медицински факултет, Магистър по медицина
* 2009 г. - 2013 г. - Специализация по педиатрия към
МБАЛ „Проф. Др Стоян Киркович"-АД(Университетска),
Първо отделение по педиатрия
* 17.12.2013 г. - придобита специалност по Педиатрия

Професионален път:
* 2009 г. - лекар-ординатор в ДМСГД-Стара Загора
* 2012 - 2014 г. - лекар-ординатор в МБАЛ"Проф. Стоян Киркович"-АД (Университетска)
* 2014 г. - до момента - лекар-ординатор в МБАЛ"Свети Иван Рилски"-Парк

Д-р Силвия МИХАЙЛОВА
Д-р Силвия МИХАЙЛОВА
Педиатър

Д-р Силвия Михайлова завършва хуманна медицина през 1986 г. в ВМА - Пловдив, а до 1996 г. специализира педиатрия.

Образование и обучение:
* 1974-1979 г. - ПГНЕ „Р. Люксембург" гр. Монтана
* 1980-1986 г. - Хуманна медицина ВМА гр. Пловдив
* 1986-1996 г - Специлизация по педиатрия
* 1999 г. - Интензивна терапия в детската възраст, МУ - МФ гр. София
* 2000 г. - Заболяване на миокарда и сърдечни промени при извънсърдечни заболявания, МУ - МФ гр. София
* 2006 г. - Спешни състояния в диабетологията - МУ - МФ гр. София
* 2007 г. - Гломерулонефрит в детската възраст, МУ - МФ гр. София
* 2014 г. - Абдоминална ехография в детската възраст, МУ - МФ гр. София

Професионален път:
* 1986 г. - 1987 г. Лекар-ординатор в ННО Окръжна болница „Д-р Стамен Илиев" Монтана
* 1996 г. - 2014 г.- Лекар-ординатор в Интензивен сектор на І отделение по педиатрия, МБАЛ „Проф. Ст. Киркович" АД
2014 г. до сега - Лекар-ординатор в Педиатрично отделение на МБАЛ "Св.Иван Рилски"-Парк, Стара Загора

Чужди езици:
Владее руски и немски езици.

 

Д-р Марлена ПАНАЙОТОВА, д.м.
Д-р Марлена ПАНАЙОТОВА, д.м.
Детски гастроентеролог, педиатър

Специалист педиатър и детски гастроентеролог

Д-р Тонка КАЛЧЕВА
Д-р Тонка КАЛЧЕВА
Детска пневмология и фтизиатрия, педиатър

Детска пневмология и фтизиатрия, педиатър

М.с. Диана ГЕНЧЕВА
М.с. Диана ГЕНЧЕВА
Старша медицинска сестра

Кардиологично отделение

Д-р Николай ЛАЗАРОВ
Д-р Николай ЛАЗАРОВ
Анестезиолог

Д-р Николай Лазаров е роден през 1968 г. в гр. Дряново.

Висше образование: Медицински университет Плевен, магистър по медицина - 1998 г.

Специалности:
* „Обща медицина" - МУ - Плевен - 2003 г.;
* „Анестезиология и интензивно лечение" - МУ - Плевен - 2013 г.

Квалификационни курсове:
* Трудова медицина. Основни положения и практическа подготовка за работа в Служба по трудова медицина" - София, НЦХМЕХ, 2001г.
* Грижи за терминално болни пациенти" - София, НОЦ, 2004 г.
* Контрол и борба с хроничната болка" - София, УМБАЛ „Царица Йоана", 2010 г.
* Клинично хранене - ентерално и парентерално" - курс на ESPEN, МУ - Плевен, 2010 г.

Работил като:
* Завеждащ Здравен участък в гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе - 1998 г.
* Звеждащ СЗС с. Царева Ливада, общ. Дряново, обл. Габрово - 1998 - 2000 г.
* Общопрактикуващ лекар в с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново от 2000 г до 2002г.; гр. Велико Търново - 2003 г.
* Лекар - ординатор в ОАИЛ на КОЦ - Велико Търново - ЕООД от 2003 до 2013 г.
* Лекар - ординатор в ОАИЛ на МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД - гр. Г. Оряховица, общ. Г. Оряховица, обл. Велико Търново.
* Лекар - ординатор в ОАИЛ на МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Стара Загора - 2014 г.

Чужди езици: Владее руски и английски език.

 

Д-р Динко ДИНКОВ
Д-р Динко ДИНКОВ
Хирург

Образование:
* 1986 год. - Езикова гимназия, гр. Хасково;
* 1994 год. - Медицина, Медицинска академия - гр. София;
* 2003 год. - придобита специалност по "Обща хирургия".

Следдипломна квалификация:
* Сертификати за Горна и долна ендоскопия (FGS, FCS) II-ро ниво;
* Сертификат за Абдоминална ехография;
* Сертификат за Лапароскопска хирургия (безкръвни операции);
* Сертификат "Спешни състояния в урологията".

Професионална реализация:
* 1994 год. - 2004 год. - Общинска болница, гр. Гълъбово
* 2004 год. - 2007 год. - Началник Хирургично отделение - ОБ, гр. Раднево
* 2007 год. - 2012 год. - Управител - Общинска болница, гр. Раднево и активно практикуващ хирург;
* 2012 год. - започва работа в Хирургична клиника на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД.
* 2014 г. Започва работа в Хирургична клиника на МБАЛ "Тракия"-Парк.

