BG BG
Д-р Стефан БУЗАЛОВ

Д-р Стефан БУЗАЛОВ

Д-р Стефан Бузалов завършва хуманна медицина във Висш медицински институт - Пловдив през 1984 г. До 1990 г. работи като акушер-гинеколог към МБАЛ „Проф.Ст.Киркович". През 1990 г. става асистент в катедра „Акушерство и гинекология" към Университетска болница в Стара Загора и работи тук до 2010 г. Работил е 4 години в клиника „Торакс" в Пловдив, където извършва най-вече лапароскопски интервенции в гинекологията. От 2010 г. е на постоянна работа в МБАЛ „Тракия" в Стара Загора".

През годините специализира основно оперативна гинекология и онкология. От 2008 г. до 2013 г. извършва над 1200 лапароскопски операции. В този период преминава успешно курсове за напреднали за 1-во и 2-ро ниво по лапароскопска хирургия в гинекологията в ВМИ „Телец" Плевен. Преминава 3 курса в Центъра по миниинвазивна и телехирургия в Световния медицински център ИРКАТ в Старсбург по хирургия на онкологията в гинекологията, нови тенденции в лечението на гениталния пролапс по лапароскопски път и новости в оперативната лапароскопия.

Има две специализации в Льовен, Белгия по модерна хистероскопия и по лапароскопски шевове, както и специализация в Лондон по оперативна лапароскопия на шевове, и курс в Барселона по лапароскопска анатомия на тазово дъно. Д-р Бузалов притежава най-високото, трето ниво, в лапароскопската хирургия в гинекологията. Той работи в екип с д-р Пламен Янев, с когото заедно са преминали повечето от гореописаните специализации по лапароскопска хирургия в гинекологията.

През 2018 г. защитава дисертация на тема "Лапароскопско оперативно лечение на гинеталния пролапс" и получава званието "Доктор по медицина".

Днес в цялата страна има само два екипа, които извършват операции на пролапс на тазово дъно по лапароскопски път. Единия екип е на д-р Стефан Бузалов, д.м. и д-р Пламен Янев от МБАЛ „Тракия" - Стара Загора.