BG BG
Вътреболничен контрол
Д-р Валентина ЦАНЕВА

Д-р Валентина ЦАНЕВА, д.м.
Болничен епидемиолог и консултант по инфекциозни болести

Болница "Тракия" високо цени доверието на своите пациенти

Превенцията и контролът на Вътреболничните инфекции са приоритет в работата на главния инфекционист и болничен епидемиолог, д-р Валентина Цанева.

В Болница "Тракия" се разработват и прилагат програми за болнична хигиена, осигуряващи безопасна и иновативна здравна помощ от най-високо качество, която гарантира сигурността на пациентите.

Болницата разполага с Централна стерилизация, оборудвана с най-съвременната апаратура, произведена от световно утвърдени компании за почистване, дезинфекция и стерилизация.

Всички процеси са стандартизирани и валидирани. Прилага се система за непрекъснат вътрешен контрол на качеството на извършваните процедури по почистване, дезинфекция и стерилизация на всички нива в болницата.

Осигурено е редовно снабдяване със съвременни и висококачествени консумативи гарантиращи безопасни грижи, отговарящи на най-високите стандарти за болнична хигиена.

Персоналът на болницата е отлично и професионално подготвен за работа в съответствие с европейските стандарти за болнична хигиена.

В болницата работи екип от квалифицирани специалисти с богат опит в областта на болничната хигиена - един лекар-специалист по епидемиология и инфекциозни болести, преминал едногодишна програма на обучение в областта на епидемиологията в Центъра за контрол и превенция на Заразните заболявания в Атланта САЩ, гл. мед. сестра и ст. мед. сестра на Операционен блок, преминали специализация и всички етапи на обучение по Българо-Швейцарската Програма за болнична хигиена.

Болница "Тракия" е носител на отличие от СЗО за участие в кампаниите на световната организация за хигиена на ръцете.