Д-р Александър ЗДРАВЕСКИ
Д-р Александър ЗДРАВЕСКИ
Лекар ординатор

Лекар ординатор

Д-р Антон ЕЛКИН
Д-р Антон ЕЛКИН
Съдов хирург

Образование и специализации:
2003 г. - завършва Медицински факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора със степен магистър по медицина.
2004 - 2008 г. - проведена специализация по обща хирургия.
Придобита следдипломна специализация по "Здравен мениджмънт" от Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.
Лекар в Клиника по съдова хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД от 2005 г., където провежда и специализация по съдова хирургия.
Редовен член на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия (БНДАСХ) и на Европейското дружество по Съдова Хирургия - European Society for Vascular Surgery (ESVS).
Съучредител на Българско дружество за ендоваскуларна терапия през 2009 г.
Придобити професионални квалификации по ултразвукова диагностика и доплерсонографска диагностика на екстракраниални и периферни артериални и венозни съдове.
Участие в научни проекти за превенция и лечение на дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбемболия на Националното хирургично и кардиологично дружество на САЩ.
Презентации и научни публикации в национални и международни специализирани издания и форуми.


Професионални интереси:
Минималноинвазивни "безкръвни" оперативни процедури на артериална и венозна система.
Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция - "байпас" операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантации.
Венозна реконструктивна хирургия.
Лечение на хронични трудно зарастващи рани.

Професионална насоченост:
* Амбулаторни дейности:
* Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми - Доплерсонграфия, 2D и 3D Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и акстракраниална система.
* Лечение на хронични, трудно зарастващи рани - атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси.
* Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.

Лечебни и диагностични дейности в стационарни клинични условия:
* Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция - "байпас" операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантации.
* Венозна реконструктивна хирургия.
* Осигуряване на съдов достъп за хемодиализа - артерио-венозни фистули(ФАВИ)
* Имплантация на съдови протези за хемодиализа.
* Минимално инвазивни "безкръвни" оперативни процедури на артериална и венозна система:
* Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.
* Криоаблация на варикозни вени.
* Реплантация на крайници при травматични ампутации.

Научни интереси:
* Мултимодална терапия на хроничната болка.
* Оксигенационна терапия при хроничните труднозарастващи рани.
* Оперативно лечение на артериовенозните малформации, превенция и профилактика на рецидивите им.

Извършва прегледи и консултации в МБАЛ "Тракия" - Парк и МЦ "Трета поликлиника".

Д-р Иван ТЕНЕВ
Д-р Иван ТЕНЕВ
Съдов хирург

Д-р Иван Тенев е роден в гр. Стара Загора през 1971 г.

Образование и професионален път
1990 г., завършва ГПЧЕ„Ромен Ролан" Стара Загора с английски език. Допълнителни познания по немски, руски и френски език.
1990 г. - 1996 г. - магистър по медицина от Медицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.
Кариера и следдипломна квалификация:
1998 г. - Започва работа като лекар в Отделение по Хирургия на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков" ЕООД, Раднево.
1999 г. - 2004 г. - Специализира Хирургия във Второ хирургично отделение на МБАЛ„Проф. д-р Стоян Киркович" АД, Стара Загора. От 2005 г. има призната специалност по хирургия.
2007 г. - 2011 г. Началник на Отделение по Хирургия на МБАЛ „ НиаМед" ЕООД, гр. Стара Загора.
2009 г. - 2012 г.- Специализира Съдова хирургия в Клиника по Съдова хирургия на УМБАЛ Стара Загора ЕАД. От 2013 г. с призната специалност по Съдова хирургия.
От 2014 г. се присъединява към екипа на Отделението по Съдова хирургия на МБАЛ „ Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Стара Загора.

Професионален опит и интереси:
* Артериални съдово-възстановителни, вкл. минималноинвазивни (ендоваскуларни) операции на засегнатите от атеросклеротична болест съдове на долните и горните крайници, каротидните съдове, клоновете на аортната дъга
* Съдово- възстановителни операции при аневризми (разширения) на абдоминалната аорта, нейните главни клонове и периферните съдове
* Съдова микрохирургия - планова (създаване на артерио-венозни фистули за хемодиализа) и спешна (усложнения при инвазивни кардиологични интервенции, при травматични ампутации на крайници или части от тях - реплантационна микросъдова хирургия)
* Оперативно лечение на Хроничната венозна болест и Посттромбозния синдром -минималноинвазивно (ендовенозна лазер-аблация при разширени вени, ендоскопско прекъсване на перфорантни вени) и класическо отворено
* Лечение на активните венозни язви и атонични рани от съдов произход - оперативно и медикаментозно
* Склеротерапия - с течност или с пяна (вкл. и под ехографски контрол)

Редовен член на:
Българското Хирургическо Дружество
Българското Национално Дружество по Съдова, Ендоваскуларна Хирургия и Антиология
Българското Дружество по Ендоваскуларна Терапия

 

