BG BG
Кардиологичен кабинет

Понеделник

08:00ч. - 13:30ч. Д-р Георги МИЛЕВ Амбулаторни прегледи
15:00ч. - 19:00ч. Д-р Ленко МИХОВ Амбулаторни прегледи

Вторник

07:30ч. - 14:00ч. Д-р Дичко Дичев Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 17:00ч. Д-р Росица ДИЧЕВА Амбулаторни прегледи

Сряда

07:30ч. - 12:00ч. Д-р Росица ДИЧЕВА Амбулаторни прегледи
12:00ч. - 15:00ч. Д-р Дичко Дичев Амбулаторни прегледи
15:00ч. - 18:00ч. Д-р Ленко МИХОВ Амбулаторни прегледи

Четвъртък

08:00ч. - 13:30ч. Д-р Георги МИЛЕВ Амбулаторни прегледи
15:00ч. - 19:00ч. Д-р Ленко МИХОВ Амбулаторни прегледи

Петък

07:30ч. - 12:00ч. Д-р Росица ДИЧЕВА Амбулаторни прегледи
12:00ч. - 17:00ч. Д-р Дичко Дичев Амбулаторни прегледи
Ортопедичен кабинет

Понеделник

08:30ч. - 14:00ч. Д-р Митко Христов Амбулаторни прегледи

Вторник

08:30ч. - 14:00ч. Д-р Христо Бинев Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 19:00ч. Д-р Митко Христов Амбулаторни прегледи

Сряда

14:00ч. - 19:30ч. Д-р Митко Христов Амбулаторни прегледи

Четвъртък

14:00ч. - 19:30ч. Д-р Христо Бинев Амбулаторни прегледи
АГ кабинет

Понеделник

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Таня НАЧЕВА Амбулаторни прегледи
12:00ч. - 13:00ч. Д-р Таня НАЧЕВА Програма Майчино здравеопазване
14:00ч. - 16:00ч. Д-р Калина ПИПЕРКОВА Програма Майчино здравеопазване
16:00ч. - 19:00ч. Д-р Калина ПИПЕРКОВА Амбулаторни прегледи

Вторник

08:00ч. - 11:30ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Амбулаторни прегледи
11:30ч. - 13:00ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Програма Майчино здравеопазване
14:00ч. - 14:30ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Профилактични прегледи на рискови групи
14:30ч. - 19:00ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Амбулаторни прегледи

Сряда

08:00ч. - 11:30ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Амбулаторни прегледи
13:30ч. - 13:00ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Програма Майчино здравеопазване
14:00ч. - 17:30ч. Д-р Калина ПИПЕРКОВА Амбулаторни прегледи
18:00ч. - 19:00ч. Д-р Калина ПИПЕРКОВА Програма Майчино здравеопазване

Четвъртък

08:00ч. - 14:00ч. Д-р Калина ПИПЕРКОВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 15:00ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Програма Майчино здравеопазване
15:00ч. - 19:00ч. Д-р Пламен ЯНЕВ Амбулаторни прегледи

Петък

08:00ч. - 11:00ч. Д-р Таня НАЧЕВА Амбулаторни прегледи
11:00ч. - 12:00ч. Д-р Таня НАЧЕВА Програма Майчино здравеопазване
14:00ч. - 15:00ч. Д-р Ясен ТРИФОНОВ Програма Майчино здравеопазване
15:00ч. - 18:00ч. Д-р Ясен ТРИФОНОВ Амбулаторни прегледи
Педиатричен кабинет

Понеделник

09:30ч. - 12:30ч. Д-р Силвия МИХАЙЛОВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 16:00ч. Д-р Марлена ПАНАЙОТОВА Амбулаторни прегледи
16:00ч. - 16:30ч. Д-р Марлена ПАНАЙОТОВА Профилактични прегледи
16:30ч. - 20:00ч. Д-р Марлена ПАНАЙОТОВА Детска гастроентерология

