BG BG
Болница Тракия обявява 12 места за лекари специализанти по 8 специалности

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

1. Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места
2. Ортопедия и травматология - 2 свободни места
3. Нервни болести - 1 свободно място
4. Ендокринология - 1 свободно място
5. Гастроентерология - 1 свободно място
6. Акушерство и гинекология - 1 свободно място
7. Хирургия - 2 свободни места
8. Съдова хирургия - 1 свободно място

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление - свободен текст;
Диплома за завършено висше медицинско образование;
Автобиография - европейски формат;
Мотивационно писмо
Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата: до 12 февруари 2022 г.

Документите се подават в Отдел „Личен състав ” на Болницата на адрес: гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.