Д-р Светослав БИСЕРОВ
Д-р Светослав БИСЕРОВ
специализант Съдова хирургия

специализант Съдова хирургия

Д-р Радослав ВАСИЛЕВ
Д-р Радослав ВАСИЛЕВ
Специалист уролог

Специалист уролог

Д-р Георги ХАРАЛАНОВ
Д-р Георги ХАРАЛАНОВ
Лицево-челюстен хирург

Оториноларинголог, лицево-челюстен хирург

Д-р Виктория РАМДАН
Д-р Виктория РАМДАН
Анестезиолог

Специалист анестезиолог

Д-р Христомир ВИДЕВ
Д-р Христомир ВИДЕВ
Анестезиолог

Специалист анестезиолог

Д-р Станислава БЕЛОЕВА
Д-р Станислава БЕЛОЕВА
Анестезиолог

Специалист анестезиолог

Д-р Валентин МАРИНОВ
Д-р Валентин МАРИНОВ
Оториноларинголог

Оториноларинголог

Д-р Георги СТОЯНОВ
Д-р Георги СТОЯНОВ
Оториноларинголог

Оториноларинголог

Д-р Фани МИХАЙЛОВА
Д-р Фани МИХАЙЛОВА
Слухово-речеви рехабилитатор

Доктор по Спецална педагогика

E-mail: fmihaylova@yahoo.com
GSM: +359 888 3340 98

Образователна и научна степен „Доктор" с шифър 05.07.04 „Специална педагогика"

Защитен дисертационен труд на тема: „Алтернативни комуникативни подходи за обучение на ученици с увреден слух (в началния етап на основната образователна степен)"

Образование:
Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФНПП, Специалности:"Слухово-речева рехабилитация" и "Логопедия"

Специализации и курсове:
- Следдипломна специализация към УНСС- гр.София, Специалност:"Публична администрация"
- Професионална квалификация - Английски език, „Тракийски университет", гр.Стара Загора
- MED-EL International Update Workshop, in Lednice/Czech Republic
- MED-EL Hearing Implant Academy "Maestro Software Training 6.0"- Innsbruck, Austria
- MED-EL Hearing Implant Academy Vienna, Austria
- Втори курс по отохирургия, март 2013година. По време на курса се извърши първата в гр. Стара Загора кохлеарна имплантация.Въвеждащо обучение на новопостъпили служители в Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МТСП"
- "Програмно бюджетиране. Приоритизиране на финансовите и административни ресурси за 2010-2011." към МТСП
- "Приобщаващо образование- приемственост между институциите"
- "Превенция на трафик и насилие над жени и деца"

Публикации:
1. Михайлова, Ф, Ръководство за обучение на деца в жестов език, 2015, ISBN 978-619-7095-15-9 (под печат)

2. Mihaylova, F., Mellie im Kindergarten, MED-EL, Austia, 2015
- Превод и адаптация на детска книжка (под печат)

3. Mihaylova, F., Mellie and her Cochlear Implants, MED-EL, Austia, 2015

- Превод и адаптация на детска книжка (под печат)
1. Михайлова, Ф, П. Руев, Тракийски център по кохлеарна имплантация- по- доброто решение, Forbes, бр.46, 2015, ISBN 1314-9709

2. Михайлова, Ф., Особености в речевото развитие на деца между 2-5 годишна възраст след кохлеарна имплантация, Medical, бр.2, 2015, ISBN 1314-9709

3. Михайлова, Ф., Жестов език- карти за обучение на деца, 2014

4. Михайлова, Ф., Слухово-речева абилитация и рехабилитация при деца с кохлеарен имплант в ранна и предучилищна възраст, Medical,бр.6, 2014, ISBN 1314-9709

5. Михайлова, Ф, А.Бачовска, П. Руев, Случай на слухово-речева рехабилитация при пациент с постлингвална глухота след кохлеарна имплантация, ОтоРиноЛарингология, бр.4, 2014, ISBN 1312-6997

6. Михайлова, Ф, П. Руев, Участие на родителите в процеса на слухово-речева рехабилитация при тежко чуващи деца,ОтоРиноЛарингология, бр.3, 1012 ISBN 1312-6997

7. Михайлова, Ф, Ръководство за разкриване и управление на социалната услуга Малък групов дом за деца с интелектуална недостатъчност, София, БАЛИЗ, 2011

8. Михайлова, Ф., Интерперсоналната система дете с увреден слух- родител-учител, към Проект „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им„ гр. Стара Загора, 2008г.,ISBN 978-954-91739-6-3

9. Михайлова, Ф., Деца с увреден слух, към Проект „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им„ гр. Стара Загора, 2008г.,ISBN 978-954-91739-6-3

10. Михайлова, Ф. Мултимедийно приложение за обучение на деца със слухови нарушения, Балкански конгрес 22-24 юни, Ст. Загора, 2007г. ISBN 978-954-314-043-5, том 3

11. В. Кацарска, Михайлова, Ф.,Обучението на студенти по специална и социална педагогика чрез използването на видеоматериали, ЮЗУ, Благоевград, 2007, ISBN 978-954-680-463-1

12. В. Кацарска, Ф. Михайлова, Специална видеотека за обучение на студенти по специална и социална педагогика на Педагогически факултет при Тракийки университет- Ст. Загора, 2007, ISBN 978-954-310-046-6

