BG BG
  • Отделение
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Имунологична лаборатория

Лабораторията по клинична имунология към MЦ Трета Поликлиника на територията на Болница "Тракия" Парк е профилирана за извършване на специализирани имунологични изследвания.

Лабораторията се оглавява от хабилитирано лице с медицинска специалност по клинична имунология и богат опит в диагностиката на автоимунни заболявания и имундефицитни състояния.

Лабораторията по клинична имунология работи с висококачествени реактиви и консумативи, използва най-съвременна и дoказанo качествена диагностична апаратура при спазване на всички изисквания за добра медицинска практика. Отличната методологична и техническа обезпеченост на лабораторията гарантира високо качество на извършваните имунологични изследвания.

Лабораторията участва в Националната система за оценка на качеството по имунология и всички рутинно използвани методи са сертифицирани от Българската асоциация по клинична имунология. Тя разполага с интегрирана лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултати от проведените изследвания и електронна идентификация на всяка проба.

Имунологична лаборатория при Болница "Тракия" работи по договор с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове и с пациенти от платения прием.

Изтегли: ИЗСЛЕДВАНИЯ С ЦЕНОРАЗПИС ИМУНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ*

Възможности

Лабораторията по клинична имунология извършва специфични имунологични изследвания на широк контингент деца и възрастни пациенти със заболявания, които са предмет на вътрешната медицина - гастроентерология, ревматология, кардиология, пулмология ендокринология, хематология, нефрология, както и на редица други специалности: неврология, акушерство и гинекология; ортопедия; дерматология; оториноларингология; офталмология; хирургия.
Предлаганата гама от имунологични изследвания включва различни видове валидирани автоантитела и диагностично ориентирани имунологични профили за доказване на група от автоантитела. Лабораторията притежава потенциал за разширяване на спектъра от лабораторни изследвания.

Лабораторията по клинична имунология работи с висококачествени реактиви и консумативи при спазване на всички изисквания за добра медицинска практика. Лабораторията разполага с най-съвременна апаратура - автоматичен анализатор "Chorus trio, работещ на принципа на ELISA, производство на италианската фирма Diesse; автоматични имуноанализатори Immulite Immulite 2000 Xpi (Siemens Healthcare Diagnostics) и Cobas E 411 (RocheDiagnostic); микроскоп с вградена камера и флуоресцентна приставка Olympus CX 31 с възможност за архивиране на резултатите от имунофлуоресцентните анализи и сравнителна оценка при проследяване на терапевичния ефект и активността на заболяването; скенер и EUROlineScan софтуер за количествена оценка и интерпретация на резутатите от имуноблота.

Лабораторията по клинична имунология работи по договор с НЗОК.

Доц. Ирена Манолова, д.м., клиничен имунолог
Приемно време за консултации:
сряда: 14.00 - 18.00 ч.
Имунологична лаборатория
Болница „Тракия", ул. „Дунав"1
тел. регистратура: 042 987 777
GSM: 0887680018; e-mail: imanolova@mf.uni-sz.bg

Задай своя въпрос

Контакти

  • Адрес Стара Загора, ул. "Берое" №1
  • Имейл imanolova@mf.uni-sz.bg
  • Телефон 0887680018