BG BG
Лабораторни изследвания

За достоверни резултати от лабораторните изследване, трябва да спазвате следните изисквания:

За планови изследвания лабораторията се посещава сутрин (най-късно до 10.00 ч.). Желателно през последните 12 ч. преди вземането на кръв да не са приемани храна и напитки.

* При изследване на кръвно-захарен профил: първото посещение трябва да бъде не по-късно от 8.00 ч. сутринта.
* При изследване на мастен профил трябва да има 12часов период на глад, като предхождащата вечеря е лека и бедна на мазнини.
* При изследване на хормони, заместителното лечение, ако има такова, се приема след вземането на кръвната проба. Преди изследването се забраняват кафе, чай, цигари.
* При изследване на репродуктивни хормони е важно е те да бъдат осъществени при стриктно спазване на изискванията, свързани с периода на месечния цикъл.
* При изследване на урина - донася се първа сутрешна урина, получена от средна струя и след внимателен тоалет. Дамите не дават урина по време на месечния цикъл и до два дни след това.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
За достоверни резултати, пациентите трябва да имат предвид следните изисквания за вземане и доставяне на материалите за микробиологично изследване:

* Гърлени секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога само сутрин, преди миене на зъби, преди прием на храна, вода и др.;
* Урина се взема сутрин в стерилен съд, веднага след ставане от сън и тоалет с вода и сапун, като се събира малко количество от средната струя; предишното уриниране е желателно да е 3-4 часа преди процедурата;
* Очен секрет се взема от лекуващия лекар или от микробиолога сутрин, преди измиване на очите.
* Материали от полова система се вземат само от специалист.

Всички материали трябва да постъпят в лабораторията възможно най-бързо, като се предпазват от преохлаждане и прегряване.

За повече информация, обръщайте се към служителите на регистратура или на телефони 042/98 89 99 и 98 89 98 от 07.30 до 19.30 часа всеки работен ден.