13. Михайлова, Ф.,Специфични средства за вербална и невербална комуникация (Пособие за студенти от специалност "Специална педагогика"), Стара Загора, 2005, ISBN 954-314-020-0

14. Mihaylova, F., Investigation of the different alternative communicative approaches for language education of deaf children with deaf and hearing parents, Trakia Jurnal of Sciences,Vol.3No8,2005 , ISSN 1313-1723

15. Mihaylova, F., Problems of the integration and adaptation of the hearing- impaired children, The Third International Balkan Scientific Congress, September,2005,Macedonia, ISBN 9989-2260-2-2

16. N.Takuchev, F.Mihaylova, Computer testing system for assessment of knowledge with application special pedagogic, used in Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, The Third International Balkan Scientific Congress, September,2005, Macedonia, ISBN 9989-2260-2-2

17. Михайлова, Ф., Мимикожестовата реч в процеса на обучение при деца с увреден слух, Рилски симпозиум,.Стара Загора, 15 октомври 2003, ISSN 1311-8633

18. Михайлова, Ф., Взаимодействието на словесната и жестовата езикови системи в обучението на деца с увреден слух, Първа международна балканска конференция, Стара Загора, 27-29 юни 2003, ISBN 954-314-004-9

19. Михайлова, Ф., Интеграция и социална адаптация на деца с увреждания, В проект "Партньори за промяна", Стара Загора, 28-29 март,2003

20. Михайлова, Ф., Специфични средства за комуникация при деца с увреден слух прилагани в някои европейски страни, Стара Загора, 2003

21. Михайлова, Ф., Отношение на родители и учители към използването на мимико- жестовата реч при общуването и обучението на деца с увреден слух, "20 години Медицински факултет"-18-20 октомври 2002, ISBN 954-305-016-3

22. Михайлова, Ф., Интеграция и социална адаптация на деца с увреден слух,
Юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас-1-3 октомври 2001

23. Михайлова, Ф., Медико-педагогически аспекти на фамилната консултация за професионална рехабилитация на аномалното дете, Стара Загора, 2000, ISBN 954- 9584-70-2

24. Михайлова, Ф., Специфични средства за комуникация при деца с увреден слух и деца с умствена изостаналост, Варна, 7-8 юни

Телевизионни участия свързани с децата и лицата с увреден слух

1. Българска национална телевизия - Специализирано предаване за хората с увреден слух- сценарий Христо Семерджиев, 2006 г.

2. Българска национална телевизия - Специализирано предаване за хората с увреден слух - сценарий Христо Семерджиев, 2010 г.

3. Българска национална телевизия - Специализирано предаване за хората с увреден слух - сценарий Христо Семерджиев, октомври, 2014 г.

4. Българска национална телевизия - Специализирано предаване за хората с увреден слух - сценарий Христо Семерджиев, ноември, 2014 г.

5. Телевизия Стара Загора- предаване Зона Здраве- водещ Ваня Лозанова, март, 2012 г.
Тема: „Слухово-речевата рехабилитация при деца след кохлеарна имплантация"

6. Телевизия Стара Загора - предаване Зона Здраве - водещ Ваня Лозанова, септември, 2014 г.
Тема: „Кохлеарни имплантации при деца"

7. Телевизия Загора - предаване „Сутрин с нас", водещ Галина Георгиева, декември 2014 г.

Проведени обучения на родители и професионалисти

1. Социални работници от „Отдел закрила на детето", район Оборище, гр.София, 4 септември 2012 г.
Тема: „Работа със семейства на деца с DOWN синдром"

2. Обучение на родители на деца с кохлеарни импланти, МБАЛ „Тракия", Стара Загора, 05 януари 2013 г.
Тема: „Слухово-речевата рехабилитация и значение на семейната среда"

3. Родители на деца посещаващи Дневен център към ДМСГД гр.Стара Загора 22 юни 2013 г.
Тема: "Работа у дома със специалните деца"

Ст.м.с. Диана ХАДЖИДОНЕВА
Ст.м.с. Диана ХАДЖИДОНЕВА
Старша медицинска сестра

Старша медицинска сестра, Неврологично отделение

Жана МАРИНОВА
Жана МАРИНОВА
Старша акушерка

Старша акушерка в АГ-отделение

Доц.д-р Ирена МАНОЛОВА, д.м.
Доц.д-р Ирена МАНОЛОВА, д.м.
Ръководител Имунологична лаборатория

ОБРАЗОВАНИЕ
1979-1985 - Висш Медицински Институт, Пловдив - лекар

ДИПЛОМИ
2000 г. - Специалност по клинична имунология
2004 г. - Образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Имунопатология и алергология"
2010 г. - Научно звание „доцент" по научна специалност "Имунопатология и алергология"

ТРУДОВ СТАЖ
1985-1987 г. - Медицински Център, Николаево, участъков педиатър
1987-1989 г. - Тракийски Университет, Медицински Факултет, Стара Загора
* Клиника по Детски Болести, Университетска Болница
асистент по детски болести
1995-2005 г. - Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
хоноруван асистент по клинична имунология
2010- Катедра по Здравни грижи, доцент по имунопатология и алергология
1995-2011 г. - Университетска Болница, гр. Стара Загора
* Лаборатория по клинична имунология, лекар имунолог
2002-2014 г. - Медицински Център „Св. Иван Рилски"-ЕООД
* Лаборатория по клинична имунология, лекар имунолог

