BG BG

Обява

Болница "Тракия" обявява свободни места за лекари-специализанти по две специалности

  • 10.05.2023
  • Новини
Болница Тракия обявява свободни места за лекари-специализанти по две специалности

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

1. Гастроентерология - 1 свободно място
2. Анестезиология и интензивно лечение - 1 свободни места

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление - свободен текст;
• Диплома за завършено висше медицинско образование;
• Автобиография - европейски формат;
• Мотивационно писмо
• Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата,: до 10 юни 2023 г. вкл.

Документите се подават в Отдел „Личен състав ” на Болницата, на адрес: гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1, всеки работен ден от 13.00 до 16,30 часа

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.

Тагове:болница тракия свободно място лекар специализант гастроентерология анестезиология