Bulgarian English Russian
Болнични отделения      АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