BG BG
Д-р Ленко МИХОВ

Д-р Ленко МИХОВ

Д-р Ленко МИХОВ е роден в Тополовград.
Завършва хуманна медицина през 1982 г. във ВМИ "И.П.Павлов" Пловдив.

Специалности:
* Вътрешни болести - от 1986 г.
* Кардиология - от 1990 г.

Длъжности:
* Гл.асистент ВМИ-Стара Загора, Катедра "Вътрешни болести" - до 1994 г.
* Началник "Кардиологично отделение" в ОРБ "Проф.Ст.Киркович" от 1996 г. до 2012 г.
* Отговорник "Неинвазивна кардиология" в МБАЛ "Проф.Ст.Киркович" - Ст.Загора - 2012 г. - 2014 г.
* Кардиолог в "Кардиологично отделение" в МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Ст.Загора - от април 2014 г.

Чужди езици:
Владее английски, руски и италиански езици.