BG BG
Д-р Иван ТЕНЕВ

Д-р Иван ТЕНЕВ

Д-р Иван Тенев е роден в гр. Стара Загора през 1971 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ
1990 г., завършва ГПЧЕ„Ромен Ролан" Стара Загора с английски език. Допълнителни познания по немски, руски и френски език.
1990 г. - 1996 г. - магистър по медицина от Медицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.
Кариера и следдипломна квалификация:
1998 г. - Започва работа като лекар в Отделение по Хирургия на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков" ЕООД, Раднево.
1999 г. - 2004 г. - Специализира Хирургия във Второ хирургично отделение на МБАЛ„Проф. д-р Стоян Киркович" АД, Стара Загора. От 2005 г. има призната специалност по хирургия.
2007 г. - 2011 г. Началник на Отделение по Хирургия на МБАЛ „ НиаМед" ЕООД, гр. Стара Загора.
2009 г. - 2012 г.- Специализира Съдова хирургия в Клиника по Съдова хирургия на УМБАЛ Стара Загора ЕАД. От 2013 г. с призната специалност по Съдова хирургия.
От 2014 г. се присъединява към екипа на Отделението по Съдова хирургия на МБАЛ „ Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Стара Загора.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ИНТЕРЕСИ
* Артериални съдово-възстановителни, вкл. минималноинвазивни (ендоваскуларни) операции на засегнатите от атеросклеротична болест съдове на долните и горните крайници, каротидните съдове, клоновете на аортната дъга
* Съдово- възстановителни операции при аневризми (разширения) на абдоминалната аорта, нейните главни клонове и периферните съдове
* Съдова микрохирургия - планова (създаване на артерио-венозни фистули за хемодиализа) и спешна (усложнения при инвазивни кардиологични интервенции, при травматични ампутации на крайници или части от тях - реплантационна микросъдова хирургия)
* Оперативно лечение на Хроничната венозна болест и Посттромбозния синдром -минималноинвазивно (ендовенозна лазер-аблация при разширени вени, ендоскопско прекъсване на перфорантни вени) и класическо отворено
* Лечение на активните венозни язви и атонични рани от съдов произход - оперативно и медикаментозно
* Склеротерапия - с течност или с пяна (вкл. и под ехографски контрол)

ЧЛЕНСТВА
Българското Хирургическо Дружество
Българското Национално Дружество по Съдова, Ендоваскуларна Хирургия и Антиология
Българското Дружество по Ендоваскуларна Терапия