BG BG

Хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC)

  • Хирургично отделение
Хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC)

Хипертермичната итраперитонеална химиотерапия (HIPEC) е иновативен метод за лечение на туморни заболявания, който се прилага в Болница „Тракия Парк". Той е единственият ефективен начин за лечение на пациенти с напреднали тумори на перитонеума (перитонеална карциноза).

При този метод химиотерапията се извършва по време на самата операция за премахване на туморните образования. След като хирургът отстрани болните тъкани, се пристъпва към химиотерапията.

При нея се работи с висококонцентрирани и загрети разтвори, които се прилагат вътре в перитонеалната област (в корема) на пациента. Така за разлика от стандартната химиотерапия се избягва циркулирането на медикаментите в цялото тяло на болния. Това редуцира неблагоприятните ефекти върху останалите органи и тъкани на пациента. В същото време методът позволява на лекарите да третират туморните клетки с по-високи дози химиотерапия.

При хипертермичната интраперитонеална химиотерапия се използва разтвор, който е загрят до 41-42 градуса по Целзий. Високата температура също допринася за по-добрия ефект на лечението, тъй като подобрява въздействието на химиотерапията върху туморните клетки и разрушаването им. Химиотерапията отнема около час и половина. След приключване на химиотерапията разтворът се отстранява от пациента. Еедва тогава хирургът може да завърши операцията.

Предимствата на хипертермичната интраперитонеална химотерапия са безспорни:

  • Намалява страничните ефекти на стандартната химиотерапия
  • Засилва действието на медикаментите в областта на корема, където са туморните клетки
  • Подобрява възприемането на химиотерапията и отговора на лечението на туморните клетки