BG BG
Доц. д-р Димитър ПЕТКОВ д.м.

Доц. д-р Димитър ПЕТКОВ д.м.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1990 г. - Висше образование - медицина, ВМИ, гр. Стара Загора.
1995 г. - Специалност по хирургия, Медицински университет, гр. София.
1998 г. - Специалност по съдова хирургия, Тракийски университет, Медицински факултет, гр. Стара Загора
2005 г. - Защитена дисертация, СНС, гр. София
2006 г. - Образователна и научна степен "Доктор по медицина" (д.м.), ВАК, гр. София
2007 г. - Професионална квалификация "Здравен мениджмънт", Медицински университет, гр. София

НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Над 80 научни разработки, публикувани и представени на научни форуми в България и по света.
Участие в редица статии, публикувани в реномираните международни списания: Angiology; Acta Hystochemica; International Angiology; Autoantigens, Autoantibodies, Autoimmunity; International Journal of Angiology; Scandinavian Journal of Immunology; Clinical and Experimental Rheumatology; Immunology Letters, както и в множество български специализирани научни издания.
Гост лектор в Атланта и Чикаго, САЩ.
Член на авторският колектив, написал книгата "Съдови заболявания".
Член на Редакционния съвет на списание "Ангиология и съдова хирургия"

ЧЛЕНСТВА
Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова хирургия;
Съсловно Сдружение на Съдовите хирурзи в България;
Българското дружество за Ендоваскуларна Терапия;
Националното Дружество по Флебология;
European Society for Vascular Surgery;
International College of Angiology, USA.

НАГРАДИ
Награда за най-добра научна работа на III Балкански Конгрес по Ангиология и Съдова хирургия, Плевен, България (авторски колектив).
Награда на Съюза на учените в България за високи научни постижения, София.
Награда на 44 годишен световен конгрес на International College of Angiology, New York, USA г.(авторски колектив).
Наградата на Японската хирургична асоциация на 103-ти Международен Конгрес в Sapporo, Japan.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
1991-2008 г. - Лекар, съдов хирург, Клиника по Съдова хирургия, Университетска болница, гр. Стара Загора.
1991-2011 г.- асистент, старши и главен асистент по съдова хирургия, Катедра "Специална хирургия", Медицински Факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора.
От 2000 г. - Републикански консултант по съдова хирургия.
От 2008 г. - Съдов хирург в отделение по съдова хирургия, Болница "Тракия", гр. Стара Загора.
От 2010 г. Началник на отделение по съдова хирургия, Болница "Тракия", гр. Стара Загора.
От 2012 г. - хабилитиран за Доцент по сърдечно-съдова хирургия към Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.
От 2014 г. - Началник на отделение по съдова хирургия в Болница "Тракия" Парк, гр. Стара Загора.