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
* Детски болести - лечебно-диагностична и преподавателска дейност на студенти медици
* Лабораторна и клинична имунология - диагностично-консултативна и преподавателска дейност на студенти медици, медицински сестри, медицински лаборатни
* Ръководство на докторанти, специализанти, научно-изследователски проекти

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
100 научни труда, от които 30 научни публикации в чуждестранни издания и 102 участия в научни форуми (71 в чужбина)

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
* Съюз на учените в България - от 2004 г.
* Българска Асоциация по клинична имунология (BACI) - от 2008 г.
* Национално дружество по имунология - от 2004 г.
* Balkan Association of Immunology Societies (BAIS) - от 2008 г.
* European Federation of Immunological Societies (EFIS) - от 2008 г.

РЪКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ
* Член на редколегията на Списание Ревматология (София) от 2010 г. и понастоящем.

EЗИКОВИ УМЕНИЯ
Английски, Руски, Френски

 

Д-р Антонина КАЛЧЕВА
Д-р Антонина КАЛЧЕВА
Психотерапевт, психиатър

Лекар, специалист по психиатрия, консултант на Вътрешно отделение със сектори гастроентерология и ендокринология.

Ст.м.с. Анна КОЛЕВА
Ст.м.с. Анна КОЛЕВА
Старша медицинска сестра

Старша медицинска сестра в Спешно приемно отделение

Д-р Тодор ДИМИТРОВ
Д-р Тодор ДИМИТРОВ
Оториноларинголог

Лекар специалист Уши Нос Гърло

м.с. Станислава ПЕНЕВА
м.с. Станислава ПЕНЕВА
Медицинска сестра

Медицинска сестра в Спешно приемно отделение

Д-р Антония МИЛЧЕВА
Д-р Антония МИЛЧЕВА
Специалист "Образна диагностика"

Лекар - специалист "Образна диагностика"

Д-р Корнелия МАРЧОВСКА
Д-р Корнелия МАРЧОВСКА
Специалист "Образна диагностика"

Лекар - специалист образна диагностика
k-marchovska@dir.bg

Д-р Емил ПЕТКОВ
Д-р Емил ПЕТКОВ
Началник сектор Урология

Специалист уролог

Д-р Валентина ЦАНЕВА
Д-р Валентина ЦАНЕВА
Болничен инфекционист

Почетен член на Румънската Асоциация по Болнична Епидемиология, Превенция и Контрол на Нозокомиалните инфекции
Romanian Society of Hospital Epidemiology, Prevention and Control of Nosocomial Infections (SRESPreCIN)

Д-р Валентин ВЕЛЕВ
Д-р Валентин ВЕЛЕВ
Патохистологична лаборатория

Специалист патохистолог

Д-р Здравка АТАНАСОВА
Д-р Здравка АТАНАСОВА
Съдова диагностика

лекар-специалист "Съдова диагностика"

Ст.м.с. Галина ТОДОРОВА
Ст.м.с. Галина ТОДОРОВА
Ст.м.с. "Съдова хирургия"

Ст.м.с. "Съдова хирургия"

Д-р Миглена ТОМОВА
Д-р Миглена ТОМОВА
Ендокринолог

Ендокринолог, Вътрешно отделение

Д-р Пенка МИТЕВА
Д-р Пенка МИТЕВА
Ендокринолог

Ендокринолог, Вътрешно отделение

Д-р Милен СТОЯНОВ
Д-р Милен СТОЯНОВ
Хирург

Хирург, Спешна медицинска помощ

Д-р Михаил ПРОТИЧ
Д-р Михаил ПРОТИЧ
Кардиолог електрофизиолог

Д-р Михаил Протич е роден през 1974 г. в София.
Завършва хуманна медицина в Медицински университет - София.

През 2000 г. започва работа като лекар ординатор в клиниката по кардиология в МБЕЛ "Царица Йоана" - София.

От 2001 г. преминава на работа в Националната кардиологична болница - София, където преглежда и оперира и до днес.

От 2005 г. д-р Протич започва работа в отделението по електрофизиология на Националната кардиологична болница.

От 2008 г. е научен сътрудник в Клиниката по кардиология. През 2013 г. придобива специалност Кардиология, а през 2014 г. и специалност Електрофизиология - експертно ниво.

От 2014 г. работи по основен трудов договор в Болница "Тракия" - Стара Загора като електрофизиолог към отделението по кардиология.

Специализирал е електрофизиология в кардиологични клиники в Западна Европа като кардиологичната клиника на професор Папоне в Италия, кардиологичната клиника на болница Икен в Прага, чийто екип се оглавява от световно известният специалист проф.Калцнер,посещавал е специализирани курсове в Белгия и други европейски страни.

Семеен е, владее английски, румънски и руски езици.