Сряда

14:00ч. - 18:30ч. Д-р Силвия МИХАЙЛОВА Амбулаторни прегледи
18:30ч. - 19:00ч. Д-р Силвия МИХАЙЛОВА Профилактични прегледи

Четвъртък

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Марлена ПАНАЙОТОВА Детска гастроентерология
12:00ч. - 14:00ч. Д-р Марлена ПАНАЙОТОВА Амбулаторни прегледи
Хирургичен кабинет

Понеделник

13:30ч. - 14:00ч. Д-р Гео ЦИРОВСКИ Хирургична ЛКК
14:00ч. - 18:00ч. Д-р Гео ЦИРОВСКИ Амбулаторни прегледи
18:00ч. - 18:30ч. Д-р Гео ЦИРОВСКИ Домашни прегледи

Вторник

14:30ч. - 17:30ч. Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ Амбулаторни прегледи

Сряда

08:30ч. - 11:30ч. Д-р Николай КОВАЧЕВ Амбулаторни прегледи
11:30ч. - 12:00ч. Д-р Николай КОВАЧЕВ Прегледи на рискови групи
12:00ч. - 13:00ч. Д-р Николай КОВАЧЕВ Домашни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ Амбулаторни прегледи
17:30ч. - 18:00ч. Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ Прегледи на рискови групи
18:00ч. - 18:30ч. Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ Домашни прегледи

Четвъртък

11:30ч. - 12:00ч. Д-р Гео ЦИРОВСКИ Прегледи на рискови групи
12:00ч. - 13:00ч. Д-р Гео ЦИРОВСКИ Домашни прегледи

Петък

14:00ч. - 18:00ч. Д-р Гео ЦИРОВСКИ Амбулаторни прегледи

Събота

09:00ч. - 12:00ч. Д-р Милен СТОЯНОВ Амбулаторни прегледи
12:00ч. - 12:30ч. Д-р Милен СТОЯНОВ Прегледи рискови групи
12:30ч. - 13:00ч. Д-р Милен СТОЯНОВ Домашни прегледи
Урологичен кабинет

Понеделник

09:00ч. - 13:30ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 16:30ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи

Вторник

09:00ч. - 11:00ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи
11:00ч. - 13:30ч. Д-р Теньо КЮЧУКОВ Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 16:30ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи

Сряда

09:00ч. - 13:30ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 16:30ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи

Четвъртък

09:00ч. - 11:00ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи
11:00ч. - 13:00ч. Д-р Теньо КЮЧУКОВ Амбулаторни прегледи

Петък

09:00ч. - 13:00ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:00ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Амбулаторни прегледи

Събота

10:00ч. - 13:00ч. Д-р Стойно СТОЙНОВ Всяка втора и четвърта събота
Съдова хирургия

Понеделник

09:30ч. - 12:30ч. Доц. д-р Димитър ПЕТКОВ, д.м. Амбулаторни прегледи
13:30ч. - 14:00ч. Доц. д-р Димитър ПЕТКОВ ЛКК
14:30ч. - 16:30ч. Д-р Антон ЕЛКИН Амбулаторни прегледи
16:30ч. - 18:00ч. Д-р Антон ЕЛКИН Платени прегледи

Вторник

08:30ч. - 11:30ч. Д-р Павел АТАНАСОВ Амбулаторни прегледи
08:30ч. - 12:00ч. Д-р Петър ПЕНКОВ Амбулаторни прегледи
11:30ч. - 12:30ч. Д-р Павел АТАНАСОВ Платени прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Светослав БИСЕРОВ Амбулаторни прегледи
17:30ч. - 18:30ч. Д-р Светослав БИСЕРОВ Платени прегледи

Сряда

08:00ч. - 12:30ч. Д-р Антон ЕЛКИН Амбулаторни прегледи
12:30ч. - 13:00ч. Д-р Антон ЕЛКИН Платени прегледи
14:30ч. - 16:30ч. Д-р Иван ТЕНЕВ Амбулаторни прегледи
16:30ч. - 17:30ч. Д-р Иван ТЕНЕВ Платени прегледи

