BG BG
Доц. д-р Господин ДИМОВ, д.м.

Доц. д-р Господин ДИМОВ, д.м.

Лекар, специалист по анестезия и реанимация