BG BG
Денонощна спешна помощ9090
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Микробиологична лаборатория

Микробиологична лабораторията при МБАЛ „Тракия” Стара Загора разполага със съвременно модерно лабораторно оборудване, осигуряващо точност и прецизност на изследванията. Оборудвана е с автоматизирана система VITEK 2 за идентификация и определяне на антибиотична чувствителност, гарантираща високо качество на микробиологичната диагностика. В лабораторията се прилага система за външен и вътрешен лабораторен контрол на качеството.

Микробиологична лаборатория на МБАЛ „Тракия“ разполага с актуални Сертификати за качество на лабораторната дейност.

Микробиологична лаборатория извършва:

• Клинико-микробиологични изследвания на материали от всички органи и системи в организма: гърлен секрет, носен секрет, ушен секрет, очен секрет, ранев секрет, вагинален секрет, цервикален секрет, простатен секрет, уретрален секрет, урокултири, хемокултури, хирургични материали, фецес, еякулат, експекторат, пунктати и други.

• Изследвания инфекциозна имунология: AST, WAALER ROSE, RF, TPHA (Васерман), Ebstain - Barr virus.

• Определяне на антибиотична чувствителност.

• Бързи или културелни диагностични методи, включително за трудно култивиращи се микроорганизми: Chlamydia, Mykoplasma, Ureaplasma, Clostridium difficile Toxin AB, Campylobacter, Helicobacter pylori.

Микробиологична лаборатория на МБАЛ „Тракия“ Стара Загора постоянно актуализира и разширява спектъра на лабораторните изследвания.

Вижте пълния списък на изследванията и цените за тяхното извършване в следния ЦЕНОРАЗПИС, който можете да изтеглите или да разпечатате.

Разпечатайте още:
УКАЗАНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Местоположение

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ се намира в сградата на Болница "Тракия" - Център - в близост до МЦ "Трета поликлиника" на адрес Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 84 - 86.

Възможности

Задай своя въпрос

Контакти

  • Адрес Стара Загора, Патр.Евтимий 84/86
  • Имейл contacts@trakiahospital.com
  • Телефон 042 / 98 89 99