Четвъртък

08:30ч. - 12:00ч. Д-р Светослав БИСЕРОВ Амбулаторни прегледи
12:00ч. - 13:30ч. Д-р Светослав БИСЕРОВ Платени прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Павел АТАНАСОВ Амбулаторни прегледи
17:30ч. - 18:00ч. Д-р Павел АТАНАСОВ Платени прегледи

Петък

08:30ч. - 11:00ч. Д-р Иван ТЕНЕВ Амбулаторни прегледи
11:00ч. - 12:30ч. Д-р Иван ТЕНЕВ Платени прегледи
14:30ч. - 16:30ч. Д-р Микаела СЛАВОВА Амбулаторни прегледи
Нефрологичен кабинет

Понеделник

17:30ч. - 19:30ч. Д-р Анелия ТЕНЕВА Амбулаторни прегледи

Вторник

17:00ч. - 19:30ч. Д-р Ваня ДИНЕВА Амбулаторни прегледи

Сряда

17:30ч. - 19:30ч. Д-р Анелия ТЕНЕВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

17:30ч. - 19:30ч. Д-р Анелия ТЕНЕВА Амбулаторни прегледи

Петък

17:00ч. - 19:30ч. Д-р Ваня ДИНЕВА Амбулаторни прегледи
УНГ кабинет

Понеделник

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Михаил МИХОВ Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 19:00ч. Д-р Георги СТОЯНОВ Амбулаторни прегледи

Вторник

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Георги СТОЯНОВ Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 19:00ч. Д-р Анелия БОТЕВА Амбулаторни прегледи
17:00ч. - 19:30ч. Д-р Михаил МИХОВ Амбулаторни прегледи

Сряда

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Михаил МИХОВ Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 19:00ч. Д-р Георги СТОЯНОВ Амбулаторни прегледи

Четвъртък

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Анелия БОТЕВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 19:00ч. Д-р Анелия БОТЕВА Амбулаторни прегледи

Петък

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Михаил МИХОВ Амбулаторни прегледи
08:30ч. - 13:30ч. Д-р Георги СТОЯНОВ Амбулаторни прегледи
Кабинет пневмология и фтизиатрия

Понеделник

08:00ч. - 14:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи

Вторник

08:00ч. - 11:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи

Сряда

08:00ч. - 18:30ч. Д-р Йорсанка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

08:00ч. - 11:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи

Петък

08:00ч. - 14:00ч. Д-р Йорданка МАРИНОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 17:30ч. Д-р Красимира МИНЕВА Амбулаторни прегледи
Ендокринологичен кабинет

Понеделник

08:00ч. - 13:30ч. Д-р Антония БИНЕВА Амбулаторни прегледи

Вторник

07:30ч. - 13:30ч. Д-р Антония БИНЕВА Амбулаторни прегледи

Сряда

13:30ч. - 18:30ч. Д-р Антония БИНЕВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

07:30ч. - 13:30ч. Д-р Антония БИНЕВА Амбулаторни прегледи

Петък

07:30ч. - 13:30ч. Д-р Антония БИНЕВА Амбулаторни прегледи
Ревматологичен кабинет

Понеделник

14:00ч. - 18:00ч. Д-р Таня АЛЕКСИЕВА Амбулаторни прегледи

Вторник

14:00ч. - 18:00ч. Д-р Мария ТОМОВА Амбулаторни прегледи

Сряда

09:00ч. - 13:00ч. Д-р Мария ТОМОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

14:00ч. - 18:00ч. Д-р Таня АЛЕКСИЕВА Амбулаторни прегледи
Неврологичен кабинет

Понеделник

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Румен ПЕТКОВ Амбулаторни прегледи

