BG BG
Ст. м. с. Добринка МИХАЙЛОВА

Ст. м. с. Добринка МИХАЙЛОВА

Професионален път:
* 2012 г. Старша медицинска сестра Клиника по гръдна хирургия МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД
* 2008г.- 2012г Старша медицинска сестра Клиника по гръдна хирургия УМБАЛ Стара Загора ЕАД
* 1995-2008г - медицински секретар Първо Педиатрично отделение МБАЛ „проф. Д-р Ст. Киркович" АД
* 1988-1995г- медицински специалист Първо Педиатрично отделение МБАЛ „проф. Д-р Ст. Киркович" АД
* 1987- 88г: медицинска сестра, неврологично отделение МБАЛ гр. Самоков
* 1985 -1987г: студент по медицина; ИПЗК Христина Хранова

Заемани длъжности
* Старша медицинска сестра Клиника по гръдна хирургия МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД

Образование и обучение
* Тракийски университет, Медицински факултет: Образователно квалификационна степен бакалавър, Управление на здравни грижи" - 2011 г.
* Медицинска техника инжинеринг ООД: Рани и грижи за раните с превръзки Eurofarm - 2011 г.
* Тракийски университет, Медицински факултет: Наставничество по управление на здравни грижи приоритети и отговорности - 2010 г.
* Пол Хартман България: Съвременни тенденции в лечението на рани и материали за еднократна употреба - 2010 г.
* Б.Брауни Медикал ЕООД - иновативни продукти на Б.Браун, превенция на убожданията 2010 г.
* Национален център по заразни и паразитни болести Колабориращ център на СЗО: Превенция и контрол на вътреболничните инфекции - 2010 г.
* МУ София, отдел следдипломно обучение: Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болни - 2007г.
* МУ София, отдел следдипломно обучение: Поведение, здравни грижи и приложение на антихемофилен глобулин при деца с коагулопатии, хемофилия, тробоцитопения и анемия - 2006 г.
* Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново - Стопански Факултет: Образователно квалификационна степен бакалавър, специалност - социални дейности - 2004 г.
* Техникум по икономика гр. Стара Загора, придобита квалификация „машинопис и кореспонденция"
* ИПЗК „Христина Хранова" Стара Загора: медицинска сестра детски профил.
* Гимназия „Христо Ботев", езикова паралелка с немски език

 Владеене на чужди езици - руски и немски

Технически умения и компетенции:
Компютърна и ИТ грамотност, добро владеене на Microsoft Оffice - Word; Exel, мултимедийни презентации: Power Point
специален приложен медицински софтуер - Гама консулт, GeoCon Plan Profesional.