Д-р Исам АЛ-АТАР
Д-р Исам АЛ-АТАР
Лекар ординатор

Лекар ординатор в кардиологична клиника

М.с. Марияна ПЕНЕВА
М.с. Марияна ПЕНЕВА
Старши отговорник Инвазивен сектор

Старши отговорник Инвазивен сектор

Д-р Анелия БОТЕВА
Д-р Анелия БОТЕВА
Оториноларинголог

Оториноларинголог

М.с. Десислава АРТИНЯН
М.с. Десислава АРТИНЯН
Мед. сестра, Електрофизиология

Медицинска сестра в сектор "Електрофизиология" и Инвазивен сектор

Д-р Владимир НИКОЛОВ
Д-р Владимир НИКОЛОВ
Анестезиолог

Анестезиолог

Д-р Валентина НЕДЯЛКОВА
Д-р Валентина НЕДЯЛКОВА
Кардиолог

Кардиолог

Д-р Иван ЗЛАТКОВ
Д-р Иван ЗЛАТКОВ
Управител на МБАЛ "Тракия"

Управител на МБАЛ "Тракия"

Проф.д-р Стефан ЛОЛОВ
Проф.д-р Стефан ЛОЛОВ
Оториноларинголог (консултант)

Оториноларинголог (консултант)

Д-р Азизе САРОГЛУ
Д-р Азизе САРОГЛУ
Лекар ординатор

Лекар-ординатор в хирургично отделение, специализант по хирургия

Д-р Михаил ЦИРОВСКИ
Д-р Михаил ЦИРОВСКИ
Лекар ординатор

Лекар-ординатор в хирургично отделение на Болница "Тракия", специализант по "Хирургия"

Д-р Христина СТОЯНОВА
Д-р Христина СТОЯНОВА
Педиатър

Педиатър в Неонатално отделение

Д-р Сияна ДОЙЧЕВА
Д-р Сияна ДОЙЧЕВА
Педиатър

Педиатър в Неонатално отделение

Д-р Ваня ШОМОВА
Д-р Ваня ШОМОВА
Специализант Образна диагностика

Специализант Образна диагностика

Д-р Виолета ИВАНОВА
Д-р Виолета ИВАНОВА
Акушер-гинеколог

Акушер-гинеколог

Д-р Ивайло СТОИЛОВ
Д-р Ивайло СТОИЛОВ
Анестезиолог

Анестезиолог

Бончо ГРИГОРОВ
Бончо ГРИГОРОВ
Доктор по биоорганична химия

Трудов стаж
От 05.2016 г. до сега

Семинологична лаборатория на Болница "Тракия" - Стара Загора

От 07.2014 г. до 05.2016 г.
Медицински Факултет на Тракийски Университет Стара Загора
Преподавателска дейност и работа по научни проекти
Екстракция на ДНК, РНК, PCR, qRT-PCR, ARMS-PCR и култивиране на PBMC.
Асистент в катедра "Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика".

От 08.2013 до 12.2015 г.:
Център за репродуктивно здраве МЦ "Ниа Мед" - Стара Загора
Диагностични лабораторни анализи, свързани с инфертилитета при мъжа. Спермален анализ и RT-PCR за вътреклетъчни бактерии.

От 01.2013 до 08.2013 г.
СБАГАР ''Д-Р МАЛИНОВ'' ООД, София
Диагностични лабораторни анализи. Спермален анализ и RT-PCR за вътреклетъчни бактерии.
Заемана длъжност Биолог

От 05.2011 до 02.2013 г.
"Биопласт" ЕООД, гр София
Дистрибуция на лабораторно оборудване, консумативи и химикали.
Търговски представител за град Стара Загора

От 06.2009 до 03.2010 г.
Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН, София
Работа по научни проекти. Синтез и пречистване на органични вещества и извличане на природни екстракти.

От 03.2008 до 09.2008 г.
"БиоМед фючар''ЕООД, гр София
Фирма занимаваща се с внос и търговия на лабораторна апаратура, химикали и консумативи.
• Заемана длъжност Шофьор снабдител

От 09.2007 г. до 03.2008 г.
Агробио Институт, гр. София, бул." Драган Цанков" №8
Участие в работата на научни колективи по проекти. Създаване и подържане на in vitro тъканни култури от разстителен произход.
Стажант

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
От 02. 2011 до 09,2014 г.
Тракийски Университет, Медицински Факултет,
Катедра Медицинска химия и биохимия
ул. "Армейска" № 11, 6003 Стара Загора
• застъпени професионални умения свободни радикали, оксидативен стрес, биомаркери на оксидативния стрес: - реактивни кислородни и азотни радикали (ROS, RNS); каталаза (CAT); супероксиддисмутаза (SOD); малондиалдехид (MDA); протеинкарбонилно и 8-ОН-G съдържание. Природни и синтетични антиоксиданти, протектори срещу химиотерапевтици. Електрон парамагнитен резонанс (EPR) методи, ELISA метод, работа с клетъчни култури и опитни животни. Публикации в международни списания и участия на международни конференции.

