BG BG

Болница "Тракия" обявява свободно място за специализант по ортопедия и травматология

По обявата могат да кандидатстват лекари за придобиване на специалност по акушерство и гинекология и по ортопедия и травматология

  • 18.05.2023
  • Новини
Болница Тракия обявява свободно място за специализант по ортопедия и травматология

Във връзка  с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

  1. Ортопедия и травматология - 1 свободно място

  Необходими документи за кандидатстване:
           

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография - европейски формат;
  • Мотивационно писмо
  • Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата, : до 18 юни  2023 г. вкл.

Документите се подават в Отдел „Личен състав  ” на Болницата, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1, всеки работен ден от 13.00 до 16,30 часа

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.

 
Тагове:специализант лекар акушерство и гинекология ортопедия и травматология