BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Ендокринологично отделение

Вътрешно отделение на Болница „Тракия" Център хоспитализира пациенти с най-разпространените заболявания в областта на ендокринологията: захарен диабет Тип 1 и Тип 2 с остри и хронични усложнения и заболявания на щитовидна жлеза. За пациентите се грижат специалистите ендокринолози д-р Миглена Томова и д-р Пенка Митева. Пациентите се лекуват в отделението по клинични пътеки на НЗОК №104 (декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години) и №106 (заболявания на щитовидната жлеза).

В отделението се приемат планово диабетно болни пациенти с лош контрол на заболяването - кръвна захар на гладно над 12 mmol/ l, над 14 mmol/ l след нахранване или XrA1C над 7.5% - за оценка и корекция в диабетната терапия, лечение на усложненията и съпътстващите заболявания. По спешност се приемат пациенти с остри диабетни усложнения - диабетна кетоацидоза, тежки хипогликемии.
При всички болни се провежда обучение по основните теми на захарния диабет, хранителния режим, видовете лечение, самоконтрол. Под ръководството на диабетна сестра пациентите усвояват приложението на инсулин с инжектиращо устройство, справяне с хипогликемии, измерване на кръвна захар с глюкомер, насоки за здравословен начин на живот и хранене.

Заболяванията на щитовидната жлеза са едни от най-честите в ендокринната патология, като хипертиреоидизмът (повишена функция на щитовидната жлеза) се нарежда на едно от първите места. Във Вътрешно отделение на Болница „Тракия" Център се приемат пациенти с отклонения във функцията на щитовидната жлеза, съпътстваща офталмопатия /ТАО/, извършва се оценка на провежданото лечение, подготовка за оперативно лечение. Провежда се също оценка и лечение на сърдечно-съдови и други усложнения на заболяването.

Местоположение

ЕНДОКРИНОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ се намира в сградата на Болница "Тракия" - Център - в близост до МЦ "Трета поликлиника" на адрес Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 84 - 86.

Възможности

При всички болни се провежда обучение по основните теми на захарния диабет, хранителния режим, видовете лечение, самоконтрол. Под ръководството на диабетна сестра пациентите усвояват приложението на инсулин с инжектиращо устройство, справяне с хипогликемии, измерване на кръвна захар с глюкомер, насоки за здравословен начин на живот и хранене.

Заболяванията на щитовидната жлеза са едни от най-честите в ендокринната патология, като хипертиреоидизмът (повишена функция на щитовидната жлеза) се нарежда на едно от първите места. Във Вътрешно отделение на Болница „Тракия" Център се приемат пациенти с отклонения във функцията на щитовидната жлеза, съпътстваща офталмопатия /ТАО/, извършва се оценка на провежданото лечение, подготовка за оперативно лечение. Провежда се също оценка и лечение на сърдечно-съдови и други усложнения на заболяването.

Захарният диабет е социално значимо заболяване поради широкото си разпространение. Понастоящем в света има около 366 милиона души с диабет и се очаква през 2030 г. броят им да достигне 522 милиона. В България броят на хората с диабет е около 580 хиляди или 9.6% от населението над 20 годишна възраст. Пациентите със захарен диабет тип 2 са 85 - 95% от всички диабетици. Основен проблем при диабетиците са развиващите се късни усложнения на болестта, които могат да доведат до сериозна инвалидизация - слепота, бъбречна недостатъчност, ампутации на крайници, миокарден инфаркт, инсулт. Захарният диабет е хронично заболяване, което изисква големи разходи за системен контрол и съвременно лечение. Болестите на щитовидната жлеза също са сред все по-често срещащите се здравословни проблеми в България.