BG BG
Болница Тракия обявява две свободни места за длъжност лекар–специализант

Във връзка  с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

  1. Съдова хирургия - 1 свободно място
  2. Анестезиология и интензивно лечение - 2 свободни места

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография - европейски формат;
  • Мотивационно писмо
  • Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата : до 16  ноември  2022 г.

Документите се подават в Отдел „Личен състав” на Болницата, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.