BG BG
  • Отделение
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Клинична лаборатория

Клинична лаборатория на Болница "Тракия" гр. Стара Загора разполага с последно поколение високотехнологична съвременна апаратура на лидерите в лабораторно-медицинското оборудване Roche Diagnostics и Siemens Healthcare Diagnostics и работи по международно утвърдени аналитични методи.

Роботизирана система Versacell X3
на Siemens Healthcare Diagnostics

Системата позволява свързване с няколко различни анализатора, така че да отговори на променящите се условия с гъвкавост и да се постигне оптимална комбинация от изследвани параметри и кратки срокове за получаването им. Предимството на система Versacell X3 е в уникалната и способност да разпределя проби автоматично без нужда от допълнително оборудване.

Интегрирана Лабораторно
информационна Система (ЛИС)

ЛИС е с възможност заархивиране на резултати от всички проведени изследвания и електронна идентификация на всяка проба, използването на Въздушна поща, производителността на свързаните анализатори и пълната им автоматизация гарантират възможно най-краткото време за получаване на пробите в лабораторията, бързото им обработване от медицинския персонал и тяхното изработване, точност и достоверност на резултати на пациентите.

За гарантиране на качеството на извършваните от нас изследванияприлагаместрога система на вътрешен и междулабораторен качествен контрол. Лабораторията е сертифицирана от Българското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории и от Немското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории INSTAND. Клинична лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.
В лабораторията работи екип от висококвалифицирани специалисти, които ще Ви помогнат при назначаването на правилните изследвания и интерпретирането на Вашите резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантираначрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена. Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в Клинична лаборатория, тъй като апаратурата в " Болница Тракия" дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Клинична лаборатория осигурява 24-часова възможностза бързо и качествено изследване на пациентите.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата. Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Актуален Ценоразпис на платени изследвания в Клинична лаборатория 2024 г

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕНИ

ХЕМАТОЛОГИЯ

 

Пълна кръвна картина -апаратно 3 diff

5.00 лв

Пълна кръвна картина -апаратно 5 diff

10.00 лв

Диференциално броене на левкоцити / ДКК / от лекар

5.00 лв

Морфология на еритроцити от лекар

5.00 лв

Тромбоцити по Фонио от лекар

5.00 лв

Тромбоцити морфология

5.00 лв

Ретикулоцити / Ret

5.00 лв

Скорост на утаяване на еритроцити /СУЕ/

3.00 лв

Гликиран хемоглобин /НвА1С %/

15.00 лв

   

КЛИНИЧНА ХИМИЯ

 

Глюкоза / GLUC

4.00 лв

Кръвно захарен профил 3 кратен

8.00 лв

Кръвно захарен профил 4 кратен

10.00 лв

Обременяване с глюкоза

10.00 лв

Креатинин / CREA

4.00 лв

Урея / UREA

4.00 лв

Билирубин тотален / TBIL

4.00 лв

Билирубин директен / DBIL

4.00 лв

Общ белтък /TP

4.00 лв

Албумин / ALB

4.00 лв

Холестерол / CHOL

4.00 лв

HDL холестерол / HDL CHOL

4.00 лв

LDL холестерол / LDL CHOL

7.00 лв

Триглицериди / TRIG

4.00 лв

Липиден профил

21.00 лв.

Пикочна киселина / UA

4.00 лв

АСАТ / ASAT

4.00 лв

АЛАТ/ ALAT

4.00 лв

ГГТ / GGT

4.00 лв

Алкална фосфатаза / ALP

4.00 лв

Амилаза / AMYL

7.00 лв

Липаза / LIPASE

7.00 лв

Желязо / IRON

5.00 лв

Желязосвързващ капацитет ( ЖСК )

5.00 лв

Лактатдехидрогеназа / LDH

7.00 лв

С- реактивен протеин / CRP

14.00 лв.

Високочувствително CRP / hs CRP

14.00 лв.

Алдолаза / ALDOLASE

7.00 лв.

Лактат / LACTAT

10.00 лв.

