BG BG
Д-р Павел АТАНАСОВ

Д-р Павел АТАНАСОВ

Д-р Павел Атанасов е специалист по съдова и ендоваскуларна хирургия в Стара Загора.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

Пълен обем съдова и ендоваскуларна хирургия; минимално инвазивни безкръвни и ендоваскуларни оперативни процедури на артериална и венозна система; конвенционална реконструктивна артериална реконструкция - байпас операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантации; хибридни оперативни процедури; съдова микрохирургия; венозна реконструктивна хирургия; ендовенозна лазерна аблация (безкръвно лечение) при венозни заболявания на крайниците; осигуряване на пълен обем венозни достъпи за хрониодиализа (А-В фистули-всички видове, временни (Селдингер катетри) и постоянни (Пермаментни-пермкат) катетри; А-В протезни (протези) и автовенозни импланти; съдов достъп за химиотерапия (имплантиране на Порт-а-кат); лечение на заболявания на лимфната система - първичен и вторичен лимфедем; лечение на хронични трудно зарастващи рани; склеротерапия-всички разновидности; Съвременни медикаментозни подходи за лечение.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински факултет към Тракийски университет Стара Загора през 2011 г.. През 2018 г. придобива своята специалност по Съдова и ендоваскуларна хирургия в Медицински университет Пловдив, където през 2018 г. завършва и магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализации в страната и чужбина.

КВАЛИФИКАЦИИ

Сертифициран за правоспособност по Ендоваскуларна съдова хирургия, по Ултразвукова диагностика на сърдечно-съдовите заболявания и Склеротерапия.

  • Член на Български лекарски съюз (БЛС);
  • Член на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА);
  • Член на Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ);
  • Член на Bulgarian Society for Endovascular Therapy ( BSET) (BEC ISEVS);
  • Член на Европейско дружество по съдова хирургия (ESVS);
  • Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността.

БИОГРАФИЯ

След своето дипломиране д-р Атанасов е работил в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" гр.Стара Загора, както и в УМБАЛ Пълмед, и УМБАЛ "Св. Георги", гр.Пловдив. От 2012 г. до момента работи в МБАЛ Тракия и МЦ Трета Поликлиника гр.Стара Загора, а от 2019 г. е част от екипа специалисти в HBO Medical Support Center гр.Стара Загора. Д-р Атанасов има множество публикации като автор и съавтор в български и чуждестранни медицински, и научни издания в областта на съдовата хирургия. Асистент по Съдова и ендоваскуларна хирургия в Медицински факултет към Тракийски Университет, гр. Стара Загора от септепмври 2022г.

Публикация-Юбилейна научна конференция с международно участие, 30 години висше медицинско образование  в Стара Загора - Scientific Anniversary Conference with International Participation ( May 21-23,2012, 30 years Higher Medical Education, Stara Zagora)-Секция „Хирургически болести“, - Possibilities of The Endo Venous Laser Ablation (EVLA) in the Treatment of Chronic Venous Disease.

Сертификат-Certificate ot Attendance, Bulgarian Society for Endovascular Therapy BEC 2012 ( Balcan Endovascular Course, Sofia, December 14-16, 2012).

Публикация-Ангиология и Съдова хирургия, списание на БНДСЕХА, София 2013, Том XVI, Брой 1 – Интра- или следоперативна склеротерапия след Ендовенозна Лазерна Аблация.

- Ангиология и Съдова хирургия, списание на БНДСЕХА, София 2021, Симултантна двустранна емболизация на артерия феморалис с тежка исхемия и заплашваща девитализация на крайниците.

- Ангиология и Съдова хирургия, списание на БНДСЕХА, София 2022, Ендоваскуларно менажиране на гигантска псевдоаневризма на артерия мезентерика супериор

VII Национална Научна Конференция 2017-Съвременното разбиране за съдова патология и реалността у нас. Медицински, социални и икономически проблеми.

Certificiate Varady’s 34th International Workshop for Phlebology,Lymphology and Angiology.

10-11 май 2019 г. - 34-ти международен Варади-уоркшоп по флебология, линфология и   ангиология.

Федерация „ Наука и Висше образувание“ при пловдивски висши учебни заведение,СНЦ „ ТО НА  НТС С ДНТ – Пловдив“. Национална научна конференции 2017г. и 2019г.

06-08.09.2019г. - 29-ти Световен конгрес по сърдечно-съдова и гръдна хидургия.

0-13.10. 2019г. - XXIII БНДСЕХА - Остро настъпила симултантна емболизация на артерия  феморалис суперфициалис билатералис  в областта на каналис аддукториус и дисталната магистрална артериална система с тежка клинична картина  на тежка исхемия с девитализация на крайниците.

Сертификат-Certificate ot Attendance, Bulgarian Society for Endovascular Therapy BEC 2021 ( Balcan Endovascular Course, Sofia, September 10-12, 2021),иновативно ендоваскуларно лечение на две аневризми на артерия поплитея( EPAR-Endovascular poplitel artery aneurysm repair), усложнени с масивен хематом и голяма псевдоаневризма.

XXV Национална Научна Конференция на БНДСЕХА 2021 г., Септември 30- Октомври 03.2021г.-иновативно ендоваскуларно лечение на аневризми на артерия поплитея.

Номинация категория „Лекар на 2020 “. Награди „ Даниела Сеизова – В името на живота“. Български пациентски форум, София 2020 г.

Сертификат-Certificate ot Attendance, Bulgarian Society for Endovascular Therapy BEC 2022 ( Balcan Endovascular Course, Sofia, September 23-25, 2022), Ендоваскуларно менажиране на гигантска псевдоаневризма на артерия мезентерика супериор.

  • Balkan Endovascular Course 2021 ( BEC ) представяне на иновативно ендоваскуларно лечение на аневризми на артерия поплитея.
  • Balkan Endovascular Course 2022 ( BEC ) представяне на ендоваскуларно лечение на псевдоаневризма на артерия мезентерика супериор с Bentley’s BeGraft Stent Graft System.

 Номинация категория "Лекар на 2020 ". Награди "Даниела Сеизова - В името на живота" за въвеждане иновативен метод " порт-а-кат " за провеждане на химиотерапия.