* Наименование на придобитата квалификация Доктор по "биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" (шифър: 01.05.10).
• Ниво по националната класификация Докторска степен

От 2008 г. до 2010 г.
СУ "Св. Климент Охридски", гр. София
Съвременни методи на органичния синтез и хетероциклена химия; Химия на лекарствените вещества; Контрол и анализ на лекарствени средства; Фармакология и токсикология; Молекулно моделиране на биологично активни вещества и количествени отношения между структурата и активност чрез съвременен компютърен софтуер; Имунохимия; Хранителни добавки.
• Наименование на придобитата квалификация Магистър : Медицинска химия
• Ниво по националната класификация Магистър

От 2004 г. - 2008 г.
СУ 'Св. Климент Охридски'- София
• Задълбочени познания по биохимия, молекулярна генетика, молекулярна имунология, цитология и ембриология, метаболизъм и генетика на микроорганизми, биофизика, физиология на животните и човека, физиология на растенията,съвременни молекулярни методи за протеомни и геномни анализи
• Наименование на придобитата квалификация Бакалавър по молекулярна биология.
• Ниво по националната класификация Бакалавър

От 1999 г. до 2004 г.
Природо-Математическа Гимназия "Гео Милев ", гр. Ст. Загора, природоматематически профил: Англиски език; Биология и Химия

Лични умения и компетенции
Майчин език - Български
Други езици - Английски

Д-р Събина СЪБЕВА
Д-р Събина СЪБЕВА
Паразитолог, Спешно приемно отделение

Паразитолог

Д-р Али АЛИЕВ
Д-р Али АЛИЕВ
Лекар-ординатор

Лекар-ординатор в Кардиологично отделение

Д-р Орлин ЛИЦАНОВ
Д-р Орлин ЛИЦАНОВ
Специалист инвазивна кардиология и вътрешни болести

Инвазивен кардиолог в Кардиологично отделение. Притежава специалности по кардиология, инвазивна кардиология и вътрешни болести.

Д-р Никола ЯНЧЕВ
Д-р Никола ЯНЧЕВ
Специалист по кардиология

Специалист по кардиология

Д-р Иво ГОСПОДИНОВ
Д-р Иво ГОСПОДИНОВ
Кардиолог, Спешна медицина

Лекар в Кардиологично отделение на Болница "Тракия". Има две специалности - кардиология и спешна медицина.

Д-р Кръстина ДОНЕВА-БАШЕВА
Д-р Кръстина ДОНЕВА-БАШЕВА
Специалист по кардиология и инвазивна кардиология

Образование и специализации:
2006 г. - Завършва медицина
2008 г. - 2012 г. - Специализация по кардиология
2009 г.- 2013 г. - Докторант по кардиология към ТрУ - Ст. Загора
2014 г. - Инвазивна кардиология

Научни интереси:
* Остър коронарен синдром
* Сърдечно-съдов риск
* Генетика и биохимия при сърдечно-съдови заболявания и др.

 

Д-р Иван СИРАКОВ, д.м.
Д-р Иван СИРАКОВ, д.м.
Началник Отделение вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Иван Сираков, дм е началник на Отделение вътрешни болести и гастроентерология в Болница "Тракия" в Стара Загора от март 2017 г.

Д-р Иван Стойчев Сираков, д.м. е роден на 14.09.1969 г. в Сливен.
Следва "Медицина" от 1989 г.-1995 г. в МУ в гр.Стара Загора, понастоящем "Тракийски университет" - Стара Загора.
- Интернатура по неврология Военно-медицинска академия София от октомври 1995 до октомври 1996 г.
- Н-к на Медицински пункт в подразделение на БА в гр.Божурище - ноември 1996 г. - август 2001 г.
- Научна длъжност "Асистент" в Клиника по Гастроентерология, и до момента - на работа в същата Клиника - ВМА,гр.София - септември 2001 г. - 2006 г.
- Научна длъжност "Старши асистент" - 2007 г.- 2010 г.
- Научна длъжност "Главен асистент" - 2011 г. до настоящия момент.
- Доктор по медицина - от октомври 2012 г. на тема "Нестероидни противовъзпалителни средства,Хеликобактер пилори и увреждания на гастродуоденалната лигавица".
Има публикувани повече от 40 статии в български и чуждоезични научни списания.

Професионална квалификация:
- Специалност "Вътрешни болести" - 1999 г.- 2004 г.
- Специалност "Гастроентерология" - 2004 г.- 2006 г. Специализации и обучения:
- Курс по "Организация и тактика на военната медицинска служба" - октомври 1995 г. - февруари 1996 г.
- Курс по "Интерсексуални състояния". - 1998 г.
- Курс по Вътрешни болести - 1999 г.; 2000 - 2001 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в гр.Белград- Сърбия - 2001 г.
- Курс по гастроентерология за млади гастроентеролози в гр.Зволе и гр.Амстердам - Холандия - 2002 г.
- Курс по Военна медицина в гр.Шпиц- Швейцария - 2003 г.
- Курс по мониториране на клинични проучвания в Барселона, Испания - 2004 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия и ендоскопско лечение на хемороидална болест във Виена - Австрия - 2005 г.
- Курс по мониториране и участие в клинични проучвания- гр.Киев, Украйна - 2006 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в Лондон, Великобритания - 2008 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в Барселона, Испания - 2009 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в Стокхолм - Швеция - 2010 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в гр. Амстердам- Холандия - 2011 г.
- Курс по военна медицина в Бамберг - Германия - 2012 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в Берлин - Германия - 2013 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в гр.Истанбул, Турция - 2014 г.
- Курс по гастроинтестинална ендоскопия в Брага - Португалия - 2015 г.
- Ежегодно участие в конгресите и организираните от Българското дружество по гастроентерология,
курсове по гастроинтестинална ендоскопия и ултразвукова томография от 2001 г.насам.
- Участие в Европейската седмица по гастроентерология от 2004 г насам.
- Участие в ендоскопските форуми "БУЛЕНДО" през 2008 г. и 2012 г.

