BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Ортопедичен кабинет

В Ортопедичен кабинет се извършват доболнични прегледи на пациенти с ортопедични и травматологични проблеми, поставяне на гипсова имобилизация, сваляне на конци, хирургични интервенции, ставна пункция.

График на лекарите

Понеделник

08:30ч. - 14:00ч. Д-р Митко Христов Амбулаторни прегледи

Вторник

08:30ч. - 14:00ч. Д-р Христо Бинев Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 19:00ч. Д-р Митко Христов Амбулаторни прегледи

Сряда

14:00ч. - 19:30ч. Д-р Христо Бинев Амбулаторни прегледи

Четвъртък

14:00ч. - 19:30ч. Д-р Христо Бинев Амбулаторни прегледи

Петък

14:00ч. - 19:00ч. Д-р Митко Христов Амбулаторни прегледи
Възможности