Вторник

08:00ч. - 13:00ч. Д-р Румен ПЕТКОВ Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 18:00ч. Д-р Аида КАРАМИНЧЕВА Амбулаторни прегледи

Сряда

08:30ч. - 12:30ч. Д-р Аида КАРАМИНЧЕВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 18:30ч. Д-р Румен ПЕТКОВ Амбулаторни прегледи

Четвъртък

08:30ч. - 12:30ч. Д-р Аида КАРАМИНЧЕВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 18:30ч. Д-р Румен ПЕТКОВ Амбулаторни прегледи
Психиатричен кабинет

Понеделник

13:00ч. - 18:00ч. Д-р Антонина КАЛЧЕВА Амбулаторни прегледи

Вторник

08:30ч. - 12:30ч. Д-р Антонина КАЛЧЕВА Амбулаторни прегледи

Сряда

08:30ч. - 12:30ч. Д-р Антонина КАЛЧЕВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Антонина КАЛЧЕВА Амбулаторни прегледи

Петък

08:30ч. - 13:30ч. Д-р Антонина КАЛЧЕВА Амбулаторни прегледи
Гастроентерологичен кабинет

Понеделник

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Тихомир ТРАНДЕВ Амбулаторни прегледи
15:00ч. - 18:00ч. Д-р Величка СИМОВА Амбулаторни прегледи

Вторник

09:00ч. - 13:30ч. Д-р Румяна ИВАНОВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 18:00ч. Д-р Тихомир ТРАНДЕВ Амбулаторни прегледи

Сряда

09:00ч. - 14:00ч. Д-р Величка СИМОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 18:00ч. Д-р Румяна ИВАНОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

09:00ч. - 14:00ч. Д-р Величка СИМОВА Амбулаторни прегледи
15:00ч. - 19:00ч. Д-р Тихомир ТРАНДЕВ Амбулаторни прегледи

Петък

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Стойка МИХАЙЛОВА Амбулаторни прегледи
14:30ч. - 18:30ч. Д-р Румяна ИВАНОВА Амбулаторни прегледи
Очен кабинет

Понеделник

09:00ч. - 13:00ч. Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА Амбулаторни прегледи
13:30ч. - 17:00ч. Д-р Петя ТОДОРОВА Амбулаторни прегледи

Вторник

09:00ч. - 13:00ч. Д-р Петя ТОДОРОВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 17:00ч. Д-р Петя ТОДОРОВА Амбулаторни прегледи

Сряда

09:00ч. - 13:00ч. Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА Амбулаторни прегледи
14:00ч. - 18:00ч. Д-р Петя ТОДОРОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

09:00ч. - 12:30ч. Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА Амбулаторни прегледи
13:30ч. - 18:00ч. Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА Амбулаторни прегледи

Петък

08:00ч. - 10:00ч. Д-р Петя ТОДОРОВА Амбулаторни прегледи
13:30ч. - 18:00ч. Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА Амбулаторни прегледи

Събота

09:00ч. - 13:00ч. Д-р Димитрина ЖЕЛЯЗКОВА Всяка втора събота
09:00ч. - 13:00ч. Д-р Петя ТОДОРОВА 1-ва, 2-ра и 3-та събота
Физиотерапевтичен кабинет

Понеделник

08:00ч. - 13:00ч. Д-р Симона ЦВЕТКОВА Амбулаторни прегледи

Сряда

14:00ч. - 18:00ч. Д-р Симона ЦВЕТКОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

08:00ч. - 13:00ч. Д-р Симона ЦВЕТКОВА Амбулаторни прегледи

Петък

14:00ч. - 17:00ч. Д-р Симона ЦВЕТКОВА Амбулаторни прегледи
Хематологичен кабинет

Понеделник

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Вторник

14:30ч. - 18:30ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Сряда

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Четвъртък

14:30ч. - 18:30ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи

Петък

08:00ч. - 12:00ч. Д-р Велина ЧЕРКЕЗОВА Амбулаторни прегледи