За времето 2001 г. - 2007 г. е защитил и придобил сертификати I-во, II-ро и III-то ниво по гастроинтестинална ендоскопия и ултразвукова томография.

Членства:
- Член на Българското дружество по Гастроентерология от 2001 г.
- Член на Българския клуб по Гастроентерология, Хирургия и Онкология от 2001 г.
- Член на Българската асоциация по Ехография от 2004 г.
- Член на Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия от 2010 г.

Езикови умения: английски,писмено и говоримо.

Умения за работа в екип - отлични.
Офицер от БА от 1995 г., чин подполковник.

Д-р Ана МАРИНКОВ
Д-р Ана МАРИНКОВ
Специалист гастроентерология

Лекар, специалист по гастроентерология

Д-р Йордан ЙОРДАНОВ
Д-р Йордан ЙОРДАНОВ
Специализант по гастроентерология

Лекар ординатор, специализант по гастроентерология

Д-р Иванка ПЕЕВА
Д-р Иванка ПЕЕВА
Анестезиолог

Анестезиолог, лекар ординатор

Д-р Ясен ТРИФОНОВ
Д-р Ясен ТРИФОНОВ
Акушер-гинеколог

Акушер-гинеколог

Д-р Божидар ВАСИЛЕВ
Д-р Божидар ВАСИЛЕВ
Акушер-гинеколог

АГ-специалист

Д-р Антония ВАСИЛЕВА
Д-р Антония ВАСИЛЕВА
Началник отделение Физиотерапия и рехабилитация

Образование:
През 1998 г. завършва магистратура по специалността "Хуманна медицина" в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора.
През 2007 г. придобива специалност "Спешна медицина" в ТрУ - Ст. Загора.
През 2012 г. придобива специалност "Физикална и рехабилитационна медицина" в ТрУ - Ст.Загора.
През 2015 г. придобива квалификация "Лекар-мениджър" от Технически университет - Габрово

Професионална кариера:
От 2000 г. до 2012 г. работи като лекар-ординатор в ЦСМП Стара Загора
От май 2012 г. до май 2017 г. е лекар-ординатор в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ "Проф.д-р Ст.Киркович"
От юни 2017 г. е началник на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина" в Болница "Тракия".

 

Д-р Димитринка ПЕТКОВА
Д-р Димитринка ПЕТКОВА
Специалист физиотерапия и рехабилитация

Лекар - специалист по физиотерапия и рехабилитация.

Д-р Димитър РАДОЕВ
Д-р Димитър РАДОЕВ
Специалист уролог

Специалист уролог

Д-р Маргарита ХРИСТОВА
Д-р Маргарита ХРИСТОВА
Детски кардиолог, педиатър

Детски кардиолог, педиатър

Д-р Тодор БАНОВ
Д-р Тодор БАНОВ
Специалист по кардиология

Специалист по кардиология

Ст.м.с. Десислава НИКОЛОВА
Ст.м.с. Десислава НИКОЛОВА
Старша мед.сестра "Ортопедия и травматология"

Старша мед.сестра "Ортопедия и травматология"

Д-р Бояна ПЕТРОВА
Д-р Бояна ПЕТРОВА
Лекар ординатор

Лекар ординатор

Д-р Петя ЕЛКИНА
Д-р Петя ЕЛКИНА
Педиатър

Педиатър в Неонатологично отделение

Д-р Николай КОВАЧЕВ
Д-р Николай КОВАЧЕВ
Хирург

* Завършва медицина през 2009 година към Медицински Университет - Плевен.
* Специализиция по обща хирургия под ръководството на проф. Делийски в Онкологична хирургия към Медицински Университет - Плевен.
* Тематично и практично обучение по онкопластичния подход при рак на млечната жлеза и сентинелната лимфна биопсия.
* От 2016 година e част от екипа на Отделение по обща хирургия в Болница "Тракия" под ръководството на проф. Александър Юлиянов.
* От декември 2017 има специалност Обща хирургия след положен успешно изпит.
* Основните интереси на д-р Ковачев са в областта на онкологичната хирургия, хирургията при болни в напреднала възраст, HIPEC методиката и лапароскопската хирургия.

Д-р Иван ТРИФОНОВ
Д-р Иван ТРИФОНОВ
Специализант по гастроентерология

Лекар ординатор, Специализант по гастроентерология

Д-р Стойка МИХАЙЛОВА
Д-р Стойка МИХАЙЛОВА
Специалист гастроентерология

Лекар, специалист по гастроентерология

Д-р Димитър СЯНКОВ
Д-р Димитър СЯНКОВ
Невролог

Завършва медицина в Медицински факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Има специалност по неврология и 17 стаж по специалноста.

Допълнителни квалификации: Доплерсонография