BG BG

Какво представлява радиотермоаблацията

  • Хирургично отделение
Какво представлява радиотермоаблацията

Радиотермоаблацията (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори, който се прилага в случаите, когато туморите не могат да бъдат отстранени хирургично. Използва се апаратура с високочестотен ток и електроди, подобни на игли, които се забождат в тумора. Протичането на високочестотния ток през туморната тъкан води до повишаване на температурата в близост до иглата до повече от 70-80°С и изгаряне на туморите.

Формата и големината на изгорената зона от черния дроб заедно с тумора зависят от използуваната апаратура и електроди, както и от това дали се прекъсва притокът на кръв към черния дроб по време на процедурата.

Нашият хирургичен екип използва игла с 10 електрода, които се разгъват в тумора под формата на чадърче, което осигурява по-прецизно и пълно унищожаване на чернодробните тумори. Апаратурата и протоколът за радиотермоаблация, който използваме сме заимствали от екипа на prof. Steven Curley от онкологичния център MD Anderson, Хюстън, САЩ.

Радиотермоаблацията може да се извърши едновременно с други операции. Това зависи от опита на хирургичния екип и оборудването, с което той разполага. Най-често се налага да се комбинират чернодробна резекция с радиотермоаблация. Това става в случаите, в които не могат да се изрежат всички чернодробни метастази (или първични тумори) - тогава тези, които биха останали се унищожават с РТА.

В МБАЛ "Тракия" се извършва комбинирано отстраняване едновременно на дебелочревен рак и резекция на чернодробни метастази плюс радиотермоаблация на останалите чернодробни метастази, които не могат да бъдат отстранени. Също така комбинирано едновременно отстраняване на белодробни метастази и радиотермоаблация на чернодробни метастази, както и комбинирано извършване на чернодробна резекция и успешна радиотермоаблация по нов метод на чернодробен рак допирен до вена кава.

Този тип операция е публикувана за първи път в световната медицинска литература от нас.

Радиотермоаблацията не може да замести чернодробната резекция. Тя се прилага само в случаите, когато чернодробната резекция е невъзможна. Прилагането на радиотермоаблация при пациенти с чернодробни метастази, които могат да се отстранят хирургично е грешка, която не трябва да се допуска, въпреки че изглежда на пръв поглед примамлива алтернатива. Причините за това са основно три:

  • В над 60% от пациентите при операцията се откриват малки чернодробни метастази или други тумори, които не се виждат на предоперативните скенери и ехографии. Ако тези пациенти се лекуват с РТА без операция малките "невидими" тумори си остават нелекувани, което е не просто безполезно, а и вредно за пациента;
  • Позиционирането на иглите в черния дроб е много по-прецизно по време на операция;
  • Ако чернодробните метастази/тумори са в контакт с по-големи кръвоносни съдове, то те не могат да бъдат напълно унищожени без временно прекъсване на кръвотока в тези съдове, което може да стане само оперативно.


Ако туморите или метастазите не се унищожат напълно, останалите туморни клетки се развиват много по-бързо след РТА, което влошава значително прогнозата на пациента. Поради тези причини ние извършваме радиотермоаблацията предимно по оперативен път. Много малко пациенти са показани за неоперативна термоаблация.