BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Неонатологично отделение

Неонатологичнно отделение е окомплектовано с най-съвременна апаратура за интензивно лечение на рискови новородени. В отделението работят висококвалифицирани лекарски реанимационни екипи.

Медицинско оборудване:

* модерни кувьози за отглеждане на рискови бебета

* съвременна апаратура за първична и продължителна реанимация на новородени

* респиратори от висок клас

* монитори

* перфузори

* реанимационни маси

* лампи за интензивна и конвенционална фототерапия

* електронна теглилка

* подвижна масичка за тоалет на новороденото и др.

Основни дейности:

* Интензивно лечение на новородени деца от родилна зала

* Съвременни методи за изкуствена белодробна вентилация в неонаталния период

* Сърфактант терапия при неонатален респираторен дисстрес синдром

* Пре- и постоперативна реанимация на новородени с малформация на дихателната и храносмилателната системи

* Спешна комплексна диагностика на новородени с церебрална патология /неврологичен статус, трансфонтанелна ехография, ликворна диагностика/

* Колаборация с многопрофилни педиатрични специализирани лаборатории, осигуряващи съвременна диагностика на трудни за диагноза случаи

* Профилактика и своевременна диагностика и лечение на новородени с ретинопатия

* Своевременна диагностика чрез слухови евокирани потенциали и лечение на новородени с вродена глухота

* Скрининг и лечение на новородени за дисплазия на тазабедрената става

Консултативни дейности:

* Рискови новородени със забавена кардио-пулмонална адаптация, нуждаещи се от проследяване на физическото и нервно-психическото развитие

* Недоносени деца с бронхо-пулмонална дисплазия и ретинопатия на недоносеността

* Новородени с хипербилирубинемия

* Деца с перинатална асфиксия и неврологична симптоматика в неонаталния период

* Деца с оперативни интервенции в неонаталния период

Местоположение

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ се намира в сградата на Болница "Тракия" - Център - в близост до МЦ "Трета поликлиника" на адрес Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 84 - 86.

Възможности

* Интензивно лечение на новородени деца от родилна зала на Болница "Тракия" Център - Стара Загора.

* Съвременни методи за изкуствена белодробна вентилация в неонаталния период.

* Сърфактант терапия при неонатален респираторен дисстрес синдром.

* Пре- и постоперативна реанимация на новородени с малформация на дихателната и храносмилателната системи.

* Спешна комплексна диагностика на новородени с церебрална патология /неврологичен статус, трансфонтанелна ехография, ликворна диагностика/.

* Колаборация с многопрофилни педиатрични специализирани лаборатории, осигуряващи съвременна диагностика на трудни за диагноза случаи.

* Профилактика и своевременна диагностика и лечение на новородени с ретинопатия.

* Своевременна диагностика чрез слухови евокирани потенциали и лечение на новородени с вродена глухота.

* Скрининг и лечение на новородени за дисплазия на тазабедрената става.