BG BG
  • Отделение
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Анестезия и интензивно лечение

Основна цел на отделението е осигуряването квалифицирана консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска помощ от специализирани медицински екипи при индивидуализиран подход към всеки пациент.
Нашето желание е да направим Вашата среща с анестезията и операцията възможно най-безопасна и неусетна.

Консултативна дейност
* Клиничен преглед, оценка на риска и предоперативна подготовка на пациентите за операция, инвазивна диагностична или лечебна процедура, която налага обща или локорегионална анестезия.
Анестезиологична дейност
* Амбулаторна анестезия за ендоскопски изследвания (фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, цистоскопия); анестезия и седиране за образна диагностика.
* Анестезия в еднодневна хирургия;
Местно и общо обезболяване при оперативни интервенции за нуждите на ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, офталмология, ушни, носни и гърлени болести;
* Анестезия в операционен блок;
Обща и локорегионална анестезия при планови и спешни оперативни интервенции за всички предлагани интервенции за нуждите на обща и съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, пластична хирургия, офталмология, ушни, носни и гърлени болести. Обезболяване на раждане по оперативен и физиологичен път. Интензивно лечение и мониторинг по време на анестезия и оперативно лечение;
* Възстановяване след анестезия и оперативна интервенция.
Извършва се в съвременно оборудвана зала за следоперативно наблюдение, където може да се провежда проследяване, интензивно лечение и обезболяване в ранния следоперативен период.
* Лечение на болката
Проследяване пациентите и изграждане и прилагане на индивидуализирани схеми за следоперативно мултимодално обезболяване. Консултативно мнение за приложение на домашно следоперативно обезболяване.

За тези цели отделението разполага със съвременна база, високотехнологична медицинска апаратура, съвременни консумативи и медикаменти, както и квалифициран и мотивиран персонал.

Местоположение

ОАИЛ се намира в сградата на Болница "Тракия" Парк - над стадион "Берое", в близост до парк "Аязмото".

Ако пътувате до болницата с градски транспорт, може да ползвате автобус №23 в посока кв. "Дъбрава", който има спирка точно до централния вход на болницата.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУС № 23 с маршрут Стадион “Берое” – Болница "Тракия"-Парк - квартал "Дъбрава"

В работни дни от стадион “Берое”:

08,00; 13,20; 16,50 (от 15 октомври до 15 април); 19,00 (от 16 април до 14 октомври);

В почивни дни от стадион „Берое”:

08,00; 13,20; 16,40 (от 15 октомври до 15 април); 18,40 (от 16 април до 14 октомври);

Автобуси №14 и №20 и тролейбус №2 спират до кръговото кръстовище на стадион "Берое".

Възможности

* Амбулаторна анестезия за ендоскопски изследвания (фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, цистоскопия); анестезия и седиране за образна диагностика.

* Анестезия в еднодневна хирургия;
Местно и общо обезболяване при оперативни интервенции за нуждите на ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, офталмология, ушни, носни и гърлени болести;

* Анестезия в операционен блок;
Обща и локорегионална анестезия при планови и спешни оперативни интервенции за всички предлагани интервенции за нуждите на обща и съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, пластична хирургия, офталмология, ушни, носни и гърлени болести. Обезболяване на раждане по оперативен и физиологичен път. Интензивно лечение и мониторинг по време на анестезия и оперативно лечение;

* Възстановяване след анестезия и оперативна интервенция.
Извършва се в съвременно оборудвана зала за следоперативно наблюдение, където може да се провежда проследяване, интензивно лечение и обезболяване в ранния следоперативен период.

* Лечение на болката
Проследяване пациентите и изграждане и прилагане на индивидуализирани схеми за следоперативно мултимодално обезболяване. Консултативно мнение за приложение на домашно следоперативно обезболяване.

За тези цели отделението разполага със съвременна база, високотехнологична медицинска апаратура, съвременни консумативи и медикаменти, както и квалифициран и мотивиран персонал.