Bulgarian English Russian
Новини Събития      Болница "Тракия" обявява свободни места за лекари-специализанти
Болница

Болница "Тракия" обявява свободни места за лекари-специализанти

1 май, 2021 г.

“МБАЛ ТРАКИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение с място на работа гр. Стара Загора, както следва:

* Лекар, специализант по „Акушерство и гинекология” към отделение по Акушерство и гинекология със зачисляване към МУ Варна - 1 място.

* Лекар, специализант по Съдова хирургия към отделение по Съдова хирургия със зачисляване към МУ Варна - 1 място.

Общо: 2 места  (нефинансирани от държавата)                                 

Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят следните документи за удостоверяване съответствие с изискванията за заемане на длъжността:       

* Заявление - свободен текст, задължително съдържащо адрес на електронна поща за връзка с кандидата;

* Диплома за придобита образавателно - квалификационна степен „Магистър” по Медицина;

* Автобиография

* Мотивационно писмо

* Удостоверение за членство в БЛС

* Владеенето на английски и/или друж чужд език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

 Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата (до 01.06.2021 г. вкл.).

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД, адрес гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 84 от 09:00 ч. до 16:00 ч. всеки делничен ден или по електронна поща на адрес dnikolova@trakiahospital.com .

След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване. Класирането се извършва при прилагане на критериите по чл. 17, ал. 4 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Кандидатите могат при подаване на документи за участие в конкурса да се запознаят с проект на договор и длъжностна характеристика. Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на конкретния конкурс.

Лазер разбива камъни в бъбреците и уретрата в Болница "Тракия"
Лазер разбива камъни в бъбреците и уретрата в Болница
Eдин от най-модерните и атравматични методи за разбиване на камъни в бъбреците и уретрата - с лазер, се прилага успешно в Урологичния сектор на Болница „Тракия“ в Стара Загора. Дo миналата година лазерната процедура се прилагаше само за разбиване на камъни в пикочния мехур и уретрата, но след закупуване на рентгенологична апаратура и дооборудване на инструментариума, в отделението се третират и камъни в бъбреците. Използва се лазерен литотриптер на един от водещите производители на медицинска апаратура в тази област Cook Medical. От 7 години отделението разполага и с ултразвуков литотриптер. Това позволява при всеки един случаи да се подходи индивидуално според различните особености - анатомия, големина, брой на конкрементите, разположение.
ВИЖ ОЩЕ
Стара Загора благодари на медиците с изложба, запечатала лицата на героите в бяло
Стара Загора благодари на медиците с изложба, запечатала лицата на героите в бяло
На 7 април – Световният ден на здравето, 30 пана с фотоси, запечатали лицата на медиците, борещи се всекидневно за живота на своите пациенти в ковид отделенията на старозагорските болници, бяха разположени по централната пешеходна зона в Града на липите. Фотографиите показват в работна обстановка лекари, медицински сестри, санитари и специалисти по здравни грижи от четирите болници в Стара Загора, в които има разкрити ковид отделения – УМБАЛ „Проф.д-р Ст. Киркович“, МБАЛ „Тракия“, Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, Медицински комплекс „Берое“, както и много от общопрактикуващите лекари, които също са на първа линия в борбата със заразата.
ВИЖ ОЩЕ