BG BG
Денонощна спешна помощ9090
Д-р Иван ИВАНОВ

Д-р Иван ИВАНОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

от 07.2010 до днес МБАЛ "Тракия" Стара Загора
Длъжност: акушер - гинеколог
*Здравен Център Гален Стара Загора
Частна практика

01.2010 - 07.2010 - Многопрофилна Болница за Активно Лечение Бургас АД
гр. Бургас и МЦ Света София - Бургас
Длъжност: акушер - гинеколог.

04.2007 - 01.2010 - Многопрофилна Болница за Активно Лечение „НиаМед" ООД
гр. Стара Загора
Длъжност: акушер - гинеколог.
Управител


02.2006 - 03.2007 - Специализирана Болница за Активно Лечение по
акушерство и гинекология „Ева" ЕООД - гр. Сливен.
Длъжност: акушер - гинеколог
Управител


01.2004 - 10.2005 - Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД
гр.Раднево.
Длъжност: акушер - гинеколог.


06.2003 - 09.2003 - SHARP Grossmont Hospital San Diego, CA, U.S.A
Длъжност: OR Aide


02.2000 - 04.2003 - Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД
гр.Раднево.
Длъжност: акушер - гинеколог


03.2000 - 04.2003 - Служба Трудова Медицина ЕООД - гр. Стара Загора.
Координатор на скринингова програма по акушерство и
гинекология.


11.1997 - 02.2000 - Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД
гр.Гълъбово.
Длъжност: акушер - гинеколог

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията - Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора - 26.Февруари.2001

Колпоскопия - Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора - 21.Март.2005

Weil-Cornell Medical Obstetrics & Gynecology Seminar in Salzburg -2005

Фетална морфология, 3D/4D приложения; МБАЛ СВ.СОФИЯ, СОФИЯ.

Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Krankenanhalt Rudolfstiftung, Vienna. Mentor: Prof. Gerhard Sliutz. - October 2008. Оперативна гинекология,

Генекологична ендоскопия, Перинатология.

Фондация по фетална медицина, Лондон - сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография.

Курс по гинекологична лапароскопия - Телекомуникационен Университетски Ендоскопски Център Плевен, 2010 г.

Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Hietzing Hospital, Vienna. Mentor: Prof. Paul Sevelda - July 2011.Оперативна гинекология, Генекологична ендоскопия.