BG BG

Болница "Тракия" обявява свободни места за лекари специализанти по две специалности

  • 01.09.2022
  • Новини
Болница Тракия обявява свободни места за лекари специализанти по две специалности

Във връзка  с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

  1. Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места
  2. Кардиология - 1 свободно място

 Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография - европейски формат;
  • Мотивационно писмо
  • Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата : до 01 октомври  2022 г.

Документите се подават в Отдел „Личен състав” на Болницата на адрес: гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1 (сградата до парк Аязмото)

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.

Тагове:специализанти обява свободни места Болница Тракия кардиология анестезиология и интензивно лечение