BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Клинична лаборатория

Клинична лаборатория на Болница "Тракия" гр. Стара Загора разполага с последно поколение високотехнологична съвременна апаратура на лидерите в лабораторно-медицинското оборудване Roche Diagnostics и Siemens Healthcare Diagnostics и работи по международно утвърдени аналитични методи.

Роботизирана система Versacell X3
на Siemens Healthcare Diagnostics

Системата позволява свързване с няколко различни анализатора, така че да отговори на променящите се условия с гъвкавост и да се постигне оптимална комбинация от изследвани параметри и кратки срокове за получаването им. Предимството на система Versacell X3 е в уникалната и способност да разпределя проби автоматично без нужда от допълнително оборудване.

Интегрирана Лабораторно
информационна Система (ЛИС)

ЛИС е с възможност за архивиране на резултати от всички проведени изследвания и електронна идентификация на всяка проба, използването на Въздушна поща, производителността на свързаните анализатори и пълната им автоматизация гарантират възможно най-краткото време за получаване на пробите в лабораторията, бързото им обработване от медицинския персонал и тяхното изработване, точност и достоверност на резултати на пациентите.

За гарантиране на качеството на извършваните от нас изследвания прилагаме строга система на вътрешен и междулабораторен качествен контрол. Лабораторията е сертифицирана от Българското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории и от Немското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории INSTAND. Клинична лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.
В лабораторията работи екип от висококвалифицирани специалисти, които ще Ви помогнат при назначаването на правилните изследвания и интерпретирането на Вашите резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена. Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в Клинична лаборатория, тъй като апаратурата в " Болница Тракия" дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Клинична лаборатория осигурява 24-часова възможност за бързо и качествено изследване на пациентите.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата. Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Изтегли и разпечатай:

ЦЕНОРАЗПИС КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ

Местоположение

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ е разположена и в двете сгради на Болница "Тракия" - Център и Парк. Проби за всички изследвания могат да бъдат взети и на двете места.

Възможности

Съвременната апаратура позволява извършването на широка гама от изследвания:
• пълна кръвна картина с 29 показателя
• гликарни белтъци
• клинико-химични изследвания - субстрати , ензими, липиден профил
• специфични белтъци и маркери на възпалението;
• кръвно-газов анализ ,електролити и олигелементи
• хормони, туморни маркери
• витамини и лекарства
• метаболитни маркери
• хепатитни маркери
• кардиологични маркери;
• общи и специализирани хемостазни изследвания;
• вирусологични маркери
• имунологични изследвания
• уринни изследвания
• пунктати ( цитологично и химично изследване)
• тест за бременност
• тест за окултно кървене

Задай своя въпрос

Контакти

  • Адрес Стара Загора, Патр.Евтимий 84/86
  • Имейл contacts@trakiahospital.com
  • Телефон 042 / 98 89 99