BG BG
Ст.м.с. Галина ТОДОРОВА

Ст.м.с. Галина ТОДОРОВА

Старша сестра на отделение по Съдова и ендоваскуларна хирургия