BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Кабинет пневмология и фтизиатрия

В кабинета по пневмология и фтизиатрия на МЦ "Трета поликлиника" се извършват прегледи за заболявания на белите дробове.

График на лекарите

Понеделник

08:00ч. - 14:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи

Вторник

08:00ч. - 11:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи

Сряда

08:00ч. - 18:30ч. Д-р Йорсанка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

08:00ч. - 11:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи

Петък

08:00ч. - 14:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи
Местоположение

Кабинет пневмология и фтизиатрия се намира в сградата на МЦ "Трета поликлиника" в центъра на Стара Загора на адрес бул. "Патриарх Евтимий" № 84.

Час за преглед можете да запазите на тел. 042/988999.

Екип
Възможности