BG BG
 • Кабинет
 • Екип
 • Възможности
 • Галерия
Хематологичен кабинет

Кабинетът по хематология извършва прегледи за диагностика и лечение на болестите на кръвта.

Тук се извършват следните медицински дейности:


1. Диагностициране и лечение на пациенти с доброкачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи, неизискващи стационарно лечение като:

 • Вродени, придобити и симптоматични анемии
 • Нарушения в хемостазата и тромбоцитопении
 • Коагулопатии
 • Увеличени лимфни възли и далак


2. Консултация при необходимост на хематологични пациенти със специалисти от други медицински специалности.


3. Насочване на пациенти с малигнени хемопатии към Клинична комисия по хематология за определяне на окончателна диагноза, стадиране и терапевтична стратегия.


4. Насочване на пациенти с малигнени хемопатии, които са оставени на наблюдение


Специализираните диагностични медицински дейности, осъществявани в Хематологичен кабинет са:


1. Преглед


2. Микроскопско изследване на периферна кръв и костен мозък


3. Интерпретация на резултати от:

 • Пълна кръвна картина
 • Диференциална кръвна картина
 • Изследване на феритин, желязо, витамин В12, хемостаза
 • Интерпретация на цитологични, цитогенетични и имунохематологични изследвания

В манипулационната се извършват назначени от Хематологичния кабинет манипулации, които могат да се извършват в амбулаторни условия.

График на лекарите

Понеделник

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Вторник

14:30ч. - 18:30ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Сряда

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

14:30ч. - 18:30ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Петък

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи
Местоположение

ХЕМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ се намира в сградата на МЦ "Трета поликлиника" в центъра на Стара Загора на адрес бул. "Патриарх Евтимий" №86 до сградата на Болница "Тракия" Център.

Можете да запазите час за преглед на тел. 042/988999.

Възможности