   

ЕЛЕКТРОЛИТИ И ГАЗОВЕ

 

Кръвно газов анализ- КАС/ АКR

23.00 лв

Калий /K

4.00 пв

Натрий / Na

4.00 лв

Калий и Натрий комплексно

7.00 лв

Хлориди / Cl

4.00 лв

Общ калций / Ca

5.00 лв

Йонизиран калций / iCa

7.00 лв

Неорганичен фосфат / PHOS

4.00 лв

Магнезий / Mg

4.00 лв

   

КРЪВОСЪСИРВАНЕ

 

Време на кървене

3.00 лв

Време на съсирване

3.00 лв

Протромбиново време /sec, %, INR/

5.00 лв

aPTT / KKB/

5.00 лв

Фибриноген / FIBRINOGEN

5.00 лв

Д- Димер / D DIMER

18.00 лв

Tромбиново време

8.00 лв.

   

СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ

 

Креатинкиназа / СК

5.00 лв

Креатинкиназа-МВ / СК- МВ

8.00 лв

Тропонин Т- hs

17.00 лв

Тропонин I

17.00 лв

NT Pro BNP

42.00 лв

   

УРИНА качествено изследване /прясна урина/

 

Микроалбумин / MALB

13.00 лв

Урина- качествено изследване апаратно (10 параметъра)

6.00 лв

Седимент- ориентировъчен

3.00 лв

Относиително тегло

1.00 лв

рН на урина

1.00 лв

Белтък в урина

1.00 лв

Билирубин в урина

1.00 лв

Уробилиноген в урина

1.00 лв

Захар в урина

1.00 лв

Кетотела в урина

1.00 лв

Кръв в урина

1.00 лв

Левкоцити в урина

1.00 лв.

Нитрити в урина

1.00 лв.

Седимент по Webb

5.00 лв

Порфирини в урина

5.00 лв.

   

УРИНА количествено изследване/ събирана урина/

 

Белтък в 24ч. урина

7.00 лв

Глюкоза в урина

5.00 лв

Урея в урина

5.00 лв

Креатинин в урина

5.00 лв

Пикочна киселина в урина

5.00 лв

Амилаза в урина

5.00 лв

Неорганичен фосфат в урина

5.00 лв

Калций в урина

5.00 лв

Натрий в урина

5.00 лв

Калий в урина

5.00 лв

Хлориди в урина

5.00 лв

Магнезий в урина

5.00 лв.

   

МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

 

Калпротектин (Calprotectin) за диагностика

50.00 лв

Калпротектин (Calprotectin) при терапия

50.00 лв

Ig G- серум

14.00 лв

Ig М- серум

14.00 лв

Ig А- серум

14.00 лв

Ig Е- серум

17.00 лв

С3 Комплемент

14.00 лв

С4 Комплемент

14.00 лв

Ревматоиден фактор / RF

14.00 лв

Антистрептолизин О/ AST

12.00 лв

Хеликобактер пилори / H.Pylori

17.00 лв.

Аполипопротеин А / Apo A , Apolipoprotein A

18.00 лв.

Аполипопротеин B /Apo B, Apolipoprotein B

18.00 лв

   

ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ

 

Валпроева к-на / Valproic acide

18.00 лв

Дигоксин / Digoxin

18.00 лв.

Адалимумаб

70.00 лв

   

ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ

 

TSH

17.00 лв

FT4

17.00 лв

FT3

17.00 лв

Anti-TPO (MAT)

17.00 лв

Anti-TG (TAT)

17.00 лв

TSHR Антитела (TRAC)

32.00 лв

   

ПОЛОВИ ХОРМОНИ

 

Eстрадиол / Estradiol

17.00 лв

Лутеинизиращ хормон / LH

17.00 лв

Фуликоло-стимулиращ хормон / FSH

17.00 лв

Tестостерон / Testosteron

17.00 лв

Прогестерон / Progesteron

17.00 лв

Пролактин / Prolactin

17.00 лв

Дехидроепиандростендион / DHEA-S

17.00 лв

   

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

PSA Total

17.00 лв

PSA Free

17.00 лв

AFP

17.00 лв

beta HCG

17.00 лв

CEA

17.00 лв

CA 19-9

17.00 лв

CA 15-3

17.00 лв

CA 125

17.00 лв

CA 72-4

17.00 лв

NSЕ

17.00 лв

НЕ4

47.00 лв

   

ДРУГИ ХОРМОНИ И МЕТАБОЛИТНИ МАРКЕРИ

 

Кортизол / серум/урина

17.00 лв

Кортизолов ритъм /в 8:00ч и в 17:00ч/

32.00 лв

Витамин В12

17.00 лв

Феритин / Feritin

17.00 лв

Имунореактивен инсулин / Insulin IRI

17.00 лв

С Пептид / C Peptide

17.00 лв

Фолиева киселина / Folat

17.00 лв

Витамин Д

30.00 лв

Паратхормон

17.00 лв

Хомоцистеин

25.00 лв.

