BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Съдова и ендоваскуларна хирургия

Отделение по „Съдова хирургия" е сертифицирано с най-високото за България III-то ниво на компетентност, за извършване на високоспециализирана медицинска дейност във всички области на диагностиката, медикаментозното и оперативно лечение на съдовите заболявания. Тук работят висококвалифицирани съдови хирурзи - републикански консултанти за Югоизточна България и университетски преподаватели, специализирали многократно в страната и чужбина.

Отделението разполага с най-съвременната съдова диагностика:
• Цветни ултразвукови апарати с Doppler
• С-рамо (рентгенов апарат) за интраоперативна съдова диагностика.
• Спирален мултидетекторен компютърен томограф за извършване на пълния обем инвазивна, неинвазивна и 3D-диагностика на цялата кръвоносна система на човешкото тяло.

Екипът работи с апаратура, предлагаща най-съвременните технологични решения в медицината:
• Първият безжичен Доплеров апарат за интраоперативна съдова диагностика.
• Първият в страната лазер за ендовенозна лазерна аблация, с дължина на вълната 1550 nm.
• Първият в България автоматичeн инжектор на СО2 "Angiodroid", използван за диагностика и провеждане на артериални ендоваскуларни процедури. Методът е щадящ за бъбреците, подходящ е за пациенти с диабет и увредена бъбречна функция.
• С-рамо (рентгенов апарат) и мултифункционална операционна маса за провеждане на ендоваскуларни процедури.

При лечението на всички заболявания на артериалната, венозна и лимфна система се използват най-модерните оперативни методи:
• Ендоваскуларна ("безкръвна") хирургия при стеснения и запушвания на артериалната система.
• Отворени оперативни интервенции и имплантация на съдови протези за лечение на артериални заболявания.
• Хибрдни оперативни процедури (симултантна отворена и ендоваскуларна хирургия) на артериите.
• Ендоваскуларна и отворена хирургия за лечение на разширенията (аневризми) на артериалните съдове.
• Възстановителна реконструктивна венозна хирургия
• Ендовенозна лазерна аблация („безкръвно" лечение) при венозни заболявания на крайниците
• Съдова микрохирургия
• Конструиране на съдов достъп за хемодиализа
• Склеротерапия с пяна и течност
• Съвременни медикаментозни подходи за лечение

В отделението се лекуват:
• Хронична артериална недостатъчност на крайниците, дължаща се на атеросклероза, диабет, болест на Бюргер;
• Остра артериална недостатъчност
• Каротидни стенози (стеснения на сънните артерии);
• Аневризми на аортата и магистралните артерии;
• Хронична венозна болест (разширени вени)
• Тромбофлебит на повърхностната и дълбока венозни системи
• Лимфедем
• Диабетно стъпало

Особено внимание се отделя на използването на максимално щадящи методики в съчетание с индивидуален подход към всеки пациент.

Към отделението е разкрит и първият в България Център за лечение на хронични рани от съдов произход.

Местоположение

ОТДЕЛЕНИЕ "СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ" се намира в сградата на Болница "Тракия" Парк - над стадион "Берое", в близост до парк "Аязмото".

Ако пътувате до болницата с градски транспорт, може да ползвате автобус №23 в посока кв. "Дъбрава", който има спирка точно до централния вход на болницата.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУС № 23 с маршрут Стадион “Берое” – Болница "Тракия"-Парк - квартал "Дъбрава"

В работни дни от стадион “Берое”:

08,00; 13,20; 16,50 (от 15 октомври до 15 април); 19,00 (от 16 април до 14 октомври);

В почивни дни от стадион „Берое”:

08,00; 13,20; 16,40 (от 15 октомври до 15 април); 18,40 (от 16 април до 14 октомври);

Автобуси №14 и №20 и тролейбус №2 спират до кръговото кръстовище на стадион "Берое".

Възможности

В отделението по "Съдова хирургия" на Болница "Тракия" Парк - Стара Загора се лекуват:

Заболявания на артериалната система: Хронична Артериална Недостатъчност на Крайниците - ХАНК (влошено кръвоснабдяване, дължащо се на атеросклероза, диабетна ангиопатия, болест на Бюргер); каротидна недостатъчност (стеснения на сънните артерии); аневризми (патологично разширение) на аортата и магистралните артерии; вродени съдови заболявания; невроваскуларен компресионен синдром на горните крайници; васкулити; болест и синдром на Рейно; съдови новообразувания.

Заболявания на венозната система: варикозна болест (разширени вени на долните крайници); венозни аневризми; повърхностен и дълбок тромбофлебит на крайниците; Хронична Венозна Недостатъчност на Крайниците (ХВЕНК); посттромбофлебитен синдром и венозни язви на долните крайници; заболявания на лимфната система - първичен и вторичен лимфедем на крайниците.

В oтделението се извършват и всички оперативни интервенции за осъществяване на съдов достъп за хемодиализа (атерио-венозни фистули).

Към МЦ "Трета поликлиника" отвори врати и Център за лечение на рани от съдов произход.