BG BG
Д-р Веселина ДИМОВА

Д-р Веселина ДИМОВА

Д-р Веселина ДИМОВА е родена в Рудозем, но живее дълги години в Пловдив и Стара Загора.

Професионален път:
* 1979-1985 г. - Студент по медицина, Медицински Университет - Пловдив
* 1986-1988 г. - ОПЛ, Стара Загора
* 1988-1995 г. - специализант по детски болести и ординатор в I Детско отделение, МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 1996-1998 г. - Специалист по Детски Болести, Първо детско отделение в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 1998-2002 г. - Старши ординатор в Първо детско отделение в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 2002-2013 г. - Началник на Първо отделение по педиатрия в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
* 2014 г. до сега - Нчалник Педиатрично отделение в МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Парк, Стара Загора

Образование и обучение:
* 1985 г. Завършва хуманна медицина в Медицински университет "И.П.Павлов" в Пловдив.
* 1993 г. - Основен курс по Детски болести, Медицински Университет, София.
* 1994 г. - Интензивно лечение в педиатрията, Медицински Университет,София
* 1997 г. - Интензивно лечение в педиатрията, Медицински Университет,Пловдив
* 1999 г. - Детска пулмология, Медицински Университет,София
* 2001 г. - Залцбург, Австрия, Филаделфия семинар, Детска пулмология, астма
* 2003 г. - Абдомиална ехография, Медицински Университет, София
* 2004 г. - Новости в педиатрията, Медицински Университет,София
* 2005 г. - Здравен мениджмънт, Медисински Университет, София
* 2005 г. - Остра бъбречна недостатъчност в детската възраст, Медицински Университет, София
* 2006 г. - Спешни състояния в диабетологията, Медицински Университет,София
* 2007 г. - Актуални проблеми на детската неврология, Медицински Университет, София
* 2008 г. - Актуални проблеми в Детската гастроентерология, Медицински Университет, София
* 2010 г. - Актуални проблеми в педиатрията, Медицински Университет, София
* 2013 г. - ТФЕ (трансфонтанелна ехография), Тракийски Университет, Стара Загора
* 2014 г. - Абдоминална ехография в детската възраст, Медицински Университет, София


Научна и преподавателска дейност:
Има научни публикации, провежда следдипломно обучение на лекари по педиатрия


Чужди езици: английски и руски