BG BG

На 19 януари 2023 г.

Свободни места за лекари специализанти по четири специалности обяви Болница "Тракия"

 • 19.01.2023
 • Новини
Свободни места за лекари специализанти по четири специалности обяви Болница Тракия

Във връзка  с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

 1. Клинична лаборатория - 1 свободно място
 2. Анестезиология и интензивно лечение - 1 свободни места
 3. Образна диагностика - 2 свободни места
 4. Кардиология - 1 свободно място

  Необходими документи за кандидатстване:
           

 • Заявление - свободен текст;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография - европейски формат;
 • Мотивационно писмо
 • Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата, : до 20 февруари  2023 г.

Документите се подават в Отдел „Личен състав  ” на Болницата, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1, всеки работен ден от 13.00 до 16,30 часа

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.

Тагове:лекар специализант Болница Тракия Стара Загора свободни места