Прокалцитонин

35.00 лв.

   

ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

 

Скорост на глумерулна филтрация / GFR

4.00 лв.

Креатининов клирънс

7.00 лв.

   

ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ - ПУНКТАТИ И ДРЕНАЖИ

 

Пунктат (плеврален, коремен, перикарден, ставен и др.)

25.00 лв.

Лактат – пунктат/дренаж

8.00 лв.

Глюкоза – пунктат/дренаж

4.00 лв.

Амилаза – пунктат/дренаж

5.00 лв.

ЛДХ – пунктат/дренаж

5.00 лв.

Креатинин – пунктат/дренаж

4.00 лв.

Белтък – пунктат/дренаж

4.00 лв.

Албумин – пунктат/дренаж

4.00 лв.

Билирубин – пунктат/дренаж

5.00 лв.

Седимент – пунктат

5.00 лв.

Диференциално броене на клетки - пунктат

10.00 лв.

Пикочна киселина – пунктат/дренаж

4.00 лв.

Уреа – пунктат/дренаж

4.00 лв.

Туморни маркери – пунктат

17.00 лв.

   

ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ - ЛИКВОР

 

Ликвор – бр. клетки, белтък, глюкоза, хлориди

20.00 лв.

Ликвор – седимент

5.00 лв.

Ликвор – проба на Панди

10.00 лв.

Ликвор – проба на Ноне Апелт

10.00 лв.

   

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Окултни кръвоизливи

4.00 лв

Копрограма

13.00 лв

Потен тест

13.00 лв

Изследване на носен секрет за еозинофили

5.00 лв

Изследване на храчка за еозинофили

5.00 лв

   

ТЕСТОВЕ ЗА НАРКОТИЦИ

 

Морфин, хероин, кодеин

4.00 лв

Марихуана

4.00 лв

Кокаин

4.00 лв

Амфетамини

4.00 лв

Барбитурати

4.00 лв.

Метадон

4.00 лв.

Бензодиазепини

4.00 лв.

Комбиниран наркотичен тест

25.00 лв

   

ТЕСТОВЕ ЗА COVID 19

 

Бърз антигенен тест COVID 19

15.00 лв

Бърз антигенен тест Грип А +В

15.00 лв

Антитела -SARS-Cov2-S-RBD/ IgG-

/ ECLIA / Roche

18.00 лв

Бърз тест за антитела SARS-Cov2 IgМ/ IgG / Имунохроматографски

15.00 лв

Бърз комбиниран тест- вирусни инфекции

35.00 лв

Определяне на повърхностен антиген С (anti-HCV) с бърз тест

15.00 лв

Определяне на повърхностен антиген B (HBsAg) с бърз тест

15.00 лв

HAV IgM бърз тест

15.00 лв

Такса за вземане на биологичен материал

2.00 лв.

Такса екарисаж

2.00 лв.

 

Изтегли: Ценоразпис на платени изследвания в Клинична лаборатория 2024 г

Местоположение

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ е разположена и в двете сгради на Болница "Тракия" - Център и Парк. Проби за всички изследвания могат да бъдат взети и на двете места.

Възможности

Съвременната апаратура позволява извършването на широка гама от изследвания:
• пълна кръвна картина с 29 показателя
• гликарни белтъци
• клинико-химични изследвания - субстрати , ензими, липиден профил
• специфични белтъци и маркери на възпалението;
• кръвно-газов анализ ,електролити и олигелементи
• хормони, туморни маркери
• витамини и лекарства
• метаболитни маркери
• хепатитни маркери
• кардиологични маркери;
• общи и специализирани хемостазни изследвания;
• вирусологични маркери
• имунологични изследвания
• уринни изследвания
• пунктати ( цитологично и химично изследване)
• тест за бременност
• тест за окултно кървене

Задай своя въпрос

Контакти

  • Адрес Стара Загора, ул.Дунав 1
  • Имейл contacts@trakiahospital.com
  • Телефон 042 / 98 77 77