Bulgarian English Russian
Болнични отделения      КАРДИОЛОГИЯ, ИНВАЗИВЕН СЕКТОР, ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