BG BG
Д-р Николай КОВАЧЕВ

Д-р Николай КОВАЧЕВ

* Завършва медицина през 2009 година към Медицински Университет - Плевен.
* Специализиция по обща хирургия под ръководството на проф. Делийски в Онкологична хирургия към Медицински Университет - Плевен.
* Тематично и практично обучение по онкопластичния подход при рак на млечната жлеза и сентинелната лимфна биопсия.
* От 2016 година e част от екипа на Отделение по обща хирургия в Болница "Тракия" под ръководството на проф. Александър Юлиянов.
* От декември 2017 има специалност Обща хирургия след положен успешно изпит.
* Основните интереси на д-р Ковачев са в областта на онкологичната хирургия, хирургията при болни в напреднала възраст, HIPEC методиката и лапароскопската хирургия.