BG BG
Д-р Христо БИНЕВ

Д-р Христо БИНЕВ

Д-р Христо Бинев е завършил хуманна медицина през 1981 г. във ВМА - Пловдив.
Има призната специалност по ортопедия и травматология през 1989 г. от Медицинска академия - София.

Над 40 години работи по специалността "Ортопедия и травматология". Лекарската му практика е преминала в МБАЛ "Св. Екатерина" - Димитровград, Военна болница - Стара Загора, ДКЦ1 - Стара Загора и МБАЛ "Тракия".

Д-р Христо Бинев е в екипа на отделението по "Ортопедия и травматология" от основаването на Болница "Тракия" през 2009 г.

Притежава защитени сертификати за професионална квалификация за ендопротезиране на става и артроскопия на скелетно-мускулната система. Преминал е специализации в НИОТ - софия, Валдолтра - Словения, Лозана - Швейцария, Участвал е в редица научни форуми и конгреси по ортопедия и травматология в Прага, Мюнхен, Виена и Барселона и София.

Акцент в работата на д-р Христо Бинев е ендопротезиране на тазобедрени, коленни и раменни стави, ревизионно ендопротезиране. Консервативно и оперативно лечение на фрактури, травми и деформации на двигателния апарат и пластично възстановяване на мекотъканни и връзкови увреди на скелетно-мускулната система.