BG BG
Образна диагностика

Образна диагностика

Отделението по образна диагностика осигурява обслужване, както на лежащо болни в Болница Тракия, така и на амб...
Ръководител екип: Д-р Виолета ИЛИЕВА
Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория на Болница "Тракия" гр. Стара Загора разполага с последно поколение високотехнологична съ...
Ръководител екип: Д-р Мариела ИЛИЕВА
Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лабораторията при МБАЛ „Тракия” Стара Загора разполага със съвременно модерно лабо...
Ръководител екип: Д-р Мила АТАНАСОВА
Вирусологична лаборатория

Вирусологична лаборатория

Вирусологичната лаборатория на МЦ „Трета поликлиника“ е създадена и оборудвана специално за в...
Ръководител екип: Д-р Румяна ЧОЛАКОВА
Имунологична лаборатория

Имунологична лаборатория

Лабораторията по клинична имунология към MЦ Трета Поликлиника на територията на Болница "Тракия" Парк е профил...
Ръководител екип: Проф. д-р Ирена МАНОЛОВА
Патохистологична лаборатория

Патохистологична лаборатория

Патохистологична лаборатория при МЦ "Трета поликлиника" извършва широка гама цитологични и хистологични изслед...
Ръководител екип: Д-р Валентин ВЕЛЕВ
Семинологична лаборатория

Семинологична лаборатория

В Болница „Тракия" Парк работи модерна Семинологична лаборатория, в която всеки мъж може да провери съст...
Ръководител екип: Бончо ГРИГОРОВ