BG BG
Болница Тракия обявява свободни места за лекари специализанти по две специалности

Във връзка  с чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

  1. Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места
  2. Кардиология - 1 свободно място

Необходими документи за кандидатстване:           

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография - европейски формат;
  • Мотивационно писмо
  • Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата : до 01 октомври  2022 г.

Документите се подават в Отдел „Личен състав” на Болницата на адрес: гр. Стара Загора, ул."Дунав" №1

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.