BG BG

Откриване на Болница "Тракия"

Видео в реално време: Интервенционална реваскуларизация на сърдечен инфаркт

Видеото проследява в реално време действията на инвазивните кардиолози от Болница "Тракия" по спасяването на пациент с инфаркт на миокарда.