BG BG
Д-р Антон ЕЛКИН

Д-р Антон ЕЛКИН

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2003 г. - завършва Медицински факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора със степен магистър по медицина.

2004 - 2008 г. - проведена специализация по обща хирургия.
Придобита следдипломна специализация по "Здравен мениджмънт" от Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.
Лекар в Клиника по съдова хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД от 2005 г., където провежда и специализация по съдова хирургия.
Редовен член на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия (БНДАСХ) и на Европейското дружество по Съдова Хирургия - European Society for Vascular Surgery (ESVS).
Съучредител на Българско дружество за ендоваскуларна терапия през 2009 г.
Придобити професионални квалификации по ултразвукова диагностика и доплерсонографска диагностика на екстракраниални и периферни артериални и венозни съдове.
Участие в научни проекти за превенция и лечение на дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбемболия на Националното хирургично и кардиологично дружество на САЩ.
Презентации и научни публикации в национални и международни специализирани издания и форуми.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ
Минималноинвазивни "безкръвни" оперативни процедури на артериална и венозна система.
Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция - "байпас" операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантации.
Венозна реконструктивна хирургия.
Лечение на хронични трудно зарастващи рани.

ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ
* Амбулаторни дейности:
* Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми - Доплерсонграфия, 2D и 3D Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и акстракраниална система.
* Лечение на хронични, трудно зарастващи рани - атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси.
* Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.

ЛЕЧЕБНИ И ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ в стационарни клинични условия:
* Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция - "байпас" операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантации.
* Венозна реконструктивна хирургия.
* Осигуряване на съдов достъп за хемодиализа - артерио-венозни фистули(ФАВИ)
* Имплантация на съдови протези за хемодиализа.
* Минимално инвазивни "безкръвни" оперативни процедури на артериална и венозна система:
* Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.
* Криоаблация на варикозни вени.
* Реплантация на крайници при травматични ампутации.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
* Мултимодална терапия на хроничната болка.
* Оксигенационна терапия при хроничните труднозарастващи рани.
* Оперативно лечение на артериовенозните малформации, превенция и профилактика на рецидивите им.


Извършва прегледи и консултации в МБАЛ "Тракия" - Парк и МЦ "Трета поликлиника".