BG BG
Д-р Ралица Пейчева - ЯНЧЕВА

Д-р Ралица Пейчева - ЯНЧЕВА

Образование и обучение:
* 1996 г.-2001 г. - ГПЧЕ „Ромен Ролан"
* 2003 г.- 2008 г. ТрУ- Медицински факултет, Магистър по медицина
* 2009 г. - 2013 г. - Специализация по педиатрия към
МБАЛ „Проф. Др Стоян Киркович"-АД(Университетска),
Първо отделение по педиатрия
* 17.12.2013 г. - придобита специалност по Педиатрия

Професионален път:
* 2009 г. - лекар-ординатор в ДМСГД-Стара Загора
* 2012 - 2014 г. - лекар-ординатор в МБАЛ"Проф. Стоян Киркович"-АД (Университетска)
* 2014 г. - до момента - лекар-ординатор в МБАЛ"Свети Иван Рилски"-Парк