BG BG
  • Отделение
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Образна диагностика

Отделението по образна диагностика осигурява обслужване, както на лежащо болни в Болница Тракия, така и на амбулаторни пациенти, ползвайки най-модерна апаратура:

* Мултидетекторни спирални скенери с работни станции за постпроцесинг и възможности за дву- и триизмерни реконструкции и цветни изображения. Извършва изследвания на глава, гръден кош, корем, костна система, сърце и периферни съдове.
* Конвенционални рентгенови апарати, с които се провеждат качествени дигитални изследвания на белия дроб, корема и костната система, както и контрастни изследвания на храносмилателната и урогениталната система.
* Мамографски апарат, който отговаря на всички европейски изисквания и е съобразен със съществуващите стандарти за минимално лъчево натоварване и радиологичен риск.
Цялата апаратура представя последните тенденции в образната диагностика на „General Electric" и е уникална за региона.

Възможности

Скенер "Оптима", Дженерал Електрик":
Отделението по образна диагностика на МБАЛ „Св.Иван Рилски" Парк разполага с последно поколение 128-срезов скенер на Дженерал Електрик" - моделът „Оптима", какъвто има само на още няколко места в страната.

В сравнение с конвенционалните медицински скенери, моделът „Оптима" притежава изключително висока прецизност на изследването. Чрез него, например, може да се определи с точност до милиметър какво е стеснението на съда, дали стенозата е от вид, който не изисква хирургична намеса или е високостепенна стеноза, която изисква незабавна хирургична намеса.

Тръбата на високосрезовия скенер „Оптима" обикаля тялото на пациента за по-малко от секунда, отделяйки минимално облъчване. Въпреки това моделът „Оптима" постига висока диагностична достоверност на записа и висококачествено изображение. Той притежава така наречения MPR-протокол или „умна функция". Апаратът сам преценява какво да е облъчването на пациента според телесната му маса.

Задай своя въпрос

Контакти

  • Адрес Стара Загора, ул. Дунав 1 или бул. "П. Евтимий" 84
  • Имейл contacts@trakiahospital.com
  • Телефон 042987777, 042988988